[[suggestion]]
Jordanien
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Amman

Etniska grupper

Araber 98 %, armenier 1 %, circassian 1 %

Språk

Arabiska (officiell), engelska

Religion

Muslimer 97,2% (mestadels sunnimuslimer), kristna 2,2%, övriga 0,6%

Befolkningsantal

8,117,564 (uppskattning från juli, 2015)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

89 342 km2

Valuta

Jordansk dinar

Bruttonationalinkomst per invånare

9 048 PPP$

Nationaldag

25 maj

Andra landsidor

Geografi

Jordanien har en två mil lång kuststräcka söder om Aqababukten och är i övrigt omgiven av grannländer på alla sidor. Mycket av marken är en torr högplatå på mellan 700 och 1000 meters höjd. I väster börjar en djup dal som leder ner till floden Jordan och Döda havet. Döda havet är 400 meter under havsytan och är jordens lägsta punkt. I nordost är det ökenlandskap och alla stora städer ligger i västra delen av landet.

Jordaniens största miljöproblem är brist på sötvatten. Många vattenprojekt har provats på med grannländerna, men den politiska oron i regionen gör det svårt.  2002 gick Jordanien och Israel med på att bygga en vattenledning från Röda havet till Döda havet för att förhindra Döda havet ska torka ut. Vattennivån i Döda havet sjunker med en meter per år eftersom Jordanfloden blir hårt tappat på färskvatten för att hålla igång jordbruket. Andra miljöutmaningar för Jordanien är avskogning, överbetning, jorderosion och ökenspridning.

Historia

Dagens Jordanien har varit bebott i 8000 år och har varit under kristen och arabisk kontroll. Från år 633 låg Jordanien under arabernas makt. Mellan år 1518 till 1918 tillhörde området det Osmanska riket. Efter första världskriget krävde arabiska nationalister självständighet men detta avvisades av Frankrike och Storbritannien. Stormakterna valde istället att dela Mellanöstern mellan sig i olika mandatområden och Jordanien tilldelades Storbritannien. Några år senare blev Jordanien delvis självständigt men britterna hade fortfarande kontroll över militären, ekonomin och utrikespolitiken.

Jordanien blev ett helt självständigt kungarike år 1946. Sedan dess har landets utveckling har varit nära knuten till Israel/Palestina-konflikten. Vid upprättandet av staten Israel 1948 gick Jordanien tillsammans med Egypten, Syrien och Irak ut i krig och ockuperade Västbanken och östra Jerusalem. Områdena återerövrades av Israel 1967 och då förlorade Jordanien rik jordbruksmark och många turistattraktioner i det heliga landet. Jordanien undertecknade fredsavtalet med Israel 1994.

Økologiske fotavtrykk

Ingen statistik tillgänglig

2,1

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Jordanien ville vi trenge 2,1 jordkloder.

Samhälle och politik

Jordanien är en monarki och den största makten ligger hos den kungliga familjen. Den jordanska kungafamiljen Hashemite anses vara ättlingar till profeten Muhammed, vilket ger dem legitimitet bland befolkningen. Kungen är statschef och överbefälhavare för armén. Han har också den verkställande makten och har rätt att förklara krig, sluta fred, annonsera eller avbryta val och upplösa parlamentet. Det var inte förrän 1992 som politiska partier blev tillåtna i landet. Huvudparti är Islamistiska aktionsfronten, som är kopplat till den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet. Jordanien har länge varit västväldens och USA: s närmaste allierade i regionen.

Efter att inbördeskriget bröt ut i grannlandet Syrien har Jordanien fått över en halv miljon syriska flyktingar. Dessutom registrerades det över 2 miljoner palestinska flyktingar i landet, som utgör mellan 60-70 procent av befolkningen. Dessutom är över 2 miljoner palestinska flyktingar registrerade i landet, vilket utgör mellan 60-70 procent av befolkningen.

Menneskelig utvikling

101 av 186

Jordanien er nummer 101 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Ekonomi och handel

Trots bristen på naturresurser och en liten jordbrukssektor har Jordanien uppnått bättre välstånd än många andra länder i regionen. Jordanien har få naturresurser och begränsade möjligheter till jordbruk på grund av brist på odlingsbar mark och vatten. Jordanien har mycket fosfat och är en av världens största exportörer av fosfatmalm. Landet har inte olja och är därför beroende av att importera matvaror och olja. Utländskt bistånd, lån och finansiella transaktioner från jordanska arbetare utomlands har varit viktiga faktorer för att säkra ekonomin.

Bygg- och anläggningsverksamhet samt varutransporter är viktiga näringsgrenar och det satsas på IT-industri. Jordanien vill också vidareutveckla turismindustrin i landet som är en viktig inkomstkälla. Majoriteten av turister kommer från andra muslimska länder, bland annat reser många genom Jordanien under sin pilgrimsfärd till Mecka.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Jordanien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Gå til statistikken for landet