[[suggestion]]
Guatemala

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Guatemala city

Etniska grupper

Mestiser 59,4 %, k'iche 9,1 %, kaqchikel 8,4 %, mam 7,9 %, q'eqchi 6,3 %, andra mayastammar 8,6 %, andra/ospecificerade/ingen 0,3 % (2001)

Språk

Spanska (officiell) 60 %, indianska språk 40 % (det finns 23 officiellt erkända indianska språk som bland annat quiche, cakchiquel, kekchi, mam, garifuna och xinca)

Religion

Katoliker, protestanter, mayareligioner

Befolkningsantal

14 918 999 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

108 890 kvadratkilometer

Valuta

Quetzal

Bruttonationalinkomst per invånare

7 945 PPP$

Nationaldag

15 september

Andra landsidor

Geografi

Ett höglandsområde täcker mer än hälften av Guatemalas mark. Här löper två bergskedjor – Sierra Madre i söder och Altos Chuchmatanes i norr. Sierra Madre är den yngsta och har 33 vulkaner, varav tre är aktiva. Fem mil längre söderut ligger Stillahavskusten med bördiga slätter. Bergskedjorna skiljs åt av en dal där floderna Río Polochic och Río de Matagua rinner. Norr om Altos Chuchmatanes finns det stora låglandsområden med regnskog och grässlätter. Regnskogarna försvinner i snabb takt. Sedan 1890 har över hälften av skogarna försvunnit. Det har lett till att den biologiska mångfalden är hotad. Dessutom är jorderosion en allvarlig konsekvens av avskogningen. Klimatet är tropiskt vid kusten och i norr, och längs den karibiska kusten i öster regnar det året runt. På det centrala höglandet är det svalare, och i de norra bergen kan det bli minusgrader på natten. Vattenförorening är ett stort problem i Guatemala. På landsbygden har mindre än hälften av befolkningen tillgång till rent dricksvatten.

 

Earth

1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Guatemala, skulle vi behöva 1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

För ungefär 4000 år sedan växte det fram bofasta samhällen i dagens Guatemala. Så småningom uppstod mayakulturen, den största av de gamla centralamerikanska kulturerna. Under storhetstiden från år 300 till 900 e.kr. utvecklade mayaindianerna avancerad matematik och tidräkning. På 1520-talet anlände spanjorerna och området införlivades i det spanska imperiet. Det var början på en lång period av förtryck av urbefolkningen, ett problem som fortfarande existerar. År 1821 frigjorde sig Guatemala från Spanien, och år 1838 blev landet helt självständigt. Hundra år senare infördes för första gången demokrati i Guatemala. Det genomfördes sociala reformer, och regeringen försökte minska USA:s makt i landet. Därför stoppade USA allt bistånd och stödde statskuppen år 1954. Över trettio år av militärdiktatur följde. Kommunistpartiet förbjöds och oppositionen förföljdes. Motståndet växte och på 1960-talet utbröt ett gerillakrig som skulle pågå fram till år 1996. Mellan 1980 och 1989 dör 100 000 människor och nästan 50 000 rapporteras saknade. Den sittande makten varierar under inbördeskriget. 1982 tar Efrain Rios Montt makten i en militärkupp och anklagas 2013 för folkmord på 2000 mayaindianer. Fredsavtalet kom som ett resultat av en gradvis strategi för demokrati och minskning av militärmakten under 1990-talet. Det var också avgörande att USA slutat stödja militärdiktaturen.

Samhälle och politik

Guatemala är en republik där presidenten är både regeringschef och överbefälhavare för armén. Presidenten väljs för fyra år och kan inte återväljas. Landet är indelat i 22 provinser och 330 kommuner med lokalt självstyre. En viktig politisk fråga i Guatemala är urbefolkningens, som för det mesta är mayaindianer, rättigheter. Fredsavtalet från år 1996 lovade urbefolkningen ett starkare skydd i grundlagen, men grundlagsändringen har ännu inte genomförts. Detta gäller även löftet om att reducera militärens makt genom lagar. Våldskulturen, gängkriminalitet och droghandel, som växte fram under inbördeskriget är fortfarande ett stort problem i Guatemala. Olika drogkarteller får allt större makt i landet och mordstatistiken är hög.

Guatemala är också ett av de länder vars fördelning av rikedom är som mest skevt. Under 2015 blev den sittande presidenten, Perez Molina, arresterad för korruption, vilket är ett utbrett problem i både politiken och rättsväsendet, det leder också till hans avgång. I oktober 2015 vann Jimmy Morales presidentvalet.

Ekonomi och handel

Guatemala är ett av de länder i världen med mest skev fördelning av välståndet. Även om Guatemala är ett medelinkomstland lever mer än hälften av befolkningen i fattigdom. Jordbruk var länge den viktigaste industrin och det finns fortfarande många som arbetar inom den sektorn. Sedan millennieskiftet har tjänstesektorn tagit över som landets främsta inkomstkälla och står för ca 60 % av landets BNP.

Guatemala har en stark ekonomi jämfört med andra centralamerikanska länder. USA har länge haft ett stort ekonomiskt och politiskt inflytande i landet. I början av 1900-talet etablerade sig det amerikanska United Fruit Company i Guatemala och började odla kaffe och bananer. Än i dag är dessa jordbruksprodukter viktiga exportvanor och sysselsätter ungefär hälften av den arbetsföra befolkningen. Under senare år har landet fått ett mer varierat jordbruk på grund av varierande råvarupriser på världsmarknaden.

Den ekonomiska utvecklingen hämmas dock av dålig infrastruktur, brottslighet och låg utbildningsnivå. Utbredd korruption gör landet oattraktivt för utländska investerare. Guatemalas ekonomi hamnade i en svacka under den globala finanskrisen 2008. Situationen försämrades året därpå när det blev torka och landet var tvungen att få utländskt bistånd för att förhindra svält. Efter 2010 började ekonomin växa igen. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Guatemala för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  366 510 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  8,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,134
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  59,30
  Procent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,650
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,467
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  75
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  68
  År
  Lyckoindexet
  6,44
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  49,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  38,7
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  158
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  18 328
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,15
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,4
  Procent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  27
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  106 006
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  644
  Personer
  Fredsindex
  2,214
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  242 000
  Internflyktingar
  Korruption
  27
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  35,94
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  81,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,4
  Procent av BNP
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  15,8
  Procent
  Under normalvikten barn
  0,7
  Procent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  28
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  72
  År
  Spridning av malaria
  0,4
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  88
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  13
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  92
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  25
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  94,4
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  81,3
  Procent
  Förväntade år i skolan
  10
  År
  Andel barn i grundskolan
  85,6
  Procent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,494
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  44,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  34,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  12,66
  Procent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  60,8
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  578
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  91,8
  Procent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  5,8
  Procent
  Arbetslöshet
  2,7
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  75 620 095 538
  US Dollar
  BNP per invånare
  4 471
  US Dollar
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  40,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  109
  Personer
  Befolkningsantal
  17 245 346
  1000 invånare