[[suggestion]]
Fiji

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Suva

Etniska grupper

Fijianer 57,3 %, indier 37,6 %, rotuman 1,2 % (2007)

Språk

Engelska, fijianska

Religion

Kristna 64,5 %, hinduer 27,9 %, muslimer 6,3 %, sikher 0,3 % (2007)

Befolkningsantal

858 038 (2012)

Area

18 274 kvadratkilometer

Valuta

Fijiansk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

9 110 PPP$

Nationaldag

2:a måndagen i oktober

Andra landsidor

Geografi

Fiji är en ögrupp med över 300 öar, varav lite mer än 100 är permanent bebodda. Landet är den folkrikaste östaten i Stilla havet. De största öarna är av vulkaniskt ursprung och många av de mindre öarna är platta korallöar (gamla atoller som är upphävda från havet). Fiji har ett tropiskt havsklimat där sydostpassaden kyler den fuktiga värmen.

Fiji är mycket sårbar för klimatförändringarna. Många av öarna ligger endast några få meter över havsytan och riskerar att försvinna om havsnivån stiger. Några av de små atollerna på Fiji har redan förlorat 30 meter av sitt land. Samtidigt tränger saltvatten ned i grunden och förstör det bördiga landet och grundvattnet. Klimatförändringarna medför också extremt väder och Fiji har under de senaste åren upplevt mer torka samt fler orkaner och cykloner. Högre havstemperatur hotar korallreven runt öarna eftersom endast en grads ökning av vattentemperaturen är tillträckligt för att korallerna dör. Därmed mister många fiskar sitt levnadsområde, fijianerna sin fiskenäring och världen förlorar en turistattraktion.

Earth Earth Ecoprint

2.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Fiji, skulle vi behöva 2.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Fijis ursprungliga befolkning var melanesier med inslag av polynesier. År 1643 kom den nederländska upptäcktsresande Abel Tasman, som första europé, till Fiji. Det förekom många stamkrig under 1800-talet. Landet var en brittisk koloni mellan år 1874 och 1970, något som ledde till en stor invandring av indiska plantagearbetare. Indierna blev snabbt den största folkgruppen på ön. Landet fick inre självstyre år 1966 och full självständighet i oktober år 1970.

Starka etniska motsättningar mellan melanesier (etniska fijianer) och indier har präglat det politiska livet. Det melanesiska partiet Alliance Party (AP) hade makten från självständigheten fram tills partiet helt förlorade valet år 1987. För första gången hade indierna flest platser i regeringen. Strax efter valet år 1987 genomfördes en militärkupp. Fiji var medlem av the Commonwealth och den brittiska drottningen Elizabeth II nekade att acceptera militärstyret. Detta resulterade i att Fiji blev en republik och gick ur the Commonwealth. Omvälvningen fick stora konsekvenser för Fijis ekonomi och landets förhållande till omvärlden. De indiska ättlingarna blir systematiskt diskriminerade och många har emigrerat från Fiji.

Samhälle och politik

Rasdiskriminering, politisk oro och militärkupper är ett varaktigt problem på Fiji. I slutet av 1990-talet vann en statsminister med indisk härkomst vilket ledde till upplopp och våld. Statsministern avsattes genom en statskupp ett år efter valet. Vid Fijis senaste val år 2006 fanns det hopp om en demokratisering men valet ledde till politisk turbulens och en ny militärkupp. Armén slog fast att först år 2014 kan demokratiska val hållas. Statskuppen ledde till internationellt fördömande. Fiji blev utestängd från flera internationella nätverk och bistånd till Fiji stoppades. Australien, Nya Zeeland och de mindre grannstaterna införde sanktioner mot landet.

Fiji har deltagit i många av FN:s fredsbevarande operationer. Efter press från Australien och Nya Zeeland blev denna roll kraftigt reducerad av FN år 2007. Utan fredsrollen är det tvivelaktigt om Fijis militär kan bli starkt nog att genomföra fler statskupper. FN-soldaterna som Fiji skickade ut bidrog också väsentligt till Fijis bruttonationalprodukt (BNP).

Ekonomi och handel

Turism och export av socker är Fijis viktigaste näringar. Turistindustrin står för cirka 30 procent av Fijis BNP och sysselsätter flest. Fiji noterade ett nästan rekordhögt antal turister år 2008 med cirka 500 000 antal turister, men år 2009 blev det en kraftig nedgång efter ny politisk turbulens. Australien och Nya Zeeland har avrått från resor både på grund av princip och eftersom säkerheten på huvudön Suva anses vara bristande. 56 % av turisterna år 2008 kom från Australien och Nya Zeeland medan 15 % kom från Europa.

Både politisk oro och nedgång av exportintäkterna har gjort Fijis ekonomiska utveckling osäker. År 2002 antog regeringen ett radikalt privatiseringsprogram för att avvärja en kollaps inom sockerindustrin efter att EU-subsidier minskar. Den officiella arbetslösheten är sju procent men inofficiella uppskattningar pekar mot 25 procent.

Jordbruket, inklusive fiske, bidrog med 15 % av BNP och sysselsätter runt 40 % av arbetskraften. Över 80 % av jorden ägs av Native Land Trust Board som kontrolleras av de fijianska hövdingarna.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Fiji för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  145 890 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,4
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  34,00
  Procent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,741
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,625
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  72
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  67
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  51,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  50
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,9
  Hektar per person
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  1 170
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,32
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  3,1
  Procent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 979
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  19
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  27,18
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  74,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  4,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  6,3
  Procent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  25
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  69
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  30
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  11
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  40
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  49
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,2
  Procent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,358
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  38,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  33,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  16,00
  Procent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  98,7
  Procent
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  17,6
  Procent
  Arbetslöshet
  4,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  5 061 202 767
  US Dollar
  BNP per invånare
  5 589
  US Dollar
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  50,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Fiji

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  11
  Personer
  Befolkningsantal
  912 241
  1000 invånare