[[suggestion]]
Irak
Tre like store horisontale striper med rød(øverst), hvitt og svart; Takbir (arabisk frase som betyr "Gud er størst") i grønn arabisk skrift i midten av den hvite stripen

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bagdad

Etniska grupper

Araber 75-80 %, kurder 15-20 %, andra/ospecificerade/ingen 5 %

Språk

Arabiska, kurdiska, assyriska, armenska och andra

Religion

Shiamuslimer 60-65 %, sunnimuslimer 32-37 %, andra/ospecificerade/ingen 3 %

Befolkningsantal

31 129 225 (2012)

Area

438 317 kvadratkilometer

Valuta

Irakisk dinar

Bruttonationalinkomst per invånare

17 349 PPP$

Nationaldag

3 oktober

Andra landsidor

Geografi

De två stora floderna Eufrat och Tigris har i flera tusen år kännetecknat landet. Flodslätterna är fruktbara, och största delen av den irakiska befolkningen bor i detta område. I nordöst ligger den fjällrike delen av landet, kallade Zagrosfjällen. Det är här Iraks oljereserver är.

Över halva delen av landets sydöstliga områden består av öken. Myndighetens uppdämningsprojekt har resulterat i uttorkning av kärrområden och mindre floder. Skadeomfånget av detta har varit stort och landet sliter med bland annat brist på rent vatten, utrotning av djurarter, försaltning av jorden, erosion och ökenutbredning.

Earth Ecoprint

1.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Irak, skulle vi behöva 1.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Bagdad var i över fem århundraden en av de viktigaste städerna för den arabiska och muslimska världen. År 1258 blev Irak ockuperad och ödelagd av mongolerna, och från 1534 och fram till slutet på första världskriget var landet underlagt det osmanska riket. Som en följd av Versailles-avtalet efter första världskriget blev Irak underordnad Storbritannien som mandatområde, och det upprättades ett brittiskstöttad monarkisk styresform. Irak blev först självständig år 1932.

Monarkin och kungen avskaffades i en blodig militärkupp år 1958, och den irakiska republiken upprättades. Fram till det sekulära Baath-partiet tog makten år 1968, gick landet igenom en turbulent period med flera statskupper. År 1979 tog Saddam ’Hussein över ledningen av Baath-partiet och var landets diktator fram till år 2003. Irak var från år 1980 till 1988 i krig med Iran och försökte år 1991 att annektera Kuwait. År 2003 invaderade amerikanska och brittiska styrkor Irak under påhoppet om att landet producerade massödeläggelsevapen. Saddam Hussein störtades och USA tillsatte ett nytt styre.

Efter Saddam Hussains fall blossade gamla spänningar mellan olika folkgrupper upp igen. Många ville straffa sunniaraberna, som hade haft många fördelar i regimens statsapparat. Våld och sabotage gjorde det svårt att återuppbygga Irak och få igång oljeproduktionen. De flesta partier försökte framställa sig som representanter för alla Iraks etniska grupper, även om flera av dem domineras av en grupp. Irak fick en ny regering i 2010, ett år innan de sista amerikanska trupperna skulle lämna landet.  Att lösa dessa spänningar är den nya regeringens svåraste uppgift. Regeringen domineras av Iraks största folkgrupp, de shiamuslimska araberna, men de flesta andra grupper är också representerade. Våldet har inte minskat och situationen kan förvärras om inte de interna konflikterna inte kan lösas. Ett av det största problemet är var gränserna ska dras till de kurdiska oljerika områdena i norr.

I juni 2014 genomförde den militanta islamistiska rörelsen IS en rask offensiv mot Iraks näst största stad, Mosul. Senare har de tagit kontroll över flera städer, med Bagdad som mål. Irak har begärt internationell hjälp från b la USA för att slå tillbaka mot attackerna. Läs mer om den islamiska staten (IS) under konflikter.

Samhälle och politik

I början av 2005 genomfördes det första fria valet på 50 år i Irak. De shiamuslimska och kurdiska partierna vann majoriteten av rösterna. Sunnimuslimerna, som tidigare satt med all makt, förlorade mycket av sitt politiska inflytande. Trots att en ny styrelsemakt tillsattes var Irak länge präglat av kaos och befann sig nära inbördeskrig. Reell stabilisering lät sig väntas och motståndet mot den amerikanska närvaron var stor. År 2010 fick Irak en ny regering, ett år innan de amerikanska soldaterna skulle lämna landet. Fortfarande är områden i norr ostabila och många utmaningar återstår när Irak försöker skapa en välfungerande stat. Våld och osäkerhet gör levnadsvillkoren dåliga, korruption är utbrett och bastjänster som vatten och elektricitet är bristande.

Före kriget mot Iran 1980, hade Irak ett av de bästa välfärdssystemen i Mellanöstern. Kuwaitkriget ledde till internationella sanktioner mot landet, som drabbade befolkningen hårt. Konsekvenserna ledde till social oro och fattigdom. Araber, kurder och andra grupper i samhället är nu mer åtskilda än före 2003.

Irak är en av de mest folkrika arabländerna, med ungefär 32 miljoner invånare och mer etniskt och kulturellt blandat än andra länder i regionen. Kurder utgör upp till en fjärdedel av befolkningen, och har självstyre i norra Irak. Araberna är uppdelade mellan sunniter och shiiter, där shiiter utgör en majoritet med cirka 60-65%.

2014 valdes Fuad Masum av nationalförsamlingen att bli Iraks president. Dessförinnan var han talman i parlamentet. Masum anses vara en moderat, liberal politiker. Haider al-Abadi blev 2014 uppmanad av landets president att bilda en ny regering efter den sittande premiärministern Nouri al-Maliki.

FN uppskattade 2012 att mer än 1,3 miljoner irakier har fördrivits från sina hem till följd av krig.

Ekonomi och handel

Irak var traditionellt ett jordbrukssamhälle, men är idag beroende av import av jordbruksvaror. Landets ekonomi har sedan 50-talet i huvudsak varit dominerat av oljesektorn, som traditionellt har stått för 95 procent av exportförtjänsten. Alla åren med krig och ekonomiska sanktioner har däremot drastiskt reducerat Iraks ekonomiska aktiviteter. Direkta angrepp på och ödeläggelse av oljeledningar och infrastruktur har satt landet långt tillbaka. Irak har också pådragit sig en stor utlandsskuld. Landets oljeintäkter täcker för närvarande inte utgifterna knutna till återuppbyggningen av landet.

Irakiska myndigheter är beroende av internationellt bistånd, och sanering av skulden för att förbättra den ekonomiska situationen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Irak för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  2 907 470 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  2,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,059
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  18,90
  Procent
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,546
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  66,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  47,2
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  168 444
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,81
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  3,2
  Procent
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  10 211
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  3,425
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  88
  Antal avrättade
  Korruption
  18
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  52,60
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  102,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  244
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  3,9
  Procent av BNP
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  27,7
  Procent
  Under normalvikten barn
  7,4
  Procent
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  30
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  3,8
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  70
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  50
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  17
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  82
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  42
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  52,3
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  43,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  7
  År
  Andel barn i grundskolan
  92,3
  Procent
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,525
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  21,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  14,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  25,30
  Procent
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  32
  Procent
  Vattenkonsumtion
  54,1
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 306
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  36,4
  Procent
  Arbetslöshet
  7,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  192 060 810 811
  US Dollar
  BNP per invånare
  5 018
  US Dollar
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  49,4
  Procent internetanvändare
 •  

  Irak

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  8 471
  Personer
  Befolkningsantal
  39 339 753
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  635 185
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  290 710
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,685
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  2 648 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  73
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  68
  År
  Lyckoindexet
  4,44
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)