[[suggestion]]
Filippinerna

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Manila

Etniska grupper

Tagaloger 28 %, cebuano 13 %, ilocano 9 %, bisaya/binisaya 7 %, hiligaynon ilonggo 7 %, bikol 6 %, waray 3 %, andra/ospecificerade/ingen 25,3 % (2000)

Språk

Filipino (officiellt, baserat på tagalog), engelska (officiellt) samt 8 större dialekter: tagalog, cebuano, ilocano, hiligaynon/ilonggo, bicol, waray, pampango, pangasinan

Religion

Katoliker 81 %, muslimer 5 %, evangeliska kristna 3 %, andra/ospecificerade/ingen 11 % (2000)

Befolkningsantal

100 998 376 (Juli 2015)

Demokrati och statsskick

Presidentiell republik

Area

300 000 kvadratkilometer

Valuta

Filippinsk peso

Bruttonationalinkomst per invånare

7 804 PPP$

Nationaldag

12 juni

Andra landsidor

Geografi

Filippinerna är en önation som består av mer än 7100 öar. Större delen av landmassan på den största ön består av berg och platåer, med få låglänta områden. Öarna har mer än 20 aktiva vulkaner och ligger mitt i tyfonbältet som dominerar den västra delen av Stilla havet. Detta innebär att öarna ofta är utsatta för naturkatastrofer som jordbävningar, vulkanutbrott och tyfoner.

Klimatet är tropiskt, med extremt hög luftfuktighet och höga temperaturer under hela året. Från juni till november är det regnperiod med ibland kraftig nederbörd. Filippinerna kämpar med många av de miljöproblem som kännetecknar världens fattiga länder: Avskogning, brist på rent dricksvatten och höga luftföroreningar. Dessutom har mer än hälften av öarnas korallrev skadats eller förstörts av utsläpp och fiske.

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Filippinerna, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Öarna som idag är Filippinerna befolkades ursprungligen av austronesiska folkslag via en landbro till Asien för många tusen år sedan. På 800-talet hade öarna kulturella och ekonomiska kontakter med Japan, Malaysia och Indonesien. Senare kom landet även i kontakt med Indien, vilket ledde till att majoriteten av invånarna konverterade till islam under 1200-talet.

Den första västerländska kontakten med Filippinerna kom när upptäcktsresanden Ferdinand Magellan besökte öarna år 1521. Spanien koloniserade öarna på 1500-talet och styrde sedan Filippinerna i mer än 300 år. Spanjorerna införde katolicismen, byggde vägar och basindustri och gav öarna en latinsk känsla som fortfarande finns kvar. Det spanska styret varade fram till år 1898 då amerikanerna tog över efter det spansk-amerikanska kriget och ett kort krig med lokalbefolkningen.

USA styrde Filippinerna fram till andra världskriget då öarna ockuperades av Japan. Landet blev självständigt för första gången år 1946. Åren efter självständigheten präglades av kaos och politisk oro. 1965 kom Ferdinand Marcos till makten och styrde landet i allt mer diktatorisk riktning tills han avsattes i en kupp år 1986.

Samhälle och politik

Filippinerna styrs av en president som är statschef, regeringschef och överbefälhavare för landets väpnade styrkor. Presidenten har ett mandat på sex år och kan inte omväljas. Politiska partier byggs upp och upplöses runt starka enskilda politiker. Det är vanligt att politiker byter parti efter valnederlag och partier skapas och läggs ned i rask följd.

Landets styre är stabilare än någonsin, trots att kuppförsök och andra politiska kriser inträffar regelbundet. Parlamentet består av en senat och ett representanthus. I landets södra delar har regeringen i över 30 år bekämpat kommunistiska uppror i norr, och muslimska separatister i söder. Det har begåtts allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter på båda sidor i konflikten. Filippinerna är idag ett delat samhälle, där en liten överklass både styr landet och sitter på de största intäkterna, medan stora delar av befolkningen lever i fattigdom.

Ekonomi och handel

På 1960-talet var Filippinerna var det näst rikaste landet i Asien, efter Japan. Två decennier under Ferdinand Marcos styre har starkt bidragit till att landet inte utvecklats i takt med andra sydostasiatiska länder. Efter en period av god tillväxt under 1990-talet drabbades landet av den asiatiska finanskrisen 1997, och först på senare år har Filippinerna upplevt en stabil ekonomisk tillväxt. Landet är dock mycket beroende av utländska lån.

Jordbruk, fiske och skogsbruk var länge de viktigaste sektorerna för landets ekonomi. Nu har tjänstesektorn och industriell produktion fått större betydelse. Outsourcing, att till exempel utländska IT-företag flyttar sin kundtjänst och utveckling till Filippinerna, blir en allt viktigare del av Filippinernas ekonomi. De viktigaste exportvarorna är elektroniska produkter. Filippinerna har ett underskott i handelsbalansen, vilket betyder att intäkterna från exportvaror är lägre än kostnaderna för importerade varor. Ökad privatisering av de sektorer som under Marcos styre ägdes av staten har bidragit till ökade investeringar från utlandet. Nästan 10 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP) består av pengar som filippinare som jobbar i utlandet skickar hem (2013). 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Filippinerna för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  160 250 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,038
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  21,60
  Procent
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,574
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  48,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  38,3
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  105 654
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,06
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,6
  Procent
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  1 620
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,512
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  36
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  43,91
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  85,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,4
  Procent av BNP
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  13,7
  Procent
  Under normalvikten barn
  7,1
  Procent
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  28
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,9
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  69
  År
  Spridning av malaria
  0,3
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  114
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  14
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  47
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  554
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  96,4
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  95,0
  Procent
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,436
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  51,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  38,3
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  29,45
  Procent
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  26,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  699
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  91,0
  Procent
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  16,0
  Procent
  Arbetslöshet
  2,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  313 595 208 737
  US Dollar
  BNP per invånare
  2 989
  US Dollar
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  60,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Filippinerna

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  109
  Personer
  Befolkningsantal
  106 512 074
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  8 548
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  746
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,699
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  445 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  73
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  66
  År
  Lyckoindexet
  5,63
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)