[[suggestion]]
Gabon

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Libreville

Etniska grupper

Bantustammar (fang, Bapounou, Nzebi, Obamba), andra afrikanska och europeiska folkgrupper

Språk

Franska (officiellt), engelska (officiellt), fang, myene, nzebi, bapounou/eschira, bandjabi

Religion

Kristna 88 %, muslimer 6,4 %, animister 0,3 %, övriga/ingen 5,3 %

Befolkningsantal

1 705 336

Demokrati och statsskick

Republik

Area

267 667 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BEAC)

Bruttonationalinkomst per invånare

18 103 PPP$

Nationaldag

12 mars

Andra landsidor

Geografi

Merparten av landet består av en platå som täcks av regnskog och savanner. Floder har eroderat djupa dalar genom platån och terrängen är grov. Platån är omringad av Kristallbergen i norr och Chaillubergen i söder. Längs kusten sträcker sig ett låglandsbälte. Kustslätten i norr har många floddeltan och i söder täcks kusten av mangroveskog och savanner. I söder, och i havet utanför, finns det rika oljerereserver. Utmynningen av landets största flod Ogooué delar kustslätten i ett nordligt och sydligt område. Ogoouéfloden är runt 1200 km lång och rinner genom hela landet från kusten i väst till Kongo i öst. Klimatet i Gabon är fuktigt och varmt. Det regnar mycket, särskilt mellan september och mars. Runt 80 procent av Gabon är täckt av regnskog. Avskogning har emellertid varit ett stort miljöproblem, något som Gabons regering har tagit tag i de senaste åren. Landets 13 nationalparker täcker idag 11 procent av Gabons landyta, något som är högt i jämförelse med världsgenomsnittet. Men landet kämpar med tjuvjägare.

Earth Ecoprint

1.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Gabon, skulle vi behöva 1.5 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Arkeologiska fynd av redskap antyder att Gabon var bebott redan 5000 år f.kr. Pygméerna var de första som var bosatta i området och dessa livnärde sig genom jakt och fiske. På 1500-talet slog sig andra folkgrupper ned i utmynningen av Ogoouéfloden och i sydvästra Gabon. 200 år senare kom kangfolket, den största nuvarande folkgruppen i Gabon, från Kamerun. Från 1500-talet var Gabon ett centrum för handel med slavar, elfenben och timmer. Landets resurser utnyttjades av franska, nederländska och brittiska handelsmän. År 1839 bosatte sig fransmän på kusten. Gabon blev långsamt koloniserat och år 1910 blev Gabon en fransk koloni. År 1946 blev landets första parti, Parti Démocratique Gabonais (PDG), grundat av M'Ba. Gabon blev självständigt år 1960 och M'Ba blev landets första president. M'Ba dog sju år senare och Albert Bongo övertog makten. Bongo införde ett enpartistyre, något som skulle vara fram till år 1991. All politisk opposition förbjöds, men starkt motstånd från folket ledde till att demokrati infördes.

Samhälle och politik

Bongo satt oavbrutet vid makten till sin död år 2009 och var då den längst sittande presidenten i Afrika. Efter hans död tog sonen, Ali Ben Bongo, över styret. Familjen Bongo har klarat att behålla makten på grund av att presidenten avväpnade och splittrade den politiska oppositionen genom att inkludera de politiska motståndarna i landets olika regeringar. Presidenten har också undvikit inbördeskrig i ett etniskt splittrat land. År 2011 försökte en av oppositionsledarna, Mba Obame, att genomföra en statskupp. Försöket misslyckades och Bongo förblev sittandes. Under alla år som president har Bongo anklagats för korruption och nepotism.

Gabon är mycket präglat av sin tid som fransk koloni och har ett franskt rätts- och utbildningssystem. Banden med Frankrike är fortfarande ganska nära. Arbetslösheten i Gabon ökar på grund av en växande ungdomskull. Rättigheterna för arbetare i den formella sektorn är goda, med bland annat 40 timmars arbetsvecka. Handel med barn förekommer och Gabon tar emot många av dessa barn. Andelen fattiga i Gabon är stor och levnadsstandarden för fattiga har sjunkit sedan millennieskiftet. Bristen på läkare och sjukhus är ett stort problem.

Ekonomi och handel

Gabons ekonomi är mycket beroende av oljesektorn. Olja har gjort Gabon till det land i Afrika söder om Sahara med högst BNP. Välståndet är emellertid dåligt fördelat bland befolkningen. Beroendet av olja gör landet sårbart för svängningar i oljepriser på världsmarknaden. På 1990-talet orsakade lägre oljepriser ekonomiska problem i Gabon. I samarbete med Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) genomfördes stora reformer för att få ekonomin på benen igen. Landet försöker också utveckla nya näringar som kan ersätta oljan när reserverna går tomma. Frankrike har ett stort inflytande i Gabon genom bland annat oljeföretaget Elf. Sedan millennieskiftet har Frankrike fått konkurrens från USA och Kina. Idag är dessa tre Gabons viktigaste handelspartners. Trots de goda handelsavtalen med grannländerna handlar Gabon lite med dem. Industrin i Gabon är av liten betydelse, men skogsbruket är viktigt då Gabon exporterar råtimmer. Gabon är beroende av matvaruimport på grund av en bristande matproduktion i landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Gabon för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  106 350 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  3,4
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,067
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  32,70
  Procent
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,545
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  85,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  37,0
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  5 192
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  2,77
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,3
  Procent
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,099
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  31
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  35,60
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  72,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,1
  Procent av BNP
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  9,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,4
  Procent
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  48
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  3,8
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  1,6
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  63
  År
  Spridning av malaria
  168,9
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  197
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  22
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  91
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  529
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  88,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  82,3
  Procent
  Förväntade år i skolan
  8
  År
  Andel barn i grundskolan
  91,3
  Procent
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,542
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  40,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  17,09
  Procent
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 173
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  91,4
  Procent
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  36,2
  Procent
  Arbetslöshet
  19,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  15 013 950 984
  US Dollar
  BNP per invånare
  7 414
  US Dollar
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  50,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Gabon

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1 890
  Personer
  Befolkningsantal
  2 067 561
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  926
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  845
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,702
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  64
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  62
  År
  Lyckoindexet
  4,80
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)