[[suggestion]]
Japan

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tokyo

Etniska grupper

Japaner 98,5 %, koreaner 0,5%, kineser 0,4 %, övriga 0,6 %

Språk

Japanska

Religion

Shintoism 79,2%, buddhism 66,8%, kristendom 1,5%, övriga 7,1% (2012) Not: antalet utövare överstiger 100% eftersom många utövar både shintoism och buddhism.

Befolkningsantal

126 919 659 (2015)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

377 915 kvadratkilometer

Valuta

Yen

Bruttonationalinkomst per invånare

42 281 PPP$

Nationaldag

11 februari

Andra landsidor

Geografi

Japans landyta är nästan lika stor som Sveriges, och består av flera tusen öar, de flesta av dem obebodda. Majoriteten av befolkningen bor på de fyra största öarna. Två tredjedelar av landytan är täckt av tät skog och oländig bergsterräng, vilket gör att endast en liten del av landet är beboelig. Under öarna möts flera tektoniska plattor, och det finns över 80 aktiva vulkaner i landet. Varje år registreras tusentals små och lite större jordskalv och vulkanutbrott. I mars 2011 upplevde Japan det kraftigaste jordskalvet i landets historia följt av en tsunami som orsakade stor skada längs den nordöstliga kusten.

Japan har ett tempererat monsunklimat med tydliga skillnader i temperatur och nederbörd mellan årstiderna. Längst i norr är det kalla, blåsiga vintrar medan klimatet i de södra delarna är närmast tropiskt. Förorenad luft och sötvatten tillhör Japans största miljöproblem.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Japan, skulle vi behöva 2.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Omkring 300 f.Kr. kom de första bosättarna från det kinesiska och koreanska fastlandet till det som idag är Japan. På 600-talet växte Heianriket fram med Kyoto som huvudstad. Under 1100-talet började mäktiga krigarsläkter ta över allt mer av makten och från 1200-talet var kejsaren i praktiken bara en symbolisk figur. Efter en rad krig blev dagens Japan förenat i ett rike runt år 1600. Under de kommande 250 åren var landet mer eller mindre stängt för omvärlden under Tokugawa-shogunatet. Först i mitten av 1800-talet började Japan att förhålla sig till andra länder igen efter påtryckningar från USA. Öppningen mot omvärlden ledde till att makten åter koncentrerades till kejsaren, som inlett omfattande moderniseringsreformer i samhället. På kort tid blev Japan ett av de mäktigaste länderna i östra Asien.

Under andra världskriget deltog Japan på Tysklands sida. 1945 släpptes världens enda atombomber som använts i strid över de japanska städerna Nagasaki och Hiroshima. Japan ockuperades av USA i sju år efter krigsslutet. En ny, pacifistisk grundlag och ett parlamentariskt system efter nordamerikansk modell infördes. Japan förlorade alla sina erövrade områden och områden på fastlandet som tidigare ansågs vara japanska. 1951 slöt Japan fred med USA och de andra stater som varit allierade under världskriget. Samma år ingick Japan och USA en försvarspakt, som gav USA rätt att ha styrkor på japansk mark. 1952 blev Japan återigen en självständig stat. Landet blev en östasiatisk befästning i USA:s krig mot kommunismen. Sedan självständigheten har Japan varit ett fredligt och demokratiskt land med stark ekonomisk utveckling.

Samhälle och politik

Japan är idag en viktig aktör i global och regional. Landet styrs fortfarande av den pacifistiska grundlag som skrevs 1947 av segrarna i andra världskriget. 2015 godkände parlamentet dock lagändringar som öppnar upp för möjligheten att Japan kan bidra till militära operationer i utlandet under vissa omständigheter. Kejsaren är statens formella överhuvud men den verkliga makten utövas av premiärministern. Premiärministern bildar regering efter regelbundna val. Efterkrigstidens politik har dominerats av det konservativa liberaldemokratiska partiet LDP. De senaste åren har dock Demokratiska partiet (DPJ) suttit vid makten. Energiförsörjning och användning av kärnkraft i kombination med en trög ekonomi och en åldrande befolkning varit bland de största utmaningarna Japan står inför. Dessutom har förhållandet till Kina blivit mer spänt, vilket lett till ökad nationalism. Levnadsstandarden i Japan är hög, och fördelarna från den ekonomiska tillväxten är relativt jämnt fördelade.

Ekonomi och handel

Japan är en av världens största och viktigaste ekonomier, och världsledande på flera områden inom elektronik och IT. Landet återuppbyggde sin industri på mycket kort tid efter ödeläggelsen under andra världskriget, och upplevde en enorm tillväxt från 1960-talet och framåt. En mycket hög utbildningsnivå, politisk stabilitet och befintliga industriella strukturer från tiden före kriget gjorde den explosionsartade tillväxten möjlig. Japan har ingen marknadsekonomi i traditionell mening eftersom banden mellan näringsliv och myndigheter är särskilt täta . Myndigheterna utformar ofta lagar och åtgärder i nära samarbete med de största företagen för att säkra en stabil utveckling. Landet drabbades hårt av den asiatiska ekonomiska krisen under 1990-talet, men tog sig tillbaka igen på 2000-talet. Idag brottas landet med en stadigt ökande statsskuld. En minskande arbetsför del av befolkningen och en stor äldre befolkning kräver ett nytt pensionssystem.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Japan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  377 960
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  11,6
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  68,5
  Procent
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  127 185 332
  1000 invånare
  Antal fertila
  1,5
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,116
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,909
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  84
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  87
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  80
  År
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  0
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  0,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  Data saknas
  Procent
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  9 296
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  155
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  33 395
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,391
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  18
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  9,54
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  Data saknas
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,970
  Skala
  Avrättningar
  3
  Antal avrättade
  Korruption
  73
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  13,0
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  28,3
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  34,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  100,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  100
  Procent
 •  

  Japan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  5,9
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  Data saknas
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  Data saknas
  US dollar