[[suggestion]]
Israel

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Israels parlament och utrikesministeriet ligger i Jerusalem, EU-medlemsländernas ambassader är i Tel Aviv

Etniska grupper

Judar 75 % (av dessa är 74,4 % födda i Israel, 17,4 % i Europa/Amerika/Oceanien, 5,1 % i Afrika och 3,1 % i Asien), araber samt övriga 25 % (2013)

Språk

Hebreiska, arabiska, engelska

Religion

Judar 75 %, muslimer 17,5 %, kristna 2 %, druser 1,6 %, övriga 3,9 % (2013)

Befolkningsantal

8 051 200 (2013)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Valuta

Shekel

Bruttonationalinkomst per invånare

37 258 PPP$

Nationaldag

14 maj

Andra landsidor

Geografi

Den nordliga delen av Israel består av ett slättlandskap med god vattentillgång och bördig jord. Längre söder sträcker sig slätter mot den lågt liggande kusten. Ju längre söder man kommer desto torrare och kallare blir landskapet. I gränstrakterna mot Egypten är det mer eller mindre ökenlandskap. I öst rinner Jordanfloden genom en djup dal och utgör en naturlig gräns till Jordanien. Det är också stor skillnade i klimatet mellan norra och södra Israel. Längs kusten är det ett Medelhavsklimat medan längre söder förekommer ett mer typiskt ökenklimat med stora temperatursvängningar och nederbörd året runt. Det största miljöproblemet är landets tillgång på vatten. Skogsplanteringsprojekt har bidragit till att stabilisera vattentillgångarna och Israel har också experimenterat med avsaltning av havsvatten. Användningen av avsaltningsteknologin är dock inte tillräckligt effektiv för att användas på stor skala.  

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Israel, skulle vi behöva 2.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Området där dagens Israel ligger har varit bebott av människor i många tusen år och den omstridda huvudstaden Jerusalem omnämns i egyptiska skrifter så tidigt som 1400 år f.kr. Många olika folkslag bodde i området och har haft makten under olika perioder. Landet blev erövrat av Alexander den store cirka 300 år f.kr. och blev senare införlivat i Romarriket. På 600-talet blev området invaderat av arabiska styrkor och förblev till och från under arabisk kontroll fram till första världskriget. När det Osmanska imperiet föll efter första världskriget blev området lagt under brittiskt styre efter ett mandat från Nationernas förbund. Den växande nationalistiska tanken bland judar som invandrat till området på 1800-talet kulminerade efter andra världskriget med Israels självständighetsförklaring år 1948. FN hade i förhand bestämt att området skulle delas mellan arabiska palestinier och judar.

Alla de arabiska grannländerna förklarade krig mot det nyligen självständiga staten Israel. Israel gick emellertid segrande ur konflikten och lade beslag på merparten av området som var tilltänkt åt palestinierna. De efterkommande åren utkämpade Israel flera krig mot sina grannländer och fortfarande är landets gränder särskilt omtvistat.

Samhälle och politik

Knesset (namnet på det israeliska parlamentet), som väljs var fjärde år, är Israels nationalförsamling. Traditionellt har makten legat hos församlingens 120 medlemmar, och hos den regeringen som de väljer. Presidenten utses också av Knesset, men har mest en representationsroll. Israel har inte lyckats enas om en samlad grundlag, men vidtar lagen löpande i Nationalförsamlingen. Landets judiska befolkning består av två huvudgrupper: De så kallade ashkenasiska judarna, som invandrade från Europa och de sefardiska judarna som har ett asiatiskt och afrikanskt ursprung. De europeiska judarna dominerade i den sionistiska rörelsen som var central i upprättelsen av Israel, och har senare förblivit en politisk och kulturell elit i landet.

Ett av de grundläggande diskussionsteman som förekommer i landet är vilken roll judendomen bör spela i statliga organ och samhället. Det finns stora oenigheter mellan ortodoxa och icke-religiösa israeler. Efter Sovjetunionens fall flydde omkring en miljon judar från tidigare sovjetstater till Israel. Landets största minoritet är arabiska israeler; palestinier som blev invånare i Israel efter staten Israels upprättande. Människorättsgrupper anklagar ofta den israeliska staten för att behandla de arabiska israelerna sämre än den övriga israeliska befolkningen.

Ekonomi och handel

Israel lägger mycket pengar på militären och säkerhet har hela tiden varit en högt prioriterad uppgift för landets myndigheter. Det är allmän värnplikt för både män och kvinnor, respektive tre och två år, och tidvis har så mycket som 40 procent av statsbudgeten gått till försvaret. Israel har en effektiv jordbruksproduktion, och en allsidig industri, men varken jordbruket eller industrin ger stora inkomster. Däremot har landet en betydande turistindustri som en följd av alla de historiskt viktiga platserna som ligger innanför Israels landsgränser. Landet har likaväl traditionellt varit beroende av ekonomiskt bistånd och gåvor från utlandet för att få budgeten att gå ihop. USA är bland Israels viktigaste stöttepelare.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Israel för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Israel

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  22 070
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  13,9
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  7,6
  Procent
 •  

  Israel

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  8 452 841
  1000 invånare
  Antal fertila
  2,8
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,103
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,903
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  82
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  84
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  80
  År
 •  

  Israel

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Israel

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  0,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  Data saknas
  Procent
 •  

  Israel

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 190
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  55 208
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Israel

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  1 671
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,764
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Israel

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  6
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Israel

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  7,86
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Israel

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  Data saknas
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,973
  Skala
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  61
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  34,1
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  28,8
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Israel

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  91,8
  Procent
 •  

  Israel

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  100,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  100
  Procent
 •  

  Israel

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  8,9
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  Data saknas
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  Data saknas
  US dollar