[[suggestion]]
Indien
Indias flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

New Delhi

Etniska grupper

Indoarier 72 %, dravider 25 %, mongoler samt andra/ospecificerade/ingen 3 % (200)

Språk

Engelska, Hindi 41%, Bengali 8.1%, Telugu 7.2%, Marathi 7%, Tamil 5.9%, Urdu 5%, Gujarati 4.5%, Kannada 3.7%, Malayalam 3.2%, Oriya 3.2%, Punjabi 2.8%, Assamese 1.3%, Maithili 1.2%, other 5.9% (2001)

Religion

Hinduer 79.8%, muslimer 14.2%, kristna 2.3%, Sikh 1.7%, andra/ospecificerade 2% (2011)

Befolkningsantal

1,251,695,584 (2015)

Demokrati och statsskick

Federal republik

Area

3,287,263 kvadratkilometer

Valuta

Indisk rupie

Bruttonationalinkomst per invånare

6 571 PPP$

Nationaldag

6 januari

Andra landsidor

Geografi

Indien är ett av världens största länder. Geografiskt kan landet delas in i tre landskapstyper: Bergskedjan Himalaya i norr, det nordindiska slättlandskapet och platålandskapet i söder. Himalaya består av bergskedjor som löper parallellt och mellan dessa ligger bördiga dalar som Kashmirdalen. Slättlandskapet i norr är en av Indiens bördigaste och många av landets största floder rinner här, bland annat Ganges, Indus, Brahmaputra och deras bifloder. Omkring 57 procent av marken används till jordbruk; resten är skog, öken, städer, betesmark eller ligger i träda. Klimatet är mycket varierande eftersom landet är så stort. Klimatet kan delas in i två zoner, en tempererad i norr och en tropisk i söder. I norr växlar temperaturen mellan 15 grader i januari till 30-40 i maj, medan temperaturen i söder konstant ligger mellan 25 och 35 grader. Indien har omfattande miljöproblem. Ett stort problem är de okontrollerade utsläppen av giftigt avfall från den växande industrin, vilket har lett till att 70 procent av Indiens ytvatten är förorenat.

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Indien, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

En av historiens första högkulturer, Induskulturen, utvecklades längs floden Indus i dagens Indien 3000 f.Kr. Indoeuropéernas religion lade grunden för hinduismen och har starkt påverkat Indiens kultur. På 700-talet började arabernas fälttåg mot Indien och på 1100-talet följde turkarna. Det muslimska Dhelisultanatet bildades under 1200-talet, följt av Lodhidynastin och Mogulriket. Muslimerna introducerade nya idéer inom kultur, litteratur och arkitektur. 1498 fann portugisen Vasco da Gama sjövägen till Indien. Fler européer följde och handelsstationer upprättades. På 1700-talet kollapsade Mogulriket och det brittiska Ostindiska kompaniet började en hänsynslös exploatering av den indiska befolkningen. Mot slutet av 1700-talet minskade bolagets makt och 1858 övertog den brittiska regeringen kontrollen över Indien. 1885 grundades Indian National Congress (kongresspartiet). De ledde frihetskampen mot engelsmännen med Mahatma Gandhi som ledare. Han hade en ickevåldsstrategi och miljontals indier protesterade med fredlig civil olydnad. Gandhi var hindu och muslimerna fruktade hinduisk dominans i en framtida självständig stat. När Indien blev självständigt 1947 etablerades två stater – den hinduiska sekulära staten Indien och den islamiska republiken Pakistan.

Samhälle och politik

Indien är en federation av delstater som har sina egna regeringar. Samtidigt är det staten som bestämmer över frågor som utrikespolitik, försvar, utvecklingsplanering och valuta. Det har införts kvoteringssystem för kvinnor och personer från lägre kaster till parlamentet. Medlemsstaternas regeringar är ansvariga för områden som skolor, sjukhus, kollektivtrafik och jordbruk. Landet har många politiska partier men det är det vänsterinriktade Kongresspartiet som har haft makten större delen av tiden efter självständigheten. Det var också det partiet som ledde kampen för självständighet. Indien har haft en positiv ekonomisk utveckling under de senaste åren och har en växande medelklass. Landet präglas dock fortfarande av stora klyftor och en stor del av landets befolkning lever i fattigdom. Värst är slumområdena i storstäderna och på landsbygden där nära en fjärdedel av alla indier bor. Det hinduiska kastsystemet präglar fortfarande delar av samhället. De sista åren har landet upplevt ökad korruption, uppror och terrorhandlingar. Indien är en atommakt och har länge bråkat med Pakistan om Kashmir-regionen. Landet strävar efter att bli en permanent medlem i FN:s säkerhetsråd.

Ekonomi och handel

Efter självständigheten har Indien i huvudsak haft en socialistisk inriktning på ekonomin. Regeringen har haft sträng kontroll över den privata sektorn, utrikeshandeln och utländska investeringar. Från 1991 har landet gradvis öppnat sina marknader genom ekonomiska reformer och mindre statlig kontroll över utrikeshandel och investeringar. Detta har lett till en omfattande politisk debatt i landet. Indien har en av världens snabbast växande ekonomier och är Asiens tredje största ekonomi efter Kina och Japan. Samtidigt har tillväxten varit mycket ojämn vid en jämförelse mellan olika sociala grupper, ekonomiska grupper, regioner och mellan stad och landsbygd. Indien har utvecklat kärnkraftsindustrin, är en stor vapentillverkare och bygger egna rymdskepp. Landet är också ett av de största inom IT-branschen och har utvecklats till en stor programvaruleverantör. En viktig del i den ekonomiska utvecklingen i landet är den svarta ekonomin, som inte registreras i den officiella statistiken.

Indien påverkades av den globala finanskrisen som sammanföll med en stor monsun år 2008. Trots detta fortsatte landets ekonomi att växa under 2009 - mycket tack vare ekonomiska satsningar från regeringen som skulle stimulera viktiga sektorer i landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Indien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  3 093 640 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  21,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,121
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  21,90
  Procent
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,640
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,468
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  68
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  64
  År
  Lyckoindexet
  4,02
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  30,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  24,0
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  450
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  2 238 377
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,73
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,5
  Procent
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  656
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  61 414
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  207 848
  Personer
  Fredsindex
  2,504
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  1
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  479 000
  Internflyktingar
  Korruption
  41
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  45,67
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  76,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,5
  Procent av BNP
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  14,8
  Procent
  Under normalvikten barn
  21,0
  Procent
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  39
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  66
  År
  Spridning av malaria
  7,7
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  174
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  24
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  28
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  204
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  86,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  69,3
  Procent
  Förväntade år i skolan
  10
  År
  Andel barn i grundskolan
  92,3
  Procent
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,530
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  12,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  22,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  11,81
  Procent
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  36 102
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  806
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  84,5
  Procent
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  9,5
  Procent
  Arbetslöshet
  2,6
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  2 650 725 335 364
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 979
  US Dollar
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  34,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Indien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  5 074
  Personer
  Befolkningsantal
  1 354 051 854
  1000 invånare