[[suggestion]]
Guinea

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Conakry

Etniska grupper

Peuhl 40%, malinke 30%, soussou 20%, mindre etniska grupper 10%

Språk

Franska, lokala språk

Religion

Muslimer 85 %, kristna 8 %, traditionell religion 7 %

Befolkningsantal

10 057 975 (2009)

Area

245 857 kvadratkilometer

Valuta

Guineansk franc

Bruttonationalinkomst per invånare

1 966 PPP$

Nationaldag

2 oktober

Andra landsidor

Geografi

Guinea är ett litet land på Afrikas västkust. Naturen väldigt varierad med floder, fjordar, slättlandskap, regnskog och mangroveträskmark. Mangroveskogarna har i stor grad blivit nerhuggna och ersatta med risfält. Längst i syd ligger det massiva berget Nimba. Här är växt- och djurlivet rikt och området finns med på UNESCOs världsarvslista. Arter som inte lever någon annanstans finns här, bland annat chimpanser som kan använda stenar som verktyg.

Klimatet är tropiskt och längs Guineas 250 kilometer långa kustremsa faller en stor mängd nederbörd. Huvudstaden Conkary är känt för sina nederbördsrekord under juli och augusti; hela 4000mm. Landet sliter med en mängd miljöproblem som bland annat avskogning, utbredning av öken, förorening av mark, erosion, överfiske, överbefolkning i skogsområden, samt föroreningar som orsakas av gruvdriften.

Ecoprint

0.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Guinea, skulle vi behöva 0.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

I området Guinea ligger i har fynd gjorts som visar på att det varit bebott för flera tusen år sedan. Mellan 1000-1500-talet växlade makten över området Guinea ligger i mellan tre västafrikanska rikena Mali, Ghana och Songhai.  De första européerna som kom till Guinea var portugiser år 1445. Efter dem kom både fransmän och britter som drev handel längs kusten. Guinea blev en fransk koloni år 1891 och inkluderat i Franska Västafrika år 1904. Detta möttes av starkt motstånd från lokalbefolkningen.

År 1958 erbjöd Frankrike sina kolonier ett medlemskap i ett franskt samvälde. Guinea var det enda landet som tackade nej och landet gick därefter till en folkomröstning för omedelbar självständighet. 2 november 1958 blev landet en självständig republik och Sékou Touré blev president. Beslutet ledde till att Frankrike bröt sin förbindelse med landet och därmed tog ut sin personal och en del utrustning, något som försvårat för Guineas utveckling. Frankrike slutade även att stötta Guinea ekonomiskt, landet fick då istället ekonomiskt bistånd från andra länder särskilt från Östeuropa. Under de åren Touré satt vid makten styrde han landet med en hård hand.

Läs mer om den politiska situationen under Samhälle och politik.

 

Samhälle och politik

Det har under en längre tid varit turbulent inom politiken. Touré satt som president fram till sin död 1984, trots flera försök till att avsätta honom. Efter hans död tog en grupp officierar makten genom en militärkupp. Dessa var ledda av översten Lansana Conté och Diarra Traoré. Lansana Conté tillsattes som president och Diarra Traoré till statsminister. Nationalförsamlingen upplöstes och makten hamnade hos ett militärt råd. Statsministerposten avskaffades senare under 1984 och år 1985 försökte den avsatte statsministern Traoré ta makten genom ett nytt kuppförsök men misslyckades. Därefter avrättades han.

Landet hade vid denna tidpunkt en stor utlandsskuld. Detta tvingade landets styre att göra stora åtstramningar i budgeten, vilket skedde i samarbete med IMF och Världsbanken. Folket i Guinea blev mer och mer missnöjda med regimen och i början på 1990-talet gav president Conté efter för kravet på att tillåta flera partier. I valet år 1993 fick Conté majoritet men år 1996 gjorde delar av militären uppror med krav om högre löner. Situationen i landet hade lett till att man var tvunget att säga upp personal i den offentliga sektorn. Arbetslösheten steg stadigt, särskilt inom industribranschen. Likväl blev Conté återvald år 1998.

Tre år senare blev Conté omvald ännu en gång, men denna gången valde oppositionen att inte ställa upp. Efter valet blev landets ekonomi sämre, vilket utlöste nya folkliga protester. Sommaren 2005 blev alla varor dyrare, framförallt mat och bränsle. Detta ledde till att landet sattes i strejk och fler gatuprotester utbröt. Nu började ett mönster från regering anas. Av och till gav de efter på kraven om högre löner och lägre priser, bara för att en annan gång slå tillbaka hårt med våld och militären i spetsen. Problemet nu var att president Conté inte hade full kontroll på maktapparaten och år 2007 blev soldater beskyllda för att ha öppnat eld mot obeväpnade demonstranter, för plundring och trakassering av oskyldigt civila. Presidenten lovade att betala ut löner, men det var fortfarande oklart om landets ekonomi skulle tåla hans löften.

År 2008 dog Conté och en grupp unga officierar genomförde en kupp ledd av kapten Moussa Dadis Camara. Han lovade kamp mot korruption, fria val och att intäkterna från gruvdriften i landet äntligen skulle komma att nyttjas av folket. Kuppen blev väl emottagen, men det tog inte lång tid förrän folket började undra om de faktiskt var redo att avstå från makten. När Camara antydde att han skulle ställa upp som kandidat till presidentposten år 2009 blev det stora demonstrationer. Militären sattes in och 157 människor blev skjutna. Detta ledde till att länder som gav bistånd stoppade pengaöverföringarna.

Landet fick år 2010 en folkligt vald president, Alpha Condé. Men motsättningarna mellan Guineas största folkgrupper, fulani och malinké, har blivit tydligare de senaste åren. År 2013 hölls ett nytt val under lugna former. Resultatet väckte dock oenigheter. FN:s representanter i valövervakningen ville lösa problemet vid domstolen i Haag. I januari 2014 blev det klart att Condé fick behålla makten och år 2015 omvaldes han i ett nytt val. I maj 2018 utsåg president Condé Ibrahima Kassory Fofana till ny premiärminister och han fick därmed uppdraget att bilda ny regering. Efter protester i ett lokalval i februari uppstod protester som ledde till att minst ett 10-tal människor dödades.

Guinea ligger lågt på FN:s utvecklingsindex. Var tionde invånare har svårigheter med att få nog med pengar till ett mål om dagen. Andelen fattiga har under den senaste tiden ökat. Samtidigt finns en liten elit som kan leva välbärgade liv. Vårdsystemet är dåligt utbyggt, speciellt utanför de stora städerna. Ett av fem barn är undernärt och barnadödligheten är hög. Sjukdomar som malaria, tuberkolos, polio och kolera är en bidragande faktor. I början av 2014 fick Guinea sina första tillfällen av den allvarliga och smittsamma sjukdomen Ebola.

Kvinnor har generellt en låg ställning i samhället, även om de fick rösträtt år 1958. Två av tre kvinnor gifter sig före de fyllt 18 år, varav en del så unga som 11 år. Våld mot kvinnor är vanlig, och även om könsstympning är förbjudet enligt lag, är det fortsatt förekommande.

Ekonomi och handel

Guinea är oerhört rik på naturresurser, speciellt mineraler. Landet besitter nästan över hälften av världens bauxitreserver. De viktigaste exportartiklarna är bauxit, aluminium, guld och diamanter. År 2004 stod gruvsektorn för 70 procent av Guineas export. Under Tourés styre förföll både jordbruks- och gruvsektorn. Landet är oerhört fattigt och det behövs ökad satsning på och förbättring av de olika näringssektorerna i landet. Största delen av befolkningen arbetar i jordbruket som småbönder. De exporterar råvaror som bananer, kaffe, ananas, oljepalmer, jordnötter, citrusfrukter och grönsaker. Under uppsyn av Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) har landet det sista årtiondet genomgått en gradvis liberalisering. Oroligheterna och strider nära Sierra Leones och Liberias gränsområde har skapat osäkerhet och lett till förlust av utländska investeringar.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Guinea för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  457 330 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  35,3
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,337
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  55,20
  Procent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,306
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  35,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  43,3
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  2 450
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,21
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,9
  Procent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  430
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,101
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  28
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  33,49
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  101,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,3
  Procent av BNP
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  19,7
  Procent
  Under normalvikten barn
  8,1
  Procent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  86
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  4,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,7
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  55
  År
  Spridning av malaria
  336,7
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  679
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  24
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  146
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  176
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  46,3
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  32,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  7
  År
  Andel barn i grundskolan
  76,8
  Procent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  49,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  21,93
  Procent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  33,5
  Procent
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  1,2
  Procent
  Arbetslöshet
  3,6
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  10 472 514 515
  US Dollar
  BNP per invånare
  823
  US Dollar
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  11,4
  Procent internetanvändare
 •  

  Guinea

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  281
  Personer
  Befolkningsantal
  13 052 608
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  54 890
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  5 274
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,459
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  56
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  53
  År
  Lyckoindexet
  4,53
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)