[[suggestion]]
Georgien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tbilisi

Etniska grupper

Georgier 83.8%, azerier 6.5%, armenier 5.7%, ryssar 1.5%, andra/ospecificerade/ingen 2.5% (2002)

Språk

Georgiska (offisielt), rysska, armeniska, azeriska

Religion

Ortodoxa kristna 83.9%, armensk-gregorianer 3.9%, katoliker 0.8%, muslimer 9.9%, andra/ospecificerade/ingen 1,5% (2002)

Befolkningsantal

4,931,226 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

69,700 kvadratkilometer

Valuta

Lari (GEL)

Bruttonationalinkomst per invånare

10 005 PPP$

Nationaldag

26 maj

Andra landsidor

Geografi

Georgiens landskap är mycket varierande. I norr ligger bergskedjan Kaukasus som gränsar mot Ryssland och i söder Lilla Kaukasus som gränsar mot Turkiet och Armenien. Landets centrala delar domineras av högland som förenar de två bergskedjorna. Från höglandet rinner mynnar floden Rioni, som rinner västerut i Svarta havet, och floden Mtkvari, som rinner österut i Kaspiska havet. De västra delarna domineras av lågtliggande slättlandskap som breder ut sig mot Svarta havet. Klimatet i Georgien varierar mycket. I väst är det subtropiskt med varma somrar och milda vintrar med mycket nederbörd. I de östra delarna är klimatet mer kontinentalt med måttlig nederbörd, kyliga vintrar och varma somrar. Stora delar av den ursprungliga miljön i västra Georgien har blivit förstörd på grund av jordbruk och urbanisering. Exempelvis är mycket av skogslandskapet som förr täckte detta område idag borta. Konstgödsel och besprutningsmedel inom jordbruket har också bidragit till att jordmånen försämrats radikalt.

Earth Ecoprint

1.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Georgien, skulle vi behöva 1.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Georgiens storhetstid var på 1100-talet då landet utvidgades till att omfatta fler områden. Landet blev dock anfallet av turkarna och perserna ett flertal gånger under denna period. Resultatet blev att landet delades in i små kungariken. På 1700-talet förenades de östliga kungarikena. Med förhoppning att få beskydd ingick de en allians med Ryssland. Den ryska tsaren upplöste kungadömet år 1801 och gjorde det till en rysk provins. Då det ryska imperiet rasade år 1917 blev Georgien återigen en självständig stat. Självständigheten var inte långvarig utan år 1921 angrep Röda armén landet och Georgien blev en del av Sovjetunionen. Efter kommunismens fall år 1991 blev landet självständigt igen. Perioden efter självständigheten uppstod maktkonflikter mellan olika grupper och det politiska läget var oroligt. År 1992 blev Georgiens president avsatt och Sovjetunionens tidigare utrikesminister, Eduard Sjevardnadze, blev tillsatt. En allmän opinion grundad på fattigdom, ökad kriminalitet och misstankar om korruption och valfusk resulterade i att presidenten störtades år 2003. Detta skedde i samband med Rosenrevolutionen, en stor fredlig demonstration där folket använde sig av rosor som symbol.

Samhälle och politik

Georgien är en demokratisk republik. Efter Rosenrevolutionen år 2003 krävde folket politiker utan anknytning till det forna Sovjetstyret. Det rådde hopp om att den nya regeringen skulle minska arbetslösheten, kriminaliteten och korruptionen. Detta har visat sig vara svårt på kort tid även om korruptionen i landet har minskat en aning. Arbetslösheten är fortsatt hög, särskilt i städerna. Välfärdspolitiken som grundades under sovjettiden finns inte kvar och sjukvården är till stora delar privatiserad. Stora delar av regionerna Abchazien, Adzjarien och Sydossetien har länge velat frigöra sig från Georgien. Ryssland stöttar frigörelsen och år 2008 utbröt ett krig mellan länderna på grund av detta. Landets myndigheter har kritiserats för att ha försökt kväva oppositionen. År 2012 vann trots allt oppositionspartiet parlamentsvalet och Georgien genomförde landets första fredliga maktövergång. Många befarade att Ryssland skulle annektera regionerna 2014-15. Georgiens myndigheter vill samarbeta med viktiga aktörer inom västvärlden, så som USA, NATO och EU. Georgien har ansökt om medlemskap i NATO.  

Ekonomi och handel

Georgiens milda klimat gör landet till en viktig jordbruksproducent och det exporteras mycket vin och frukt till grannländerna. Upplösningen av Sovjetunionen resulterade i en ekonomisk kollaps för Georgien. De interna konflikterna som följde förvärrade landets ekonomiska situation. Levnadsvillkoren i Georgien är låga och många söker sig antingen utomlands eller till den informella sektorn för arbete. Sedan oberoendet har myndigheterna gradvis liberaliserat ekonomin och därmed öppnat för utländska investeringar. Den Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken har gett mycket ekonomiskt stöd åt landet. Georgien vill bli ett transitland för handel och olje- och gastransport. Det har startats stora projekt för att bygga gas- och oljeledningar från Kaspiska havet, genom Georgien, till Svarta havet och Medelhavet. Dessa projekt har resulterat i en positiv utveckling för ekonomin. Finanskrisen och kriget mot Ryssland år 2008 drabbade ekonomin hårt men tack vare ekonomiskt bistånd från väst och världsbanken ser det ut som att läget stabiliserats igen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Georgien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  446 270 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  4,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  21,30
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,780
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,682
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
  Lyckoindexet
  4,52
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  52,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  56
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,9
  Hektar per person
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  8 988
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  2,42
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,3
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  621
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  27 993
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  2 677
  Personer
  Fredsindex
  2,130
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  293 000
  Internflyktingar
  Korruption
  58
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  28,98
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  74,0
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,2
  Procent av BNP
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  7,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,6
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  11
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,4
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  36
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  7
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  44
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  86
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,9
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,361
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  32,0
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  16,00
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  73,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  2 694
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  32,2
  Procent
  Arbetslöshet
  14,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  15 081 338 092
  US Dollar
  BNP per invånare
  4 045
  US Dollar
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  60,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Georgien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1 257
  Personer
  Befolkningsantal
  3 907 131
  1000 invånare