[[suggestion]]
Förenade arabemiraten

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Abu Dhabi

Språk

Arabiska (officiell), persiska, engelska, hindi, urdu

Religion

Muslimer 96 % (shia 16 %), andra/ospecificerade/ingen 4 %

Befolkningsantal

8 264 070 (2010)

Area

83 600 kvadratkilometer

Valuta

UAE-dirham

Bruttonationalinkomst per invånare

72 400 PPP$

Nationaldag

2 december

Andra landsidor

Geografi

Den Förenade Arabemiraten ligger på sydkusten av den persiska bukten i den nordöstliga delen av den arabiska halvön. I öst gränsar landet med Omanbukten. Landets viktigaste städer finns vid den persiska viken. I landets östliga del häver sig Hajarbergen 2500 meter över havet. Den största delen av den Förenade Arabemiraten är sandöken som i väst gränsar med Saudiarabien och i öst med Oman. Endast en procent av landet är odlingsbar. I sandöknen finns sanddynor med några oaser och vattenkällorna har lett till permanent bebyggelse och odling av jorden möjlig. I sandöknen förekommer det en del starka sandstormar. Klimatet är varmt och torrt, speciellt i kustområdena där det sällan regnar. Bristen på färskvatten är ett problem för landet.

Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

5.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Förenade arabemiraten, skulle vi behöva 5.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Området var bebott redan 5500 år f.kr. Tack var handel växte områdets bebyggelse. De första handelsförbindelserna byggde på kamelkaravaner men senare blev sjöfarten en betydande förutsättning för handeln. Profeten Muhammed deklarerade år 630 området som ett islamskt område, något som gjorde att religionen islam spred sig till andra ställen i Mellanöstern och Asien. Efter Vasco de Gamas upptäcktsresor på 1500-talet blev området under portugisiskt herradöme. Därefter erövrades området av det Osmanska riket. Området var på 1700-talet beryktat för sin piratverksamhet och området kallades för piratkusten. Efter ständiga överfall på det brittiska Ostindiska kompaniet skepp ingick britterna ett fredsavtal ned områdets shejker. I slutet av 1800-talet blev området ett brittiskt protektorat. År 1952 blev ett gemensamt emirråd grundat. När britterna drog sig ur området år 1971 gick sex av emiraten tillsammans och upprättade den Förenade Arabemiraten. Emiratet Ras al-Khaimah anslöt sig till federationen år 1972. Oljefynd i området bidrog till sammanslutningen.

Samhälle och politik

Sedan början av 1960-talet har den Förenade Arabemiraten varit en av de viktigaste oljeexporterande länderna i världen. Emiraten har utvecklat sig från att vara en fattig kuststat till ett modernt och framgångsrikt land med mycket generösa arrangemang för sina invånare. Med hjälp av oljeintäkterna har landet byggt ut vården, utbildningssystemet och infrastrukturen. Den Förenade Arabemiraten är ett av de friaste länderna vid den persiska viken, men politiskt är landet fortfarande mycket auktoritär. Den Förenade Arabemiraten var fram till år 2006 det enda landet utan ett organ som valts genom allmänna val. Landet styrs av en president som väljs för fem år åt gången. Presidentperioden är inte begränsad. Vicepresidenten är också statsminister och sitter fem år vid makten. Båda presidenten och vicepresidenten väljs av det federala högsta rådet, som styr landet. Rådet består av shejkerna av de sju emiraten. Abu Dhabi är det dominerande emiraten och har även presidentskapet men emiren av Dubai är statsministern. Innanför varje emirat ligger all makt hos emiren.

Ekonomi och handel

Den Förenade Arabemiraten har ett av de högsta intäktsnivåerna i världen. Innan oljeepoken var emiraten underutvecklade och dominerat av pärlfiske, fiskeri, handel och odling av dadlar. Oljeindustrin förändrade landets ekonomi och samhälle. Som en följd av oljeindustrins utveckling flyttade stora mängder av gästarbetare till landet som på 2000-talet utgjorde mer än tre fjärdedelar av landets befolkning. För att reducera beroendet av oljesektorn har emiraten satsat på att bygga ut finans-, turism-, och industrisektorn. Intäkterna som emiraten får av landets naturresurser (råolja och gas) utgör dock fortfarande en betydande andel av statens bruttonationalprodukt (BNP). Företags- och byggsektorn har haft en markant tillväxt efter att utländska företag och investerare har lockats av erbjudanden om skattefria zoner, gratis mark samt möjlighet att äga land. Dubai har utvecklats till att bli ett regionalt handelscenter och ett internationellt finanscentrum. Dubai är även ett populärt turistmål. Viktiga handelspartners är Japan, USA, Kina samt Västeuropa.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Förenade arabemiraten för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  5 410 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,863
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  78
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  76
  År
  Lyckoindexet
  6,83
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  84,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  112
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  9,8
  Hektar per person
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  211 370
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  23,30
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  4,8
  Procent
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  455
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  7 670
  Personer
  Fredsindex
  1,820
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  1
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  70
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  43,63
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  42,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  5,6
  Procent av BNP
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  2,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  77
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  6
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  34
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  1
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  95,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  90,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  94,6
  Procent
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,232
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  12,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  15,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  22,50
  Procent
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  93
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  11 264
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  11,1
  Procent
  Arbetslöshet
  2,6
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  382 575 085 092
  US Dollar
  BNP per invånare
  40 699
  US Dollar
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  94,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Förenade arabemiraten

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  216
  Personer
  Befolkningsantal
  9 541 615
  1000 invånare