[[suggestion]]
Iran

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Teheran

Etniska grupper

Perser 61 %, azeri 16 %, kurder 10 %, lur 6 %, araber 3 %, balochi 2 %, turkmener 2 %

Språk

Persiska (officiell), turkiska, kurdiska, gilaki, mazandarani, luri, balochi, arabiska

Religion

Islam (statsreligion) 99,4 %, andra/ospecificerade/ingen 0,6 %

Befolkningsantal

82 801 633 (2016)

Demokrati och statsskick

Teokratisk republik

Area

1 648 195 kvadratkilometer

Valuta

Iransk rial

Bruttonationalinkomst per invånare

19 949 PPP$

Nationaldag

1 april

Andra landsidor

Geografi

Iran består i huvudsak av fjäll och högslätter belägna i centrala områden av landet. De platta, odlingsbara områdena ligger utmed kusten vid Kaspiska havet och Persiska viken. Klimatet i Iran varierar mycket mellan höglandet, där det är kallt och ofta snöar, och låglandet, där det kan bli upp till 40–50 grader varmt. Iran har ofta drabbats av kraftiga och ödeläggande jordbävningar som skördat många dödsoffer.

På grund av utsläpp av oljeutsläpp under Gulfkriget är den persiska bukten fortfarande mycket förorenad. Koldioxidutsläpp från bilar har tillsammans med föroreningar från olje- och tungindustrin försämrat luftkvalitén, särskilt i städerna. Teheran, huvudstaden, är klassad som en av världens mest förorenade städer.

Earth Ecoprint

1.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Iran, skulle vi behöva 1.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Iran, tidigare kallad Persien, var i under forntiden världens största och mäktigaste herradöme. Landet har styrts av en rad dynastier och var under mongoliskt styre i över 300 år. Under andra världskriget invaderades om rådet av brittiska och sovjetiska trupper. 1953 gjorde britterna och amerikanerna gemensamt en kupp där de avsatte statsministern, som hade förstatligat oljeindustrin. De ersatte honom med en kung som var allierad med väst.

Missnöje med Shahens (kungens) politik och Shahens försök på att göra det iranska samhället mer västerländskt ledde år 1979 till den iranska revolutionen. Shahen tvingades att lämna landet och ayatolla Khomeini övertog makten. Det monarkiska statsskicket förkastades och ersattes med en islamisk republik. År 1979 ockuperade en grupp studenter den amerikanska ambassaden i Teheran och tog gisslan. Sedan dess har förhållandet mellan Iran och USA varit spänt. År 1980 startade Irak, under ledning av Saddam Hussein, krig mot Iran. Det åtta år långa kriget kostade, enligt flera västliga källor, cirka 400 000 människor livet.

Samhälle och politik

Irans styrelseform är en blandning av präststyre och demokrati. Den andliga ledaren är landets högsta chef och står över både presidenten och parlamentet. Han kontrollerar rättsapparaten, media, polisen och de militären. Varken prästerna eller den andliga ledaren väljs av folket, men presidenten och parlamentet väljs vart fjärde år. Den iranska grundlagen från år 1979 slår fast att islamisk lag, sharia, står över alla andra lagar i samhället. På senare år har Iran präglats av maktkampen mellan det konservativa prästerskapet och de mer liberala folkvalda församlingarna.

Iran beskylldes länge, särskilt av USA, för att utveckla kärnvapen. Iran hävdade att deras kärnkraftsambitioner bara har fredliga syften. Internationella sanktioner mot Iran infördes 2004, och år 2015 ingick Iran ett avtal om att trappa ner kärnkraftsprojekten. 2016 godkände FN nedtrappningen och sanktionerna lyftes. Yttrandefriheten och rätten att organisera sig är kraftigt begränsade i Iran. Myndigheterna i Iran kritiseras för användningen av straffmetoder, exempelvis stening till döds.

Ekonomi och handel

Största delen av Irans export är baserat på olja och gas. Landets oljefyndigheter, samt landets strategiska geografiska läge har genom åren skapat en rad problem, både nationellt och internationellt. I mitten av 1970-talet kom det en lag om fullständigt förstatligande av oljeindustrin, och sedan dess har den varit Irans största inkomstkälla. Oljepriserna på världsmarknaden har stor påverkan på landets ekonomi. Ökad satsning på jordbrukssektorn har förbättrat exporten av jordbruksvaror, men landet är beroende av matimport. Hinder som underskott i offentlig sektor och verkställande av islamisk lagstiftning även inom ekonomin, har försvårat Irans deltagande på världsmarknaden.

Amerikanska myndigheter har sedan år 1995 haft en handelsblockad mot Iran, och det har funnits internationella ekonomiska sanktioner. Orsaken till detta är bland annat misstanke om iranskt kärnvapenprogram, samt beskyllningar om iranskt stöd till bland annat den militära organisationen Hizbollah. Från 2016 ska de internationella sanktionerna trappas ner. Iran har ett ansträngt förhållande till USA och Israel, och det är officiell iransk politik att den judiska staten skall förstöras. Iran kämpar mycket mot korruption och den svarta marknaden.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Iran för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  140 280 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,798
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,707
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  75
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  4,55
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  68,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  50
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,4
  Hektar per person
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  649 481
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  8,28
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,8
  Procent
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  27
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  217 319
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  979 468
  Personer
  Fredsindex
  2,439
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  567
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  28
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  64,41
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  84,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  3,1
  Procent av BNP
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  4,9
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,0
  Procent
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  15
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  73
  År
  Spridning av malaria
  0,1
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  25
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  38
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  14
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  85,5
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  98,6
  Procent
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,509
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  19,0
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  19,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  5,88
  Procent
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  91,4
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  4 472
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  2 986
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  24,2
  Procent
  Arbetslöshet
  12,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  454 012 768 724
  US Dollar
  BNP per invånare
  5 594
  US Dollar
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  60,4
  Procent internetanvändare
 •  

  Iran

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  42
  Personer
  Befolkningsantal
  82 011 735
  1000 invånare