[[suggestion]]
Jamaica

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Kingston

Språk

Engelska

Religion

Protestanter 62,5 %, katoliker 2,6 %, andra religioner 14,2 %, ingen religion 20,9 %

Befolkningsantal

2 889 187 (2012)

Area

10 991 kvadratkilometer

Valuta

Jamaicansk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

8 821 PPP$

Nationaldag

1:a måndagen i augusti

Andra landsidor

Geografi

Jamaica tillhör ögruppen Stora Antillerna och är den tredje största ön i det Karibiska havet efter Kuba och Hispaniola. Jamaica ligger på en underhavsrygg som förbinder Honduras med den sydliga Hispaniola. Området har varit nedsjunket och äldre bergarterna är täckts av tjockt kalkstensinslag. Efterföljande hävningar, sprickbildning och förkastningar har efterlämnat flera parallella bergskedjor väst till öst. En smal kustslätt, som är bredast i söder och väst, går in mot ön. De flesta stränderna är på nord- och västkusten. Västkusten och delar av sydkusten är omgivet av korallrev, något som gör att stränderna är vita.

I låglandet och på kusten är det tropiskt klimat medan på de högre höjderna är det mer tempererat. Ostliga och västliga vindar kan från augusti orsaka tropiska stormar som kan orsaka stor ödeläggelse. På den nordliga delen av ön finns det regnskog medan i söder har skogen ersatts av bananplantage.

Ecoprint

1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Jamaica, skulle vi behöva 1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Innan Christofer Columbus kom till Jamaica år 1494 var ön bebodd av arawak-talende indianerna. Dessa blev efter ett fåtal år utrotade.

Afrikanska slavar fördes till ön från år 1517. När britterna övertog kolonin år 1655 flydde många slavar upp i bergen och överlevde på jordbruk och jakt. Denna grupp kallas för maroons. Britterna hämtade nya slavar till sina plantager men Jamaicas historia präglas av motstånd mot övermakten. Det har varit flera väpnade konflikter mellan britterna och maroonerna. Slavar flydde under flera perioder för att ansluta sig till de fria slavarna och det förekom flera större uppror bland slavarna.

Från år 1739 fick Jamaica delvis självständighet, men fram till år 1938 var landet dominerat av de vita som utgjorde 1 % av befolkningen. Detta år blev People's National party (PNP) upprättat och den svarta majoriteten framförde krav om ekonomiska och sociala reformer. I mitten av 1950-talet emigrerade mer än 100 000 jamaicaner till Storbritannien och USA. År 1959 fick landet inre självständighet och år 1962 full självständighet.

Samhälle och politik

Jamaica är ett förhållandevis fattigt land med stora problem med våld och kriminalitet. En av sex jamaicaner lever under fattigdomsgränsen och arbetslösheten är runt 12 procent. De ligger också överst på världsstatistiken för antal mord.

Även om de slavättlingarna fick allt mer makt under 1960- och 1970-talet, och har strävat efter förbättrad ekonomi och social utjämning, har jamaicansk politik varit präglat av oroligheter krig val, sociala problem och upplopp.

Jamaica är kanske mest känt för rastafarirörelsen som framställs som en mobiliserad reaktion mot förtrycket mot den svarta befolkningen. Drömmen om att få återvända till Afrika är stark och rörelsen har en egen tolkning av bibeln där Etiopiens kejsare Haile Selassie framställs som den (då) levande Kristus (Jah). Rastafarirörelsens mest kända uttrycksform är reggaemusiken. Maroontraditionen bidrog också till att den autentiska afrikanska kulturen fick en stark ställning i Jamaica.

Ekonomi och handel

Jordbruket spelar fortfarande en central roll i landets ekonomi och det är särskilt bananer och socker som odlas. Sedan 1960-talet har dock Jamaica varit en världsledande leverantör av aluminium och det är exporten av bauxit och aluminiumoxid som, tillsammans med turism, gör de största bidragen till Jamaicas bruttonationalprodukt (BNP).

På 1970-talet närmade sig Jamaica Kuba för att stärka sammanhållningen av de karibiska länderna. Detta orsakade en amerikansk kampanj mot Jamaica. Bauxitföretagen minskade sin aktivitet, turismen minskade och USA drog tillbaka sitt ekonomiska stöd från ön. Detta fick dramatiska konsekvenser. År 1981 bröt Jamaica sina förbindelser med Kuba och blev snabbt USA:s viktigaste stöd i området.

Sedan 1990-talet har den ekonomiska politiken dikterats av den internationella valutafonden (IMF) vilket har medfört ökad privatisering, att statsskulden är under kontroll och att Jamaica har fått kontroll över sin inflation. På 2000-talet upplevde Jamaica en förhållandevis stark ekonomisk tillväxt men många är skeptiska till att utvecklingen kommer att fortsätta på samma sätt.  

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Jamaica för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  58 790 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,018
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  19,90
  Procent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,608
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  52,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  60,5
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  7 422
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  2,59
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  3,6
  Procent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,068
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  44
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  11,13
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  63,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  8,9
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,6
  Procent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  15
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,7
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  73
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  89
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  11
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  46
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  5
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  96,3
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  88,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  91,5
  Procent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,422
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  56,7
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  17,46
  Procent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  26,9
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 056
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  98,2
  Procent
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  31,0
  Procent
  Arbetslöshet
  9,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  14 781 107 822
  US Dollar
  BNP per invånare
  5 114
  US Dollar
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  48,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Jamaica

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningsantal
  2 898 677
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  3 680
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  24
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,732
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
  Lyckoindexet
  5,89
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)