[[suggestion]]
Guyana

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Georgetown

Etniska grupper

Indo-guyaner 43,5%, afro-guyaner 30,2%, blandning 16,7%, Indianer 9,1%, övriga 0,5%

Språk

Engelska, amerikaindianska dialekter, kreol, karibisk hindustani (en dialekt av hindi), urdu

Religion

Hinduer 28,4 %, pingstvänner 16,9 %, katoliker 8,1 %, angelikaner 6,9 %, sjundedagsadventister 5 %, metodister 1,7 %, jehovas vittnen 1,1 %, andra kristna 17,7 %, muslimer 7,2 %, andra/ingen 8,6 %

Befolkningsantal

752 940 (2010)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

214 970 kvadratkilometer

Valuta

Guyanadollar

Bruttonationalinkomst per invånare

7 836 PPP$

Nationaldag

23 februari

Andra landsidor

Geografi

Hela 80 procent av Guyana är täckt med regnskog och det finns en särskilt stor biologisk mångfald. 25 procent av världens regnskog ligger i Guyanaplatån i det nordöstliga Amazonas (som delas mellan länderna Brasilien, Surinam, Franska Guyana och Guyana).

Djurlivet i regnskogen är rikt och bland däggdjuren finner man bland annat pungråttor, myrslokar, sengångare, pumor, jaguarer, tvättbjörnar och små kattdjur. I träsken finns världens största gnagare, kapybara, och världens största orm, anakondan. Det finns också många arter av apor, gnagare och fladdermöss. Det har observerats fler än 750 fågelarter.

Landet är mycket obefolkat och 90 % av befolkningen bor längs kusten. Huvudstaden Georgetown är den enda större staden med 235 000 invånare.

Earth Ecoprint

1.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Guyana, skulle vi behöva 1.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Ursprungligen var Guyanaområdet bebott av karibie- och arawaktalande folk. De flesta av dessa har försvunnit men fortfarande finns det mindre enklaver av indianer som i stort sett bor i regnskogen.

Guyana var en del av en nederländsk koloni på 1600-talet som senare blev delat mellan Nederländerna (innan nederländska Guyana; nu Surinam), Frankrike (nu franska Guyana) år 1815 och England (nu Guyana). Kolonialmakterna fraktade en stor mängd slavar från Afrika till Guyana för att arbeta på plantagen. När slaveriet blev förbjudet flyttade merparten av de tidigare slavarna till städerna. Kolonialmakterna behövde arbetskraft till sockerplantagen och importerade arbetskraft från Indien. Landet har länge varit präglat av sociala spänningar mellan ättlingarna till slavarna och indierna, särskilt på grund av de skillnader som utvecklats mellan de fattiga och rika.  

Samhälle och politik

Nio av tio invånare i Guyana bor i den smala kustslätten, främst runt huvudstaden Georgetown. Som ett resultat av utvandring lever mellan 500.000 och en miljon Guyaneser med afrikanskt ursprung utomlands, framför allt i USA och Kanada.

De två stora folkgrupperna är indier (indo-guyaner) och afrikaner (afro-guyaner) och landets moderna historia präglas av motsättningar mellan dessa folkgrupper. Indierna bor i stort sett på landsbygden och är den största folkgruppen, medan afrikanerna bor i städerna där många arbetar i statsförvaltningen, militären och polisen. De afrikanska ättlingarna har således, trots att de är en minoritet, mest makt i landet. Guyanas urbefolkning, indianerna, utgör ungefär 10 procent av Guyanas befolkning. De politiska skiljelinjerna går också mellan folkgrupperna, då folk tenderar att rösta på partier som representerar deras folkgrupp.

Guyanas ursprungsbefolkning, indianerna, utgör en knapp tiondel av befolkningen. De flesta bor i inlandet och försörjer sig genom jordbruk, jakt, fiske och mer nyligen guldvaskning. Flera tusen guldvaskare från Brasilien bor i Guyana olagligt. Guyana är det enda landet i Sydamerika som har engelska som officiellt språk.

Guyana är ett av Latinamerikas fattigaste länder och fördelningen av rikedom är skev. Mer än var tredje medborgare lever i fattigdom, och nästan en av tre anses leva i extrem fattigdom. De flesta av dem bor i inlandet. Sanitära anläggningar och tillgång till rent vatten är bristvaror. Andelen HIV-smittade är bland de högsta i Latinamerika. Kriminalitet är ett växande problem för Guyana på grund av den narkotika- och vapenhandel som sker på kontinenten och som gör Guyana till ett transitland.

Ekonomi och handel

Ekonomin i Guyana är mycket beroende av export av bauxit, guld och jordbruksprodukter som socker och ris. Landet har upplevt en betydande ekonomisk tillväxt till följd av ett ekonomiskt reformprogram som inleddes år 1989. Reformer verkställdes i samarbete med Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF). Dessa reformer innebar en minskad roll för regeringen i ekonomin, uppmuntrandet av utländska investeringar, avbetalning av statsskulden samt privatiseringen av statliga företag.

Guyana är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika och inkomstskillnaderna är stora. Många är beroende av de utvandrade familjemedlemmarnas hemskickade pengar. Guyana är ett transitland för den narkotika- och vapenhandel som sker på kontinenten.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Guyana för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  51 130 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  14,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,014
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,654
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,532
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  73
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  67
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  28,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  33,1
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  4
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,9
  Hektar per person
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  2 010
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  2,63
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,4
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  842
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  40
  Personer
  Fredsindex
  2,043
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  37
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  26,63
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  70,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,4
  Procent av BNP
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  7,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  6,4
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  31
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,6
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  70
  År
  Spridning av malaria
  32,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  229
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  19
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  74
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  86
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  96,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  85,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  91,5
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,508
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  37,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  35,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  31,88
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  84,2
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  24,6
  Procent
  Arbetslöshet
  12,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  3 621 046 005
  US Dollar
  BNP per invånare
  4 655
  US Dollar
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  37,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Guyana

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningsantal
  782 225
  1000 invånare