[[suggestion]]
Indonesien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Jakarta

Etniska grupper

Javaneser 40,6 %, sundaneser 15 %, madureser 3,3 %, andra/ospecificerade/ingen 38,4 % (2000)

Språk

Bahasa Indonesia (malaysiska), engelska, holländska, javanesiska och andra lokala dialekter

Religion

Muslimer 86,1 %, protestanter 5,7 %, katoliker 3 %, hinduer 1,8 %, andra/ospecificerade/ingen 3,4 % (2000)

Befolkningsantal

237 424 363 (2012)

Area

1 904 569 kvadratkilometer

Valuta

Rupiah

Bruttonationalinkomst per invånare

11 609 PPP$

Nationaldag

17 augusti

Andra landsidor

Geografi

Indonesien är en ögrupp som består av 17 506 öar varav de största är Java, Sumatra, Kalimantan, Nya Guinea (halva ön tillhör Papua Nya Guinea) och Sulawesi. Indonesien befinner sig i ett område där tre delar av jordskorpan möts. Landet har därför ett stort antal aktiva vulkaner och jordskalv är ett vanligt fenomen. Tsunamin år 2004 som drabbade stora områden i Sydostasien och dödade många människor på norra Sumatra var på grund av ett underjordiskt jordskalv. Indonesiens öar präglas av skogsklädda berg, men vidsträckta låglandsområden finns också på några av öarna. Landet har ett tropiskt kustklimat med en luftfuktighet mellan 70-90 procent. Det är små temperaturvariationer och i genomsnitt ligger temperaturen på 27-28 grader i låglandet medan det är kallare i bergen. Användningen av olja och kol som energikällor, dessutom överanvändning av konstgödsel och bekämpningsmedel, har skapat betydliga miljöproblem. Indonesien har världens tredje största tropiska regnskog och skogen täcker 70 % av landets landyta. Avskogning är ett växande problem.  

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Indonesien, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Indonesiens befolkning invandrade från Asiens sydöstra fastland runt 500 f.kr. Under 1300-talet kom islam till landet och blev den dominerande religionen i området. Portugiserna strävade efter att ha monopol över kryddhandeln från öst och var de första européerna som etablerade sig i landet. År 1602 tog Nederländerna över kontrollen genom att det så kallade Förenade Ostindiska Kompaniet. År 1799 gick bolaget i konkurs och Indonesien blev formellt en nederländsk koloni. Under andra världskriget invaderade Japan Indonesien och startade områdets frigöringsprocess. När kriget var över försökte Nederländerna att ta tillbaka makten över kolonin men under ledning av nationalistledaren Sukarno blev Indonesien självständigt år 1949. De starka kopplingarna med kommunisterna skapade missnöje och efter att CIA stöttade en statskupp år 1968 blev general Suharto president. Suharto lanserade det politiska programmet den nya ordningen där utländska investeringar betonades. Landet blev emellertid hårt drabbat av den asiatiska finanskrisen år 1998. Detta utlöste våldsamma protester mot Suhartos auktoritära regim och han avgick kort därefter.

Samhälle och politik

Indonesien är en republik där både president och nationalförsamlingens 550 medlemmar väljs vart femte år. Landet är indelat i 30 provinser, specialprovinserna Aceh och Yogyakarta samt huvuddistriktet Jakarta. Det är relativt nyligen som landet har utökat de demokratiska institutionerna med politiska partier, en reviderad grundlag och en relativt fri press. Bland Indonesiens befolkning är de religiösa, kulturella och etniska motsättningarna samt våldsamma separatistgrupperna ett problem i vissa områden. År 2005 kom man fram till en politisk lösning på den våldsamma konflikten i Aceh. Indonesiens kultur är präglad av religiös mångfald med inslag från hindusim, buddism, islam och animism.

Ekonomi och handel

Indonesien upplevde ekonomisk tillväxt under Suhartos styre, men den asiatiska finanskrisen år 1998 drabbade landet hårt. Under de senaste åren har dock bruttonationalprodukten (BNP) stigit och idag är Indonesien den största ekonomin i Sydostasien. Indonesien är världens största producent av palmolja och bland landets största industrier är olja, energi, textil, sko, gruvdrift, cement, skogsavverkning, gummi, matvaror och turism de viktigaste. De största exportländerna är Japan, Singapore, USA och Kina. Utländska investeringar har ökat kraftigt de senaste åren. Majoriteten av den ekonomiska tillväxten har varit koncentrerad på ön Java och huvudstaden Jakarta. Landets många öar saknar transportvägar och infrastrukturen finns främst i de tätbefolkade delarna av Indonesien. Med ökad ekonomisk tillväxt har också skillnaderna mellan fattig och rik ökat. Fattigdomen är störst på landsbygden. Indonesien har god kontakt med grannländerna och landet är en av grundarna av ASEAN, en sydostasiatisk organisation för politisk och ekonomiskt samarbete. Palmoljeplantager är den största orsaken till avskogningen i Indonesien. År 2010 in gick Indonesien ett avtal om att bevara regnskogen som en del av det internationella samarbetet för att reducera klimatpåverkan.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Indonesien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  233 570 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  5,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,029
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  10,60
  Procent
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,563
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  49,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  21,8
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  464 176
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,82
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,8
  Procent
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  213
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,853
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  4
  Antal avrättade
  Korruption
  38
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  36,77
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  72,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,8
  Procent av BNP
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  7,7
  Procent
  Under normalvikten barn
  13,5
  Procent
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  25
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,2
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  70
  År
  Spridning av malaria
  5,8
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  126
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  12
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  48
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  319
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  95,4
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  91,9
  Procent
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,467
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  27,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  38,9
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  19,82
  Procent
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  28,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  812
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  97,6
  Procent
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  18,9
  Procent
  Arbetslöshet
  4,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 015 420 587 285
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 846
  US Dollar
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  32,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Indonesien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  6 916
  Personer
  Befolkningsantal
  266 794 980
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  17 882
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  13 840
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,694
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  13 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  72
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  68
  År
  Lyckoindexet
  5,19
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)