[[suggestion]]
El Salvador
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

San Salvador

Etniska grupper

90 % mestiser, europeiskt ursprung 9 %, amerikaindianer 1 %

Språk

Spanska är det officiella språket, men flera indianska språk används som bland annat nahua och maya.

Religion

Katoliker 57,1 %, protestanter 21,2 %, jehovas vittnen 1,9 %, mormoner 0,7 %, andra/ospecificerade 2,3 %, ingen 16,8 % (2003)

Befolkningsantal

5 744 113 (2009)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

21 040 kvadratkilometer

Valuta

Salvadoransk colón/US-dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

8 617 PPP$

Nationaldag

15 september

Andra landsidor

Geografi

El Salvador är ett tätbefolkat land. Landet har många berg och vulkaner och blir ofta drabbat av kraftiga jordbävningar som orsakar stor skada. På senare år har landet även blivit utsatt för flera orkaner. Landets enda större flod är Río Lempa. Vid utloppet till Stilla havet har floden skapat en kustslätt och mellan bergen ligger bördiga bassänger med jord av vulkanisk avrinning. Huvudstaden San Salvador ligger i en sådan bassäng på 700 meter över havet. El Salvador ligger i den tropiska klimatzonen.

Det mesta av landet är odlat och idag täcker urskogen endast tre procent av landets totala areal. Varje år skövlas skog och endast en halv procent av landets natur är skyddad, detta är den minsta andelen av alla länder i Centralamerika. Detta har i sin tur fört med att djurlivet inte är lika rikt som i de andra centralamerikanska länderna. Däggdjursfaunan har en anknytning till både Nordamerika (tvättbjörnar, mårddjur och kattdjur) och Sydamerika (apor, vältdjur, myrslokar och guldharar).

Earth Ecoprint

1.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i El Salvador, skulle vi behöva 1.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det området El Salvador ligger i har varit befolkat under flera tusen år. Det mest kända är mayafolket som bodde här mellan cirka 500 f.kr. till 900 e.kr. Då Spanien erövrade landet år 1524 var El Salvador bebott av fem stora folkgrupper, bland dessa var pipilerna mäktigast. Kolonialmakten fann inte de stora silver- och guldförekomster de hade hoppats på, och använde då istället urbefolkningen till att utföra tvångsarbete på plantagen. På grund av krig och europeiska sjukdomar blev ursprungsbefolkningen kraftigt reducerad.

El Salvador var på 1800-talet medlem i skiftande unioner i Centralamerika tills de förklarade sig som självständig republik den 30 januari år 1841. År 1882 införde El Salvador privat egendomsrätt vilket ledde till att två procent av befolkningen kom att äga tre fjärdedelar av jorden. Både staten och näringslivet kom att bli dominerat av 14 familjer, samtidigt som urbefolkningens traditionella sätt att driva kollektivt jordbruk förstördes. Denna skevhet lade grunden för de problem som senare förstärktes under 1900-talet.

Fram till 1979 var landets politik präglad av enväldiga presidenter, militärkupper, diktaturer, förtryck och valfusk. År 1980 utbröt ett inbördeskrig mellan FMLN-gerillan och militären, som kom att pågå under 12 år. Det stod till slut klart att ingen av parterna kunde vinna kriget och år 1989 påbörjades fredsförhandlingar tillsammans med FN. Det slutliga avtalet undertecknades år 1992. Det har sedan dess varit fred, men det finns fortfarande spänningar i landet. Kriget kostade omkring 70 000 människor livet och tusentals flydde landet.

Samhälle och politik

Idag El Salvador är en republik där presidenten har den verkställande makten och riksdagen den lagstiftande makten. Landet har ett politiskt system som liknar det amerikanska och har en stark presidentmakt.

Politiken domineras av två starka höger- respektive vänsterpartier, partiet Arena på högersidan och partiet FMLN på vänsterkanten. FMLN omvandlades efter fredsavtalet år 1992 till ett politiskt parti och lade då ner sina väpnade grupper. Ett mittparti har aldrig lyckats etablera sig inom landets politik. I parlamentet har det högra och vänstra partiet växlat mellan att sitta i makten. Höger partiet Arena satt med presidentmakten från 1989-2009 och de senaste perioderna har FMLN haft presidentmakten.

Landet präglas av våld och kriminalitet, särskilt från det kriminella ungdomsgänget Maras, men också från polis och inflytelserika personer. Korruption och straffrihet för den ekonomiska och politiska eliten gör att medborgarnas förtroende för landets rättsväsende är lågt. El Salvador är det mest tätbefolkade landet i Centralamerika och under de senaste åren har det skett en betydande inflyttning till städerna. Att människor lever så tätt intill varandra gör att ursprungsbefolkningen som är kvar har svårt att hävda sina egna territorier.

Ekonomi och handel

El Salvador räknas som ett medelinkomstland, men rikedomen är ojämnt fördelad. Ekonomin har traditionellt sett varit baserad på jordbruk, men sedan 1990-talet domineras den av tjänstesektorn. Intäkter från industrin har blivit allt viktigare - särskilt från fabriker i skattefria exportzoner. El Salvador är en av Latinamerikas största kaffeproducenter och kaffet står för landets största exportintäkter.

El Salvador hämtade sig ekonomiskt efter inbördeskrigen på 1980-talet, men idag har utvecklingen avstannat. Stora delar av den brukade jorden ägs fortfarande av ett fåtal rika familjer, något som blivit en källa till konflikter. Det finns en stor informell sektor i landet. Det utbredda våldet i samhället påverkar ekonomin negativt och fungerar som en bromskloss för utländska investeringar. Detta i kombination med stormar, översvämningar och torka har lett till att den ekonomiska tillväxten är långsammare än den kunde ha varit.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för El Salvador för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  151 560 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  2,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,033
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  38,20
  Procent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,674
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,524
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  68
  År
  Lyckoindexet
  6,25
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  64,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  28,9
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  308
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,0
  Hektar per person
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  6 285
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,00
  Ton CO2 per invånare
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,8
  Procent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  88
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  151 835
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  66
  Personer
  Fredsindex
  2,275
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  35
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,81
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  71,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  10,3
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,1
  Procent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  15
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  73
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  54
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  7
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  69
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  72
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  88,5
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  80,6
  Procent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,384
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  32,4
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  41,3
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  32,14
  Procent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  939
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  98,6
  Procent
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  13,2
  Procent
  Arbetslöshet
  4,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  24 805 439 600
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 889
  US Dollar
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  31,3
  Procent internetanvändare
 •  

  El Salvador

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningsantal
  6 411 558
  1000 invånare