[[suggestion]]
Grekland

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Aten

Etniska grupper

Greker 93%, andra 7% (2001)

Språk

Grekiska 99 %, andra 1 %

Religion

Grekisk-ortodoxa 98 %, muslimer 1,3 %, andra/ingen 0,7 %

Befolkningsantal

10,775,643 (2015)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

131 957 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

26 779 PPP$

Nationaldag

25 mars

Andra landsidor

Geografi

Grekland ligger i den sydöstra delen av Europa och omfattar över 132 000 kvadrat kilometer från fastlandet och ut i Medelhavet. Landet är bergigt och har mycket varierande geologi. Marken har sjunkit så att kustlandet delvis ligger under vatten. På grund av dessa förändringar har öbågar uppstått tvärs över Egeiska havet. Hela området är strukturellt instabilt och jordbävningar är mycket vanliga. Grekland har mer än 2500 öar, varav 227 är bebodda. Landet har ett typiskt Medelhavsklimat med milda och regniga vintrar och relativt varma och torra somrar. Medelhavsområdet är starkt utsatt för skogsbränder, och Grekland är inget undantag. Den extrema torkan och de rekordhöga temperaturerna sommaren 2007 resulterade i de värsta skogsbränderna landet upplevt på 150 år. Bränderna orsakade mycket stora skador och fick omfattande ekologiska konsekvenser. Ekosystemen har i många områden blivit kraftigt reducerade. Detta har lett till jorderosion, vattenbrist och förlust av biologisk mångfald.

Flera grekiska öar ligger nära Turkiet. Exempelvis ön Lesbos ligger ca en mil från den turkiska kusten och har därför blivit en flyktväg till Europa med små båtar.

Earth Earth Ecoprint

2.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Grekland, skulle vi behöva 2.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Insikt i forntida historia är nödvändig för att förstå det samtida Grekland. Gudar och gudinnor spelade tidigare en central roll i den grekiska vardagen, och grekerna har en nära relation till stora historiska personligheter som filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles. Samma sak gäller för matematiker som Arkimedes och Pythagoras och kända statsmän och författare genom tiderna. Grekland erkändes inte som en självständig stat förrän år 1830 och under perioder har landet haft en instabil politisk situation. Åren 1946-1949 var landet i inbördeskrig. Kriget utkämpades mellan de grekiska regeringsstyrkorna, med stöd av Storbritannien och kommunistpartiet. Kriget slutade med att kommunistpartiet förlorade. Detta ledde så småningom till att Grekland gick med i NATO och det uppstod en ideologisk balans mellan öst och väst i den inre delen av Medelhavet. År 1967 genomfördes en militärkupp. Monarkin avskaffades 1973 och året därpå bröt militärjuntan samman. Sedan dess har två partier regerat – socialistiska PASOK och det konservativa Ny demokrati. 

Samhälle och politik

Grekland är indelat i 13 regioner som i sin tur är indelade i 54 prefekturer och 1033 kommuner. Landet är en parlamentarisk republik och parlamentet väljs för en fyraårsperiod. Regeringen leds av en premiärminister som är ansvarig gentemot parlamentet. Presidenten väljs för ett femårigt mandat. 2009 vann Georgios Papandreou och det socialistiska partiet PASOK, men till följd av landets ekonomiska kris fick han bana väg för en nationell samlingsregering år 2011. Den ekonomiska krisen har skapat en stor splittring och missnöje mellan landets politiker. Under de senaste åren har det skett flera förändringar i parlamentet. Det går bättre för landets högerpopulistiska parti, Oberoende Greker, och för det fascistiska partiet, Gyllene Gryning, än någonsin tidigare. Flyktingkrisen drabbar Grekland, då de utgör en yttre gräns i Schengen och är en viktig del av flyktingrutten till Europa.

80 % av Greklands befolkning tillhör medelklassen. Familjen är den grundläggande sociala enheten, vilket också återspeglas i näringslivet. Det finns många familjeägda företag och stora familjekoncerner med verksamhet inom flera sektorer. Nästan all utbildning är offentlig och gratis för alla.

Ekonomi och handel

År 2001 anslöt sig Grekland till eurosamarbetet. Tre år senare blev det känt att grekerna aldrig uppfyllt kraven för medlemskap. I december 2009 visade det sig att landet hade byggt upp ett enormt budgetunderskott och en enorm statsskuld. Detta har lett landet in i stora ekonomiska svårigheter, vilket satt hela eurosamarbetet på prov. Landet har fått mycket kritik för bristande öppenhet. Statsapparaten har präglats av generösa bonusar och tjänster vilket öppnat upp för en kultur av korruption. Grekland har under de kommande åren åtagit sig att spara och implementera offentliga reformer, men inte utan protester. Många greker motsätter sig planerna på nedskärningar av löner och pensioner, höjd pensionsålder och höjda skatter.

Hittills har Grekland haft en blandekonomi. Grekland är starkt beroende av turism, jordbruk och sjöfart. Handelsflottan är en av de största i världen. Viktiga exportvaror är livsmedel och drycker, råolja, stål, olivolja och tobak.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Grekland för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,753
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  61,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  67 319
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  6,18
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  3,1
  Procent
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,020
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  45
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,08
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  55,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,5
  Procent av BNP
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  80
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  3
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  8
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  5
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  97,4
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  92,9
  Procent
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,119
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  29,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  43,9
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  18,33
  Procent
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  98,9
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  75
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  5 063
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  47,0
  Procent
  Arbetslöshet
  19,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  203 085 551 429
  US Dollar
  BNP per invånare
  18 885
  US Dollar
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  69,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Grekland

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  31 929
  Personer
  Befolkningsantal
  11 142 161
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  209
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  83 220
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,870
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  83
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  78
  År
  Lyckoindexet
  5,29
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)