[[suggestion]]
Honduras

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tegucigalpa

Etniska grupper

Mestiser 90 %, indianer 7 %, afrikanskt ursprung 2 %, europeiskt ursprung 1 %

Språk

Spanska (officiell), indianska dialekter

Religion

Katoliker 97 %, protestanter 3 %

Befolkningsantal

8 249 574 (2010)

Demokrati och statsskick

Demokratisk konstitutionell republik

Area

112 492 kvadratkilometer

Valuta

Lempira

Bruttonationalinkomst per invånare

4 737 PPP$

Nationaldag

15 september

Andra landsidor

Geografi

Honduras är näst störst bland de centralamerikanska länderna. Minst 75 % av landet består av berg som sträcker sig från Nicaragua i sydöst till El Salvador i sydväst. I söder avgränsas de av en smal kustremsa vid Fonsecabukten i Stilla havet. I norr övergår bergen till åsar, och landet slutar i en lång kust mot Karibiska havet. Namnet Honduras kommer från det spanska ordet hondo, som betyder djup. Namnet syftar på floddalarna Ulúa och Aguán som löper norrut från det centrala höglandet till kusten. I nordöstra delen av landet finns regnskogar, men dessa hotas av avverkning och utökning av jordbruksområden. Avskogning ökar också risken för jorderosion. Landets största sötvattenkälla, Lago de Yojoa, förorenas av gruvor. Vid kusten är klimatet tropiskt. Inne i landet är det torrare och kallare. Temperaturen är stabil och varierar bara med höjden. Landet är utsatt för kraftiga orkaner och översvämningar. Orkanen Fifi orsakade 1974 den hittills största förödelsen. Den tog ungefär 12 000 människoliv och orsakade stora skador på bananplantager och hem. 

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Honduras, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Honduras befolkades tidigt av olika ursprungsfolk. Mayafolket bosatte sig i västra delen av Honduras och utvecklade bland annat avancerad matematik och tidräkning. Mayafolket hade sin högkultur 600-800 e.Kr. i staden som nu kallas Copán. Christopher Columbus anlände år 1502, och inom några decennier blev Honduras en koloni i det spanska imperiet. Från år 1570 styrdes landet från Guatemala tillsammans med andra spanska kolonier. Dessa länder bildade en lös federation efter att de blivit självständiga från Spanien på 1820-talet. Samarbetet varade inte länge och år 1838 blev Honduras en självständig republik. Liberalerna och de konservativa har sedan turats om att inneha makten och vara i opposition. Med undantag för en kort period (1957-1963) har Honduras styrts av militären i hela landets moderna historia. Ett försök att skilja den civila och militära makt som startade på 1990-talet misslyckades och landets president avsattes i en ny militärkupp 2009. 

Samhälle och politik

Enligt grundlagen från 1982 är Honduras en demokrati där presidenten har den verkställande makten, riksdagen den lagstiftande makten och domstolarna den dömande makten. Militärt inflytande fortsätter att påverka politiken i landet. Både under och efter kuppen 2009, har Honduras genomgått flera politiska kriser, där de olika maktorganen i landet (presidenten, parlamentet och domstolar) har varit i konflikt med varandra. Ända sedan början av 1900-talet har de två högra partierna, Det liberala partiet och Det nationella partiet dominerat politiken. Under de senaste decennierna har det etablerats några mindre partier som blivit invalda i nationalförsamlingen. Rättssystemet försvagas av korruption och kännetecknas av att det styrs av politiker. Organiserad brottslighet och våld växer och både 2012 och 2013 var Honduras ett av världens farligaste länder som inte befinner sig i krig. Människorättsorganisationer påpekar att både polisen och militären aktivt hindrar utredningar.

Honduras har styrts av det konservativa nationalistpartiet sedan 2010. Under 2017 var det val i Honduras och trots stora demonstrationer och anklagelser om valfusk fick partiet ha kvar makten med president Juan Orlando Hernández i spetsen.

 Att ställa upp för omval har tidigare stridit mot grundlagen i Honduras, trots detta ställde Hernández upp igen. Demonstrationer mot valets legitimitet har fortsatt sedan dess.

Ekonomi och handel

Honduras är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Ekonomin var under lång tid helt beroende av bananer och kaffeexport, men idag står utländska fabriker, särskilt amerikanska för en stor del av exporten. Fabrikerna är placerade i skattefria zoner och producerar bland annat kläder för export till USA. Pengar som skickas från honduraner i utlandet hem till sina familjer, så kallade remitteringar, är viktigt för ekonomin. 1998 drabbade orkanen Mitch landet. Den förstörde 70 procent av bananodlingarna och stora delar av kaffeproduktionen. Ekonomin fick ett hårt slag, men återhämtade sig gradvis med hjälp av stöd från utländskt bistånd. Grannländerna stoppade handeln efter kuppen 2009 och den globala finanskrisen ledde också till ekonomisk nedgång.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Honduras för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  441 340 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  16,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,090
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  60,90
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,459
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  51,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  27,5
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  9 472
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,08
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,0
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,282
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  29
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  48,53
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  77,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,6
  Procent av BNP
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  15,3
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,4
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  18
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,8
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  0,2
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  129
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  10
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  103
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  38
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  96,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  89,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  10
  År
  Andel barn i grundskolan
  83,3
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,461
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  48,4
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  36,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  21,09
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  630
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  87,6
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  7,1
  Procent
  Arbetslöshet
  4,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  22 978 532 897
  US Dollar
  BNP per invånare
  2 480
  US Dollar
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  32,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  16
  Personer
  Befolkningsantal
  9 417 167
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  74 215
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  40
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,617
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  190 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
  Lyckoindexet
  5,86
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)