[[suggestion]]
Gabon
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Libreville

Etniska grupper

Bantustammar (fang, Bapounou, Nzebi, Obamba), andra afrikanska och europeiska folkgrupper

Språk

Franska (officiellt), engelska (officiellt), fang, myene, nzebi, bapounou/eschira, bandjabi

Religion

Kristna 88 %, muslimer 6,4 %, animister 0,3 %, övriga/ingen 5,3 %

Befolkningsantal

1 705 336

Demokrati och statsskick

Republik

Area

267 667 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BEAC)

Bruttonationalinkomst per invånare

18 103 PPP$

Nationaldag

12 mars

Andra landsidor

Geografi

Merparten av landet består av en platå som täcks av regnskog och savanner. Floder har eroderat djupa dalar genom platån och terrängen är grov. Platån är omringad av Kristallbergen i norr och Chaillubergen i söder. Längs kusten sträcker sig ett låglandsbälte. Kustslätten i norr har många floddeltan och i söder täcks kusten av mangroveskog och savanner. I söder, och i havet utanför, finns det rika oljerereserver. Utmynningen av landets största flod Ogooué delar kustslätten i ett nordligt och sydligt område. Ogoouéfloden är runt 1200 km lång och rinner genom hela landet från kusten i väst till Kongo i öst. Klimatet i Gabon är fuktigt och varmt. Det regnar mycket, särskilt mellan september och mars. Runt 80 procent av Gabon är täckt av regnskog. Avskogning har emellertid varit ett stort miljöproblem, något som Gabons regering har tagit tag i de senaste åren. Landets 13 nationalparker täcker idag 11 procent av Gabons landyta, något som är högt i jämförelse med världsgenomsnittet. Men landet kämpar med tjuvjägare.

Historia

Arkeologiska fynd av redskap antyder att Gabon var bebott redan 5000 år f.kr. Pygméerna var de första som var bosatta i området och dessa livnärde sig genom jakt och fiske. På 1500-talet slog sig andra folkgrupper ned i utmynningen av Ogoouéfloden och i sydvästra Gabon. 200 år senare kom kangfolket, den största nuvarande folkgruppen i Gabon, från Kamerun. Från 1500-talet var Gabon ett centrum för handel med slavar, elfenben och timmer. Landets resurser utnyttjades av franska, nederländska och brittiska handelsmän. År 1839 bosatte sig fransmän på kusten. Gabon blev långsamt koloniserat och år 1910 blev Gabon en fransk koloni. År 1946 blev landets första parti, Parti Démocratique Gabonais (PDG), grundat av M'Ba. Gabon blev självständigt år 1960 och M'Ba blev landets första president. M'Ba dog sju år senare och Albert Bongo övertog makten. Bongo införde ett enpartistyre, något som skulle vara fram till år 1991. All politisk opposition förbjöds, men starkt motstånd från folket ledde till att demokrati infördes.

Økologiske fotavtrykk

Ingen statistik tillgänglig

2,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Gabon ville vi trenge 2,7 jordkloder.

Samhälle och politik

Bongo satt oavbrutet vid makten till sin död år 2009 och var då den längst sittande presidenten i Afrika. Efter hans död tog sonen, Ali Ben Bongo, över styret. Familjen Bongo har klarat att behålla makten på grund av att presidenten avväpnade och splittrade den politiska oppositionen genom att inkludera de politiska motståndarna i landets olika regeringar. Presidenten har också undvikit inbördeskrig i ett etniskt splittrat land. År 2011 försökte en av oppositionsledarna, Mba Obame, att genomföra en statskupp. Försöket misslyckades och Bongo förblev sittandes. Under alla år som president har Bongo anklagats för korruption och nepotism.

Gabon är mycket präglat av sin tid som fransk koloni och har ett franskt rätts- och utbildningssystem. Banden med Frankrike är fortfarande ganska nära. Arbetslösheten i Gabon ökar på grund av en växande ungdomskull. Rättigheterna för arbetare i den formella sektorn är goda, med bland annat 40 timmars arbetsvecka. Handel med barn förekommer och Gabon tar emot många av dessa barn. Andelen fattiga i Gabon är stor och levnadsstandarden för fattiga har sjunkit sedan millennieskiftet. Bristen på läkare och sjukhus är ett stort problem.

Menneskelig utvikling

113 av 186

Gabon er nummer 113 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Ekonomi och handel

Gabons ekonomi är mycket beroende av oljesektorn. Olja har gjort Gabon till det land i Afrika söder om Sahara med högst BNP. Välståndet är emellertid dåligt fördelat bland befolkningen. Beroendet av olja gör landet sårbart för svängningar i oljepriser på världsmarknaden. På 1990-talet orsakade lägre oljepriser ekonomiska problem i Gabon. I samarbete med Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) genomfördes stora reformer för att få ekonomin på benen igen. Landet försöker också utveckla nya näringar som kan ersätta oljan när reserverna går tomma. Frankrike har ett stort inflytande i Gabon genom bland annat oljeföretaget Elf. Sedan millennieskiftet har Frankrike fått konkurrens från USA och Kina. Idag är dessa tre Gabons viktigaste handelspartners. Trots de goda handelsavtalen med grannländerna handlar Gabon lite med dem. Industrin i Gabon är av liten betydelse, men skogsbruket är viktigt då Gabon exporterar råtimmer. Gabon är beroende av matvaruimport på grund av en bristande matproduktion i landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Gabon för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Gå til statistikken for landet