Välkommen till nya Globalis sidor

.

Honduras

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tegucigalpa

Etniska grupper

Mestiser 90 %, indianer 7 %, afrikanskt ursprung 2 %, europeiskt ursprung 1 %

Språk

Spanska (officiell), indianska dialekter

Religion

Katoliker 97 %, protestanter 3 %

Befolkningsantal

8 249 574 (2010)

Styrelseskick

Demokratisk konstitutionell republik

Area

112 492 kvadratkilometer

Valuta

Lempira

Bruttonationalinkomst per invånare

5 084 PPP$

Nationaldag

15 september

Andra landsidor

Geografi

Honduras är näst störst bland de centralamerikanska länderna. Minst 75 % av landet består av berg som sträcker sig från Nicaragua i sydöst till El Salvador i sydväst. I söder avgränsas de av en smal kustremsa vid Fonsecabukten i Stilla havet. I norr övergår bergen till åsar, och landet slutar i en lång kust mot Karibiska havet. Namnet Honduras kommer från det spanska ordet hondo, som betyder djup. Namnet syftar på floddalarna Ulúa och Aguán som löper norrut från det centrala höglandet till kusten. I nordöstra delen av landet finns regnskogar, men dessa hotas av avverkning och utökning av jordbruksområden. Avskogning ökar också risken för jorderosion. Landets största sötvattenkälla, Lago de Yojoa, förorenas av gruvor. Vid kusten är klimatet tropiskt. Inne i landet är det torrare och kallare. Temperaturen är stabil och varierar bara med höjden. Landet är utsatt för kraftiga orkaner och översvämningar. Orkanen Fifi orsakade 1974 den hittills största förödelsen. Den tog ungefär 12 000 liv och orsakade stora skador på bananplantager och hem. 

Ecoprint

0.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Honduras, skulle vi behöva 0.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Honduras befolkades tidigt av olika indianfolk. Mayaindianerna bosatte sig i västra delen av Honduras och utvecklade bland annat avancerad matematik och tidräkning. Mayafolket hade sin högkultur 600-800 e.Kr. i staden som nu kallas Copán. Christopher Columbus anlände år 1502, och inom några decennier blev Honduras införlivat i det spanska imperiet. Från år 1570 styrdes landet från Guatemala tillsammans med andra spanska kolonier. Dessa länder bildade en lös federation efter att de blev självständiga från Spanien på 1820-talet. Samarbetet varade inte länge och år 1838 blev Honduras en självständig republik. Liberalerna och de konservativa har sedan turats om att inneha makten och vara i opposition. Med undantag för en kort period (1957-1963) har Honduras styrts av militären i hela landets moderna historia. Ett försök att skilja den civila och militära makt som startade på 1990-talet misslyckades och landets president avsattes i en ny militärkupp 2009. 

Samhälle och politik

Enligt grundlagen från 1982 är Honduras en demokrati där presidenten har den verkställande makten, riksdagen den lagstiftande makten och domstolarna den dömande makten. Militärt inflytande fortsätter att påverka politiken i landet. Både under och efter kuppen 2009, har Honduras genomgått flera politiska kriser, där de olika maktorganen i landet (presidenten, parlamentet och domstolar) har varit i konflikt med varandra. Ända sedan början av 1900-talet har de två högra partierna, Det liberala partiet och Det nationella partiet dominerat politiken. Under de senaste decennierna har det etablerats några mindre partier som blivit invalda i nationalförsamlingen. Rättssystemet försvagas av korruption och kännetecknas av att det styrs av politiker. Organiserad brottslighet och våld växer och både 2012 och 2013 var Honduras ett av världens farligaste länder som inte befinner sig i krig. Människorättsorganisationer påpekar att både polisen och militären aktivt hindrar utredningar.

Ekonomi och handel

Honduras är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Ekonomin var under lång tid helt beroende av bananer och kaffeexport, men idag står utländska fabriker, särskilt amerikanska för en stor del av exporten. Fabrikerna är placerade i skattefria zoner och producerar bl a kläder för export till USA. Pengar som skickas hem till sina familjer i landet fån utlandet är också viktigt för ekonomin. 1998 drabbade orkanen Mitch landet. Den förstörde 70 procent av bananodlingarna och stora delar av kaffeproduktionen. Ekonomin fick ett hårt slag, men kom så småningom igång med hjälp av stöd från utländskt bistånd. Grannländerna stoppade handeln efter kuppen 2009 och den globala finanskrisen ledde också till ekonomisk nedgång.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Afghanistan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  112 490
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  9,1
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  41,0
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  9 265
  1000 invånare
  Antal fertila
  2,8
  Antal barn per kvinna
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Barnarbete
  15,3
  Procent av barn 5-17 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,942
  Skala
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,461
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,625
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Korruption
  30
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Jämställdhet inom landets styre
  25,78
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  27,2
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Misslyckade stater
  78,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  721
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  82,2
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  18,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  27,5
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  12,2
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  16
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  6 844
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  30
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,339
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  1,3
  Procent av BNP
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  20
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  101
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  129
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  43
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  34
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  43,75
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  1,15
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  97,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  88,4
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  91,2
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  83
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Visa graf

  Bruttonationalprodukt
  20 420 967 149
  US Dollar
  BNP per invånare
  2 496
  US Dollar