[[suggestion]]
Frankrike

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Paris

Språk

Franska

Religion

Katoliker 83-88 %, protestanter 2 %, judar 1 %, muslimer 5-10 %, andra/ospecificerat/ingen 4 %

Befolkningsantal

62 814 233 (juli, 2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

549 190 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

41 343 PPP$

Nationaldag

14 juli

Andra landsidor

Geografi

Frankrike har tre geografiska regioner – låglandsområden i nordväst, höglandsområdet Centralmassivet i söder och bergskedjorna Pyrenéerna och Alperna i sydväst och sydöst. Landskapet genomskärs av de stora floderna Rhône, Loire och Seine, som har varit viktiga transportleder i många århundraden. Kustremsorna vid Atlanten och Medelhavet består av både klippor och långa sandstränder och har många naturhamnar där stora handelsstäder växt fram.

I norra delen av landet är klimatet typiskt nordatlantiskt med mycket nederbörd under hela året och måttliga skillnader mellan årstiderna. Längst söderut är det typiskt Medelhavsklimat med mindre nederbörd och varma somrar.

Efter många år av oreglerade industriutsläpp är stora delar av landets dricksvattentäkter kraftigt förorenade. Utsläppen har också lett till surt regn och försämrad luftkvalitet i de större städerna. Frankrike införde miljökrav på 1970-talet, och även om utsläppen nu är på nedgång så hör landet fortfarande till de som släpper ut de största mängderna av växthusgasen CO2.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Frankrike, skulle vi behöva 2.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Dagens Frankrike införlivades i det romerska imperiet år 50 f.Kr., efter våldsamma strider mellan romare, kelter och galler. Efter Roms fall på 400-talet blev frankerna dominerande i området, vilket ledde fram till det frankiska riket under Karl den store på 800-talet. Detta imperium splittrades redan i slutet av 900-talet, och Frankrike blev uppdelat i flera mindre kungadömen som stod i ständig konflikt med varandra.

I århundraden gick en klar skiljelinje mellan de södra och norra delarna av området. Först efter hundraårskriget mot England (år 1337-1453) blev Frankrike ett mer eller mindre enat land. Efter reformationen på 1500-talet kastades landet in i en rad religiösa krig, som följdes av den blodiga revolutionen år 1789 där tiotusentals människor dödades och kungaparet avsattes och halshöggs.

Några år senare kom Napoleon till makten och utropade sig själv till kejsare av Frankrike. Napoleon ledde en serie krig mot andra europeiska makter, tills han besegrades i slaget vid Waterloo år 1815. Vid en ny revolution år 1870 avskaffades monarkin till slut. I samband med detta infördes genomgripande sociala reformer, samtidigt som Frankrike blev en ledande industriell kraft och skaffade sig flera kolonier i Afrika.

Landet deltog på den segrande sidan i båda världskrigen och växte efter kriget fram som en central aktör inom både den europeiska och internationella politiken.

Samhälle och politik

Frankrike styrs av presidenten, som är statens formella överhuvud, och premiärministern, som leder regeringen. Frankrikes politik kännetecknas av moderata höger- och vänsterkrafter turas om att vinna en majoritet för att bilda en regering, oftast utan att detta leder till stora förändringar av den politiska inriktningen. Statsapparaten har traditionellt haft en stark roll, och den offentliga sektorn är mycket stor. Detta tynger de offentliga finanserna men medför även att Frankrike har en hälso- och sjukvård som är bland världens bästa och goda allmänna välfärdstjänster till befolkningen.

Anställningstryggheten inom den offentliga sektorn står dock i stark kontrast till en långvarig arbetslöshet som konstant legat kring åtta procent i många år. Stora finansiella överföringar till en icke konkurrenskraftig jordbrukssektor utgör en enorm utmaning för landet, som ofta får uppleva strejker regisserade av starka fackföreningar som kan pågå i flera veckor.

Mängden invandrare hör till Europas största, och i många av de större städerna kämpar med myndigheterna med att integrera dessa vilket leder till uppkomsten av separata samhällen. Internationellt har landet varit ett av de viktigaste för utvecklingen av Europeiska unionen, och Frankrike har även stor makt genom sin permanenta plats i FN:s säkerhetsråd.

Ekonomi och handel

Frankrike är en av världens största ekonomier och har ett effektivt och modernt ekonomiskt system. Traditionella branscher som textil- och stålproduktion har under senare år fått ge vika för högteknologi, data- och rymdindustri. Landet har också gradvis blivit en stor leverantör inom tjänstesektorn och ett diversifierat jordbruk gör Frankrike till en av världens största exportörer av jordbruksprodukter.

Staten har traditionellt haft en stor ägarandel i nyckelbranscher, men på senare år har allt fler sektorer privatiserats, ofta med högljudda protester från fackföreningarna. Ett kostsamt och tungrott välfärdssystem tynger enormt på statens finanser, och Frankrike har nyligen kämpat för att hålla sig inom budgetramarna för Europeiska monetära unionen (EMU). Staten har varit tvungen att ta upp stora lån för att täcka budgetunderskotten och utlandsskulden har ibland kommit upp i två tredjedelar av landets totala BNP. Detta bromsar tillväxten i ekonomin och minska regeringens handlingsutrymme.

Den ekonomiska krisen i Eurozonen har drabbat Frankrike hårt - särskilt för de banker som investerat myket i Grekland. År 2012 blev kreditbetyget på den franska staten sänkt.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Frankrike för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,808
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  85,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  303 276
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,57
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,6
  Procent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  2
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,909
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  72
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  22,21
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  32,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,3
  Procent av BNP
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  82
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  10
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  5
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  9
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  98,6
  Procent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,102
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  33,4
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,9
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  38,99
  Procent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  93,3
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  92
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  436 474
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  6 940
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  24,1
  Procent
  Arbetslöshet
  9,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  2 582 501 307 216
  US Dollar
  BNP per invånare
  38 484
  US Dollar
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  80,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  55 862
  Personer
  Befolkningsantal
  65 233 271
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  206
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  400 304
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,901
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  85
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  78
  År
  Lyckoindexet
  6,59
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)