[[suggestion]]
Ghana

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Accra

Etniska grupper

Akan 47.5 %, mole-dagbon 16.6 %, ewe 13.9 %, ga-dangme 7.4 %, gurma 5.7 %, guan 3.7 %, grusi 2.5 %, mande 1.1 %, andra stammar 1.4 % (2010)

Språk

Engelska (officiellt), asante 16 %, ewe 14 %, fante 11.6 %, boron (brong) 4.9 %, dagomba 4.4 %, dangme 4.2 %, dagarte (dagaba) 3.9 %, kokomba 3.5 %, akyem 3.2 %, ga 3.1 %, övriga språk 31.2 % (2010)

Religion

Kristna 71,2 %, muslimer 17,6 %, traditionella 5,2 %, andra/ospecificerade/ingen 1,2 % (2000)

Befolkningsantal

24 200 000 (2010)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell demokrati

Area

238 533 kvadratkilometer

Valuta

Ghanansk cedi

Bruttonationalinkomst per invånare

4 292 PPP$

Nationaldag

6 mars

Andra landsidor

Geografi

På grund av Ghanas geografiska placering, norr om ekvatorn och precis vid Greenwich-meridianen, hävdar ghananerna att landet är närmare världens centrum än något annat land. Ghanas 500 km långa kustlinje domineras av sandfyllda laguner och klippavsatser. I sydväst ligger ett regnskogsbälte och skogstäckta bergområden präglar landskapet i sydöst. Landets nordliga del domineras av savanner. I östra Ghana ligger Voltasjön som är en av världens största konstgjorda insjöar. Ghana ligger i den tropiska klimatzonen och sydvästmonsunen gör det varmt och fuktigt i kustområdet hela året. I norr påverkas klimatet av ökenvindar från nordost och det finns stora variationer i temperatur och nederbörd. En tredjedel av Ghanas landyta är hotat av förtorkning, något som skylls på svedjebruket och överodling. Dessutom har överbetning, skogsindustri och gruvdrift orsakat avskogning. Utsläpp från industrin och jordbruket samt otillräcklig avfallshantering har resulterat i vattenförorening.

Vattenresurser: Songorlagunen

Earth Ecoprint

1.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Ghana, skulle vi behöva 1.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Under 1400-talet lockade guld, slavar och elfenben européerna till området som idag är Ghana. År 1901 blev landet en brittisk koloni under namnet Guldkusten. Motståndet mot britterna ökade kraftigt efter andra världskriget och den socialistiska politikern Kwame Nkrumah var en central aktör inom frigörelseprocessen. År 1957 blev Ghana självständigt med Nkrumah som ledare. Nio år senare, 1966, tog militären tillbaka makten och tiden som följde präglades av politiskt instabilitet och ekonomisk nedgång. Löjtnanten Jerry Rawlings hade makten från år 1979 fram till år 2000. På 1990-talet införde Rawlings demokratiska reformer. Ghana upplevde en ekonomisk tillväxt och landet blev de västerländska biståndsorganisationernas favorit. Tillväxten stannade upp i slutet av 1990-talet och missnöjet mot presidenten ökade. President- och parlamentsvalet år 2000 ledde till ett regimskifte i Ghana.

Samhälle och politik

Ghana är en republik där presidenten och parlamentets 230 medlemmar väljs vart fjärde år. Landet har många olika etniska grupper, men i kontrast med grannländerna har Ghana undvikit större interna konflikter. Oenigheter kring egendomsförhållanden bidrog dock till etniska oroligheter i norra Ghana under mitten av 1990-talet. Det var i det området som trettiosex människor miste livet i samband med sammandrabbningar år 2002. I samband med parlamentsvalet år 2000, blev en kommission upprättad för att undersöka brott mot mänskliga rättigheter begångna under Rawlings militärregim. Ghana räknas som en av de mest stabila demokratierna i Afrika söder om Sahara. Regeringsmakten har länge växlat mellan partiet National Democratic Congress (NDC) och New Patriot Party (NPP). Under de senaste åren har korruptionsbekämpning samt förbättring av skola och vård verkställts. Ghana för en offensiv utrikespolitik och deltar ofta i FN:s fredsbevarande operationer. Regionalpolitiken i landet är också aktiv och Ghana har arbetat för fredliga lösningar på konflikterna i Liberia och Elfenbenskusten.

Ekonomi och handel

Med stöd från Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) verkställdes ekonomiska reformer på 1980-talet. Statsägda företag såldes och många offentligt anställda sades upp. Reformerna ledde till ekonomisk tillväxt och ansågs vara ett av de mest lyckade exemplen på denna form av politik. I början av 2000-talet inkluderades Ghana i skuldlättnadsprogrammet av Världsbanken och IMF, och landet fick stora delar av sina skulder avskrivna. Ghana har emellertid fortfarande en stor utlandsskuld och det råder stor skillnad i levnadsstandard mellan den resursrika delen i södra Ghana och den fattigare nordliga delen. Ghanas ekonomi var länge beroende av exporten av guld och kakao. År 2010 började landet att utvinna olja, något som ledde till en stor ekonomisk tillväxt. Ghana uppgraderades från ett låginkomstland till ett medelinkomstland. Trots detta försörjer sig över hälften av landets befolkning genom jordbruk. Ghana har en relativt välutbyggd industri, särskilt i områdena runt Accra och hamnstaden Tema, men många av Ghanas varor måste fortfarande importeras. Ghana är med i det västafrikanska frihandelssamarbetet ECOWAS. Landet har även handelsförbindelser med Västeuropa och Asien. Majoriteten av utrikeshandeln går genom landets två hamnar; Tema och Takoradi. Ghana strävar efter att bli ett transportcentrum i Västafrika och därmed prioriteras infrastruktur för transport i Ghana.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Ghana för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  1 256 700 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  12,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,132
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  24,20
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,592
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,420
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  66
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  64
  År
  Lyckoindexet
  5,00
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  51,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  37,9
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  127
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,0
  Hektar per person
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  14 466
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,54
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,6
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  30 643
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  13 216
  Personer
  Fredsindex
  1,772
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  5 000
  Internflyktingar
  Korruption
  41
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  20,81
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  68,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,4
  Procent av BNP
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  6,1
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,7
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  49
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,9
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  65
  År
  Spridning av malaria
  270,7
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  319
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  24
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  76
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  152
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  85,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  71,5
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  83,6
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,547
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  41,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  12,73
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  26,9
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  6,1
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  355
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  79,3
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  12,5
  Procent
  Arbetslöshet
  6,7
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  58 996 776 238
  US Dollar
  BNP per invånare
  2 046
  US Dollar
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  37,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Ghana

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  2 638
  Personer
  Befolkningsantal
  29 463 643
  1000 invånare