[[suggestion]]
Estland
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tallinn

Etniska grupper

Ester 68,7 %, ryska 24,8 %, ukrainer 1,7 %, vitryssar 1 %, finnländare 0,6 %, andra/ospecificerade/ingen 3,2 % (2008)

Språk

Estniska 68,5 %, ryska 29,6 %, ukrainska 0,6 %, andra/ospecificerade 1,3 % (2011)

Religion

Evangelisk lutheraner 9,9 %, ortodoxa 16,2 %, andra kristna 2,2 %, andra 0,9 %, ospecificerat 16,7 %, ingen 54,1 % (2011)

Befolkningsantal

1 258 545 (2016)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

45 227 km2

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

29 743 PPP$

Nationaldag

24 februari

Andra landsidor

Geografi

Estland är ett litet land med en lång kustlinje från den Finska viken till Östersjön. Omkring 1500 öar och holmar hör till landet. Estland är för det mesta platt men i sydöst finns kuperade områden. Nästan en tredjedel av landytan är träskmark och mer än 40 % är täckt av skog. Det finns en rädsla för vad en snabb avskogning ska ha för konsekvenser för landets natur. Estland har över tusen insjöar. Peipus är den största insjön och tillsammans med floden Narva bildar de en naturlig gräns till Ryssland i öst. Estland har både kust- och inlandsklimat med fyra årstider. Landet har varit en av Europas värsta luftförorenare, mycket på grund av oljeskiffer som används av energikraftverk och som släpper ut stora mängder svaveloxid. Den förorenade luften med aska och slagg har spridit sig över stora områden. Föroreningarna var också en viktig sak i Estlands kamp för frigörelse från Sovjetunionen. Radioaktivt avfall från uranutvinning, dumpning av flygbränsle, övergödsling, förorening av dricksvatten och avlopp orsakade stor förstörelse under sovjettiden och upprensningen har varit dyr.  

Earth Earth Earth Ecoprint

3.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Estland, skulle vi behöva 3.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Estland var självsändigt fram till 1200-talet. Då delade danskarna och tyskarna området mellan sig. År 1346 sålde Danmark sin del till tyskarna efter ett stort estniskt uppror i norra Estland. Flera städer blev medlemmar i Hansaförbundet och många gynnades av det. På 1500-talet blev tyskarna besegrade och Sverige tog över hela Estland. Ryssland ville inkorporera Estland in i sitt rike och efter flera krig med Sverige vann tillslut Ryssland kontrollen år 1721. En lång tid av fred efterföljde och landet återuppbyggdes efter flera krig på estnisk mark. År 1917 föll tsardömet i Ryssland och Estland förklarade sig självständigt. Ett frihetskrig pågick de följande åren fram tills ett fredsavtal år 1920 där Ryssland accepterade kraven om självständighet. Estland förklarade sig själv neutral under andra världskriget, men ett avtal mellan Tyskland och Sovjetunionen gjorde att landet blev anslutet till Sovjetunionen år 1940. Sovjetiska regimen avbröts av tyska ockupationen i 1941-1944, innan Estland blev åter en del av Sovjetunionen. År 1991 kollapsade Sovjetunionen och Estland förklarades självständigt.

Samhälle och politik

Estland är en republik och presidenten väljs för fem år av parlamentet. Presidenten utser statsministern, som måste godkännas av parlamentet. Sedan självständigheten har landet styrts av ostabila koalitionsregeringar. Innan 2009 hade ingen regering suttit en hel mandatperiod. Estland blev medlem i EU och NATO 2004 efter omfattande reformer. Förhållandet till Ryssland är dålig. Förutom konflikten om gränserna är Ryssland mycket kritisk till det estniska systemet för medborgarskap. Trots att reglerna har ändrats under de senaste åren, är de fortfarande så strikta att ungefär hälften av de ryskspråkiga invånare i Estland saknar medborgarskap.

Ekonomi och handel

De ekonomiska problemen var stora åren efter att Estland lämnade Sovjetunionen. Övergången från planekonomi till marknadsekonomi gjorde att priserna steg drastiskt. Mot slutet av 1990-talet förbättrades den ekonomiska situationen och den estniska ekonomin växte under 2000-talet. År 2007 hade Estland EU:s näst högsta ekonomiska tillväxt. Landet har återhämtat sig från finanskrisen 2008-2009 främst genom ökad export. Estland införde euron år 2011. Idag står tjänstesektorn för två tredjedelar av BNP. Tillverkningsindustrin står för en tredjedel, medan jordbruket har blivit mindre viktigt. Estland är bland Europas mest avancerade inom IT. Även om landet är den rikaste av de baltiska länderna är arbetslösheten märkbar, och många av invånarna är fortfarande fattiga.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Estland för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  21,80
  Procent
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,794
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  69,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  19 519
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  14,85
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,8
  Procent
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,732
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  73
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  12,27
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  43,0
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,1
  Procent av BNP
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  2,8
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,7
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,3
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  75
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  6
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  1
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  13
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  15
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,9
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  93,5
  Procent
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,131
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  38,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  26,73
  Procent
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  81,7
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  93
  Procent
  Vattenkonsumtion
  18,6
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  6 732
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  13,8
  Procent
  Arbetslöshet
  5,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  26 611 651 599
  US Dollar
  BNP per invånare
  20 200
  US Dollar
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  88,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Estland

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  95
  Personer
  Befolkningsantal
  1 306 788
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  331
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  455
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,871
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  80
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  70
  År
  Lyckoindexet
  5,89
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)