[[suggestion]]
Etiopien
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Addis Abeba

Etniska grupper

Oromo 34.4 %, amhara (amara) 27 %, somali (somalie) 6.2 %, tigray (tigrinya) 6.1 %, sidama 4 %, gurage 2.5 %, welaita 2.3 %, hadiya 1.7 %, afar (affar) 1.7 %, gamo 1.5 %, gedeo 1.3 %, silte 1.3 %, kefficho 1.2 %, övriga 10.5 % (2007)

Språk

Oromo 33.8 %, amharic (officiellt) 29.3 %, somali 6.2 %, tigrigna (tigrinya) 5.9 %, sidamo 4 %, wolaytta 2.2 %, gurage 2 %, afar 1.7 %, hadiyya 1.7 %, gamo 1.5 %, gedeo 1.3 %, opuuo 1.2 %, kafa 1.1 %, övriga 8.1 %, engelska (lärs ut i skolan), arabiska (2007)

Religion

Etiopisk ortodox 43.5 %, muslimer 33.9 %, protestanter 18.5 %, traditionella religioner 2.7 %, katoliker 0.7 %, övriga 0.6 % (2007)

Befolkningsantal

99,465,819 (2015)

Demokrati och statsskick

Federal republik

Area

1 104 300 kvadratkilometer

Valuta

Birr

Bruttonationalinkomst per invånare

1 734 PPP$

Nationaldag

28 maj

Andra landsidor

Geografi

Etiopien är ett fattigt jordbruksland med höga fjällplatåer och djupa dalar. Landet ligger på vad som ofta kallas Afrikas horn. Sedan grannlandet Eritrea blev självständigt 1993, har inte Etiopien någon kust. Det har varit stor vulkanaktivitet i området och några av vulkanerna är fortfarande aktiva. Höglandet, som dominerar landskapet, är i huvudsak uppbyggt av lavamassa från tidigare vulkanutbrott. I fjällen är det kyliga temperaturer men annars så är det varmt i Etiopien och klimatet är subtropiskt. Nederbördsmängden varierar kraftigt från år till år och några områden i Etiopien är extremt sårbara för torka, som leder till hungersnöd när odlingarna blir förstörda. Som en följd av överbetning och nedhuggning av skog är jorderosion ett stort problem för landet, i tillägg till att det råder brist på vatten. 

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Etiopien, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Etiopien var under italiensk ockupation från år 1936 till 1941, och i federation med Eritrea från år 1952. I en kupp år 1974 störtades den enväldiga kejsaren Haile Selassie, och en militärjunta, stöttad av Sovjetunionen och Kuba, förklarade Etiopien en socialistisk republik. Republiken blev så småningom en diktatur som leddes av Mengistu Haile Mariam. Den politiska situationen i landet blev mycket spänd, och svält orsakade att motståndsgrupper så småningom tog till vapen. År 1991 lyckades den eritreanska frigöringsrörelsen EPLF och den etiopiska upprorsrörelsen EPRDM tillsammans att fälla Mengistus regim. Som en del av avtalet mellan upprorsmännen, förklarades Eritrea självständigt år 1993. Man klarade dock inte att fastsätta gränsen mellan de två länderna vilket skulle visa sig vara ödesdigert. Oenigheten om gränsen mellan Etiopien och Eritrea krävde 80 000 människoliv mellan år 1998 och 2000 och konflikten är ännu inte löst. Den fastlåsta situationen skylls på att bägge länderna gör anspråk på ett litet fjällområde, och troligen också att Etiopien försöker att få tillbaka tillgång till kusten som förlorades när Eritrea blev självständigt.

Samhälle och politik

Etiopien styrs av en etniskt baserad regeringskoalition som har suttit vid makten sedan år 1991. Regimen har säkrat ett stadigt grepp om samhället och oppositionen, även vid valet i maj år 2010. Etiopiska myndigheter har fått hård kritik för brott mot de mänskliga rättigheterna och trots att Etiopien upplever en stark ekonomisk tillväxt så är de flesta etiopier fortfarande fattiga. Sedan 1990-talet har landet satsat mycket på vård och utbildning men trots detta hamnade Etiopien på plats 174 av 187 på FN:s index för mänsklig utveckling år 2011. Premiärminister Mr. Zenawis oväntade död 2012 har skapat osäkerhet kring landets framtid, men maktskiftet skedde utan uppenbar konflikt när hans efterträdare Hailemariam Desalegn tog över.

De flesta etiopier bor på landsbygden där livet präglas av kampen för överlevnad. Analfabetism är utbrett, hungersnöd likaså och dödligheten på smittsamma sjukdomar är hög. En stor befolkningstillväxt förstärker trycket på landets redan pressade resurser. Etiopien räknas som ett av Afrikas mest stabila land men likaväl utgör den olösta militära konflikten med grannländerna Eritrea och Somalia och en rad olika interna konflikter ett stort problem. Den nya grundlagen år 1995 gjorde Etiopien till en federal demokratisk republik med etniskt baserade regioner. Från flera håll har det hävdats att denna politik har lett till ökade spänningar mellan landets olika etniska grupper under de senaste åren.

Barn, i synnerhet på landsbygden, förväntas delta i hushållsarbete. Flickor har ofta fler uppgifter än pojkar, och berövas möjligheten till skolgång.

Ekonomi och handel

Trots att Etiopien både är ett av de största och mest resursrika länderna i Afrika, är det ett av världens minst utvecklade. Den politiska situationen har förhindrat utbyggandet av infrastrukturen. Detta har både varit problematiskt för jordbruket och gjort det svårt att utvinna landets stora mineralresurser. Nästan hälften av Etiopiens bruttonationalprodukt (BNP) består av intäkter från jordbruket, där kaffe är den viktigaste exportvaran. Därtill producerar och exporterar landet bomull, sockerrör och den milt narkotiska plantan kat. Eftersom jordbruket är så viktigt för Etiopiens ekonomi är landet speciellt sårbart för torrperioder som landet ofta drabbas av. Etiopien är idag beroende av bistånd och lån från västliga länder. År 2002 svarade den totala utlandsskulden för närmare två tredjedelar av Etiopiens BNP. Trots att bistånden från många västliga länder har ökat, har krig, torka och inre konflikter tills vidare försvårat ekonomisk växt.

Vattenkraft är Etiopiens viktigaste naturresurs. Landet håller på att utveckla vattenkraftverk och dammar. Utbyggningen har fått kritik av miljöskäl eftersom ekosystemen kan bli negativt påverkade samt att torrläggning av vissa områden kan komma att förstöra livsmedelsproduktionen i landet. Vattenkraftutvecklingen skapar också konflikter med grannländerna som är oroliga att inneslutningen av vattnen i dammar kan komma att skada deras vattenförsörjning. Vattenkraftsprojektet är tänkt att utveckla kapaciteten hos landets elförsörjning. Förhoppningen är också att skapa ett överskott som kan exporteras.

På senare tid har en snabb ekonomisk tillväxt i landet gjort det möjligt att investera i utbildning, infrastruktur och att arbete med fattigdomsbekämpning. Däremot är Etiopien att av de länderna i världen som är mest beroende av bistånd från andra länder. De största givarna är EU, USA och Kanada. För att utveckla sin ekonomiska tillväxt är import viktigt för Etiopien. Främst när det gäller varor så som olja, elektronik och maskiner. Detta innebär att landet alltid har ett underskott i handelsbalansen. Kina är Etiopiens viktigaste handelspartner.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Etiopien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  4 117 500 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  26,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,490
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  29,60
  Procent
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,331
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  16,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  73,9
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  11 599
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,12
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  50
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,524
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  34
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  35,11
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  99,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,7
  Procent av BNP
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  21,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  9,9
  Procent
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  59
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  60
  År
  Spridning av malaria
  37,4
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  353
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  29
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  80
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  164
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  55,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  39,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  8
  År
  Andel barn i grundskolan
  85,4
  Procent
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,499
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  26,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  38,76
  Procent
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  10,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  32,3
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  70
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  42,9
  Procent
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  7,8
  Procent
  Arbetslöshet
  1,8
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  80 561 496 134
  US Dollar
  BNP per invånare
  768
  US Dollar
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  18,6
  Procent internetanvändare
 •  

  Etiopien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  4 124
  Personer
  Befolkningsantal
  107 534 882
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  221 306
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  892 021
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,463
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  1 078 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  62
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  58
  År
  Lyckoindexet
  4,29
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)