[[suggestion]]
Jordanien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Amman

Etniska grupper

Araber 98 %, armenier 1 %, circassian 1 %

Språk

Arabiska (officiell), engelska

Religion

Muslimer 97,2% (mestadels sunnimuslimer), kristna 2,2%, övriga 0,6%

Befolkningsantal

8,117,564 (uppskattning från juli, 2015)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

89 342 km2

Valuta

Jordansk dinar

Bruttonationalinkomst per invånare

9 048 PPP$

Nationaldag

25 maj

Andra landsidor

Geografi

Jordanien har en två mil lång kuststräcka söder om Aqababukten och är i övrigt omgiven av grannländer på alla sidor. Mycket av marken är en torr högplatå på mellan 700 och 1000 meters höjd. I väster börjar en djup dal som leder ner till floden Jordan och Döda havet. Döda havet är 400 meter under havsytan och är jordens lägsta punkt. I nordost är det ökenlandskap och alla stora städer ligger i västra delen av landet.

Jordaniens största miljöproblem är brist på sötvatten. Många vattenprojekt har provats på med grannländerna, men den politiska oron i regionen gör det svårt.  2002 gick Jordanien och Israel med på att bygga en vattenledning från Röda havet till Döda havet för att förhindra Döda havet ska torka ut. Vattennivån i Döda havet sjunker med en meter per år eftersom Jordanfloden blir hårt tappat på färskvatten för att hålla igång jordbruket. Andra miljöutmaningar för Jordanien är avskogning, överbetning, jorderosion och ökenspridning.

Earth Ecoprint

1.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Jordanien, skulle vi behöva 1.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Dagens Jordanien har varit bebott i 8000 år och har varit under kristen och arabisk kontroll. Från år 633 låg Jordanien under arabernas makt. Mellan år 1518 till 1918 tillhörde området det Osmanska riket. Efter första världskriget krävde arabiska nationalister självständighet men detta avvisades av Frankrike och Storbritannien. Stormakterna valde istället att dela Mellanöstern mellan sig i olika mandatområden och Jordanien tilldelades Storbritannien. Några år senare blev Jordanien delvis självständigt men britterna hade fortfarande kontroll över militären, ekonomin och utrikespolitiken.

Jordanien blev ett helt självständigt kungarike år 1946. Sedan dess har landets utveckling har varit nära knuten till Israel/Palestina-konflikten. Vid upprättandet av staten Israel 1948 gick Jordanien tillsammans med Egypten, Syrien och Irak ut i krig och ockuperade Västbanken och östra Jerusalem. Områdena återerövrades av Israel 1967 och då förlorade Jordanien rik jordbruksmark och många turistattraktioner i det heliga landet. Jordanien undertecknade fredsavtalet med Israel 1994.

Samhälle och politik

Jordanien är en monarki och den största makten ligger hos den kungliga familjen. Den jordanska kungafamiljen Hashemite anses vara ättlingar till profeten Muhammed, vilket ger dem legitimitet bland befolkningen. Kungen är statschef och överbefälhavare för armén. Han har också den verkställande makten och har rätt att förklara krig, sluta fred, annonsera eller avbryta val och upplösa parlamentet. Det var inte förrän 1992 som politiska partier blev tillåtna i landet. Huvudparti är Islamistiska aktionsfronten, som är kopplat till den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet. Jordanien har länge varit västväldens och USA: s närmaste allierade i regionen.

Efter att inbördeskriget bröt ut i grannlandet Syrien har Jordanien fått över en halv miljon syriska flyktingar. Dessutom registrerades det över 2 miljoner palestinska flyktingar i landet, som utgör mellan 60-70 procent av befolkningen. Dessutom är över 2 miljoner palestinska flyktingar registrerade i landet, vilket utgör mellan 60-70 procent av befolkningen.

Ekonomi och handel

Trots bristen på naturresurser och en liten jordbrukssektor har Jordanien uppnått bättre välstånd än många andra länder i regionen. Jordanien har få naturresurser och begränsade möjligheter till jordbruk på grund av brist på odlingsbar mark och vatten. Jordanien har mycket fosfat och är en av världens största exportörer av fosfatmalm. Landet har inte olja och är därför beroende av att importera matvaror och olja. Utländskt bistånd, lån och finansiella transaktioner från jordanska arbetare utomlands har varit viktiga faktorer för att säkra ekonomin.

Bygg- och anläggningsverksamhet samt varutransporter är viktiga näringsgrenar och det satsas på IT-industri. Jordanien vill också vidareutveckla turismindustrin i landet som är en viktig inkomstkälla. Majoriteten av turister kommer från andra muslimska länder, bland annat reser många genom Jordanien under sin pilgrimsfärd till Mecka.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Jordanien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  2 920 750 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,005
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  14,40
  Procent
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,617
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  82,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  12,9
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  26 450
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,00
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  34
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,104
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  2
  Antal avrättade
  Korruption
  49
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  43,11
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  76,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  4,8
  Procent av BNP
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  13,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,4
  Procent
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  17
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  3,0
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  58
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  10
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  26
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  7
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  97,9
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  92,4
  Procent
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,478
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  17,8
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  15,38
  Procent
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  93,3
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  77
  Procent
  Vattenkonsumtion
  100,1
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 888
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  33,0
  Procent
  Arbetslöshet
  15,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  40 068 308 451
  US Dollar
  BNP per invånare
  4 130
  US Dollar
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  66,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Jordanien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  18 789
  Personer
  Befolkningsantal
  9 903 802
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  5 639
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  2 941 577
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,735
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  75
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  4,91
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)