[[suggestion]]
Gambia

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Banjul

Etniska grupper

Mandinka/Jahanka 33,8 %, fula 22,1 %, wolof 12,2 %, jola 10,9 %, serahuli 7 %, andra/ospecificerade/ingen 13,9 % (2013)

Språk

Engelska, mandinka, wolof, fula, mindre stamspråk

Religion

Muslimer 95,7 %, kristna 4,2 %, ingen/vill ej uppge 0,2% (2013)

Befolkningsantal

1 967 709 (2015)

Area

11 300 kvadratkilometer

Valuta

Dalasi

Bruttonationalinkomst per invånare

1 677 PPP$

Nationaldag

18 februari

Andra landsidor

Geografi

Gambia är ett 470 kilometer långt, smalt land. Landet är omslutet av Senegal och ligger i en dalgång 25-75 meter över havet. Gambiafloden rinner rakt igenom landet och mynnar ut i Atlanten. Floden är landets viktigaste transportled och flodstränderna består av sumpmark och mangroveskog. Flodens läge gör landet ofta drabbas av översvämningar. Gambia har ett tropiskt klimat med många torrperioder samt oregelbundna regnfall. Landet kämpar mot avskogning och ökenspridning, samt sjukdomsutbrott bland befolkningen orsakat av dåligt kvalité på dricksvattnet. Avfallshanteringen är dålig, något som förorenar såväl vatten och mark.

Ecoprint

0.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Gambia, skulle vi behöva 0.5 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

På 1200-talet var det gambiska landområdet en del av det stora Maliriket. Då detta upplöstes tog lokala kungadömen som Barra, Kombo och Fulladu kontroll över området. På 1500-talet blev landet ett centrum för brittisk, portugisisk och fransk handel. Handelsverksamheten var fokuserad på guld, elfenben och slavar. Under en lång period skiftade kontrollen över landet mellan britterna och fransmännen, men år 1901 blev Gambia ett brittiskt protektorat (delvis självstyre).

År 1965 blev landet självständigt och några år efteråt upprättades den gambiska republiken. Efter ett militärkuppsförsök år 1981 ingick landet i en union med Senegal, men denna föll efter 7 år. President Dawda Jawara styrde Gambia från att landet blev självständigt tills han avsattes i en militärkupp år 1994. Den icke-blodiga statskuppen utfördes av en grupp unga officierare, ledda av löjtnant Yahya Jammeh. Statskuppen fördömdes av det internationella samfundet och all utländsk ekonomiskt bistånd stoppades. Jammeh har trots detta suttit vid makten sedan kuppen 1994.

Samhälle och politik

Gambia är en republik där presidenten har väldigt mycket makt. På pappret är landet en demokrati, men i praktiken sitter Jammeh med nästan all makt och den politiska oppositionen förtrycks. Presidenten väljs vart femte år och utnämner därefter en regering. Det finns ingen begränsning för hur många gånger en president kan omväljas. Detta är en av orsakerna till att Jammeh fortfarande sitter vid makten efter att ha vunnit flera presidentval. Det finns främst två orsaker till att han vunnit valen. Den ena är att han har stort stöd hos befolkningen, den andra är att oppositionen är splittrad och har litet manöverutrymme. Under 2000-talet har yttrandefriheten och andra mänskliga rättigheter blivit allt mer begränsad. Oppositionen i landet anklagar presidenten för valfusk, och för att utnyttja landets säkerhetsstyrkor till att tvinga befolkningen till valurnorna genom hot.

Myndigheterna försöker hindra flyktingar från andra länder att korsa landets gränser. Landet har länge varit känt för att ha miljöer där människohandel (trafficking) och sexuella övergrepp mot barn är utbrett.

Ekonomi och handel

Gambia har få naturresurser och bara en sjättedel av jorden är odlingsbar. Trots detta är majoriteten av befolkningen sysselsatt inom jordbruket, där mycket av det som odlas går till småbönders eget hushåll. Landets ekonomi är oerhört beroende av jordnötter, som står för större delen av exportintäkterna. Turistnäringen har stor betydelse, men ex hotell ägs ofta av utlänningar och har begränsat antal arbetsplatser för lokalbefolkningen. Presidenten främjar en nyliberalistisk ekonomisk politik som bland annat har medfört privatisering av statliga företag, uppsägning av statligt anställda, samt satt ett stopp för subventionering av bland annat jordnötsodling. Resultatet är att en större andel av befolkningen har fått lägre levnadsstandard, och att många lever i djup fattigdom. Den ekonomiska tillväxten har emellertid varit stark och inflationen relativt låg. Gambia klarade sig bra igenom den globala finanskrisen år 2008-2009. Landet har en stor transithandel (handel utan tull) med Senegal där mycket tros vara smuggling.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Gambia för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  269 620 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  10,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,286
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  48,40
  Procent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,289
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  56,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  34,8
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  513
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,27
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  16,8
  Procent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,989
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  37
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  31,35
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  87,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,5
  Procent av BNP
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  9,6
  Procent
  Under normalvikten barn
  11,1
  Procent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  64
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,7
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  59
  År
  Spridning av malaria
  56,7
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  1 030
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  28
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  88
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  174
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  60,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  42,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  9
  År
  Andel barn i grundskolan
  78,6
  Procent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,641
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  33,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  44,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  10,34
  Procent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  47,8
  Procent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  43,9
  Procent
  Arbetslöshet
  8,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 489 464 788
  US Dollar
  BNP per invånare
  709
  US Dollar
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  19,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Gambia

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningsantal
  2 163 765
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  36 814
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  8 044
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,460
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  60
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  58
  År
  Lyckoindexet
  4,52
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)