[[suggestion]]
Jemen

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Sana

Etniska grupper

Främst araber, men också afroaraber, sydasiater, européer

Språk

Arabiska

Befolkningsantal

26,737,317 (juli, 2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

527 968 kvadratkilometer

Valuta

Jemenitisk riyal

Bruttonationalinkomst per invånare

2 507 PPP$

Nationaldag

22 maj

Andra landsidor

Geografi

Landskapet i Jemen är kontrastfullt. I inlandet finns berg och ett torrt klimat. Den långa kusten är ett ökenområde och mellan bergen och kusten ligger ett bördigt högland. Förutom Jemens fastland omfattar landet även 112 öar och landet gör anspråk på ögruppen Kuria Muria som tillhör Oman. Jemens gräns mot Saudiarabien är ännu inte fastställd men gränsen mot Oman fastställdes 1995.

Klimatet är varmt och torrt, bortsett från höglandet där det är lite kyligare. Landet hade tidigare skogar och rikt djurliv men skövling har lett till erosion, ökenspridning och ett försvinnande djurliv.

Bristen på vatten är ett av landets största problem. Alla floder i Jemen är torrlagda och fylls endast på då det regnar. Situationen är särskilt allvarlig eftersom grundvattennivån sjunker samtidigt som befolkningstillväxten är hög. Värst är det runt huvudstaden Sanaa där ökad vattenanvändning utgör en fara för akut vattenbrist. Uppskattningar visar att staden kan vara utan vatten redan år 2025.

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Jemen, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Jemens geografiska läge som inkörsport till Röda havet har både förr i tiden och idag gett landet en mycket viktig strategisk position. Förr hade landet bördig mark, välutvecklat jordbruk och en stor handelsrikedom. Jemen var därför känt som ”det lyckliga Arabien” och var ett av världens rikaste länder. Genom historien har området varit en del av många riken och imperier. Forntidsriket Saba hade ungefär samma gränser som Jemen idag. På 500-talet blev Saba ockuperat av perserna och då imperiet blev muslimskt på 600-talet spred sig religionen till Jemen.

År 1517 blev Jemen-området en del av det Osmanska riket, och så småningom kom också europeiska makter till området. Då Suezkanalen öppnade fick området en större strategisk betydelse. Britterna och osmanerna hamnade ofta i krig om landområdet och under början på 1900-talet blev de eniga om att dela upp området i Nordjemen och Sydjemen. De osmanska styrkorna drog sig ur Jemen efter första världskriget år 1918.

Under det kalla kriget var Nordjemen och Sydjemen på var sin sida om konflikten. Sydjemen allierade sig med Sovjetunionen och Nordjemen med väst. Nord- och Sydjemen slog sig samman för att bilda Den förenta republiken Jemen år 1990. Likväl har relationen mellan befolkningen i nord respektive syd fortsatt vara präglad av konflikt och misstro.

Jemen var ett av de länder som under den arabiska våren år 2011 upplevde stora uppror. Detta ledde till en statskupp och ett inbördeskrig år 2014 där Saudiarabien ledde in en militärkoalition i landet år 2015.

Samhälle och politik

Jemens grundlag från 1990 är ovanligt demokratisk för regionen. Landet har ett flerpartisystem med president och nationalförsamling som väljs i fria val, där även kvinnor har rösträtt.

I praktiken är landet svårt att styra och regeringen har lite makt. Många områden blir i realiteten styrda av lokala klaner och befolkningen känner störst tillhörighet till sin stam eller klan, inte till landet som helhet. Klanerna är viktiga i samhället och många politiska partier är egentligen olika klaner och deras anhängare.

Grundlagen gäller ändå formellt men efter att president Saleh störtades år 2011 har Jemen varit präglat av politiskt kaos. Ett nytt förslag på grundlagen har arbetats fram men har ännu inte kunnat tas i bruk på grund av inbördeskrigen.

Läs mer om konflikten här.

Ekonomi och handel

Jemen är ett av de fattigaste länderna i mellanöstern. Oljan är den viktigaste inkomstkällan, men både priset och produktionen av olja har sjunkit. De allra flesta invånarna bor på landsbygden och försörjer sig på jordbruk. Även om endast 6 % av landets mark är bördig sysselsätter jordbruket nästan hälften av den yrkesaktiva befolkningen.

Odlingen av den narkotiska drogen khat är den mest lönsamma produktionen för landbygdsbefolkningen. Detta är ett problem i ett land som i rasande takt ökar i befolkningsantal och stadigt minskar i färskvattentillgång. Khat står för nästan 25 % av bruttonationalprodukt (BNP) men kräver stora områden för att odlas och betydliga vattenmängder – något som istället hade kunnat användas för att odla mat.

Över hälften av befolkningen i Jemen lever under fattighetsgränsen. Barnadödligheten är hög och hälften av alla barn lider av undernäring. Den svaga staten har gjort det svårt att driva in skatter och den svarta ekonomin är stor. Den svaga statsmakten gör det också svårt att ge utländska investerare säkerhet då lite pengar kommer in till landet. Inbördeskrigen har förvärrat den redan svåra ekonomiska situationen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Jemen för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  3 234 010 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  18,8
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,241
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  48,60
  Procent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,308
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  31,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  60,8
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  22 699
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,86
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,4
  Procent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  2 351
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  3,305
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  8
  Antal avrättade
  Korruption
  14
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  61,66
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  112,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  5,0
  Procent av BNP
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  34,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  16,3
  Procent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  55
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  3,6
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  66
  År
  Spridning av malaria
  41,9
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  385
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  27
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  67
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  48
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  77,0
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  54,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  8
  År
  Andel barn i grundskolan
  83,1
  Procent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,767
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  4,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  7,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  0,00
  Procent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  216
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  71,6
  Procent
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  29,2
  Procent
  Arbetslöshet
  12,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  31 267 675 216
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 107
  US Dollar
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  26,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Jemen

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  8 674
  Personer
  Befolkningsantal
  28 915 284
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  48 195
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  280 692
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,452
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  2 014 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  68
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  65
  År
  Lyckoindexet
  3,38
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)