[[suggestion]]
Japan

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tokyo

Etniska grupper

Japaner 98,5 %, koreaner 0,5%, kineser 0,4 %, övriga 0,6 %

Språk

Japanska

Religion

Shintoism 79,2%, buddhism 66,8%, kristendom 1,5%, övriga 7,1% (2012) Not: antalet utövare överstiger 100% eftersom många utövar både shintoism och buddhism.

Befolkningsantal

126 919 659 (2015)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

377 915 kvadratkilometer

Valuta

Yen

Bruttonationalinkomst per invånare

42 281 PPP$

Nationaldag

11 februari

Andra landsidor

Geografi

Japans landyta är nästan lika stor som Sveriges, och består av flera tusen öar, de flesta av dem obebodda. Majoriteten av befolkningen bor på de fyra största öarna. Två tredjedelar av landytan är täckt av tät skog och oländig bergsterräng, vilket gör att endast en liten del av landet är beboelig. Under öarna möts flera tektoniska plattor, och det finns över 80 aktiva vulkaner i landet. Varje år registreras tusentals små och lite större jordskalv och vulkanutbrott. I mars 2011 upplevde Japan det kraftigaste jordskalvet i landets historia följt av en tsunami som orsakade stor skada längs den nordöstliga kusten.

Japan har ett tempererat monsunklimat med tydliga skillnader i temperatur och nederbörd mellan årstiderna. Längst i norr är det kalla, blåsiga vintrar medan klimatet i de södra delarna är närmast tropiskt. Förorenad luft och sötvatten tillhör Japans största miljöproblem.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Japan, skulle vi behöva 2.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Omkring 300 f.Kr. kom de första bosättarna från det kinesiska och koreanska fastlandet till det som idag är Japan. På 600-talet växte Heianriket fram med Kyoto som huvudstad. Under 1100-talet började mäktiga krigarsläkter ta över allt mer av makten och från 1200-talet var kejsaren i praktiken bara en symbolisk figur. Efter en rad krig blev dagens Japan förenat i ett rike runt år 1600. Under de kommande 250 åren var landet mer eller mindre stängt för omvärlden under Tokugawa-shogunatet. Först i mitten av 1800-talet började Japan att förhålla sig till andra länder igen efter påtryckningar från USA. Öppningen mot omvärlden ledde till att makten åter koncentrerades till kejsaren, som inlett omfattande moderniseringsreformer i samhället. På kort tid blev Japan ett av de mäktigaste länderna i östra Asien.

Under andra världskriget deltog Japan på Tysklands sida. 1945 släpptes världens enda atombomber som använts i strid över de japanska städerna Nagasaki och Hiroshima. Japan ockuperades av USA i sju år efter krigsslutet. En ny, pacifistisk grundlag och ett parlamentariskt system efter nordamerikansk modell infördes. Japan förlorade alla sina erövrade områden och områden på fastlandet som tidigare ansågs vara japanska. 1951 slöt Japan fred med USA och de andra stater som varit allierade under världskriget. Samma år ingick Japan och USA en försvarspakt, som gav USA rätt att ha styrkor på japansk mark. 1952 blev Japan återigen en självständig stat. Landet blev en östasiatisk befästning i USA:s krig mot kommunismen. Sedan självständigheten har Japan varit ett fredligt och demokratiskt land med stark ekonomisk utveckling.

Samhälle och politik

Japan är idag en viktig aktör i global och regional. Landet styrs fortfarande av den pacifistiska grundlag som skrevs 1947 av segrarna i andra världskriget. 2015 godkände parlamentet dock lagändringar som öppnar upp för möjligheten att Japan kan bidra till militära operationer i utlandet under vissa omständigheter. Kejsaren är statens formella överhuvud men den verkliga makten utövas av premiärministern. Premiärministern bildar regering efter regelbundna val. Efterkrigstidens politik har dominerats av det konservativa liberaldemokratiska partiet LDP. De senaste åren har dock Demokratiska partiet (DPJ) suttit vid makten. Energiförsörjning och användning av kärnkraft i kombination med en trög ekonomi och en åldrande befolkning varit bland de största utmaningarna Japan står inför. Dessutom har förhållandet till Kina blivit mer spänt, vilket lett till ökad nationalism. Levnadsstandarden i Japan är hög, och fördelarna från den ekonomiska tillväxten är relativt jämnt fördelade.

Ekonomi och handel

Japan är en av världens största och viktigaste ekonomier, och världsledande på flera områden inom elektronik och IT. Landet återuppbyggde sin industri på mycket kort tid efter ödeläggelsen under andra världskriget, och upplevde en enorm tillväxt från 1960-talet och framåt. En mycket hög utbildningsnivå, politisk stabilitet och befintliga industriella strukturer från tiden före kriget gjorde den explosionsartade tillväxten möjlig. Japan har ingen marknadsekonomi i traditionell mening eftersom banden mellan näringsliv och myndigheter är särskilt täta . Myndigheterna utformar ofta lagar och åtgärder i nära samarbete med de största företagen för att säkra en stabil utveckling. Landet drabbades hårt av den asiatiska ekonomiska krisen under 1990-talet, men tog sig tillbaka igen på 2000-talet. Idag brottas landet med en stadigt ökande statsskuld. En minskande arbetsför del av befolkningen och en stor äldre befolkning kräver ett nytt pensionssystem.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Japan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,909
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,876
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  87
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  80
  År
  Lyckoindexet
  5,89
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  90,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  350
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  1 214 048
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  9,54
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  3,4
  Procent
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  163
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  30 935
  Personer
  Fredsindex
  1,391
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  3
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  73
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,36
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  34,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,3
  Procent
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  84
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  5
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  1
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  4
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  15
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  98,2
  Procent
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,116
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  13,2
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  43,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  10,11
  Procent
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  97,2
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  100
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  0
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  7 820
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  5,9
  Procent
  Arbetslöshet
  2,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  4 872 415 104 315
  US Dollar
  BNP per invånare
  38 430
  US Dollar
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  90,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  9 296
  Personer
  Befolkningsantal
  127 185 332
  1000 invånare