[[suggestion]]
Kap Verde

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Praia

Etniska grupper

Kreol 71 %, afrikanskt ursprung 28 %, europeiskt ursprung 1 %

Språk

Portugisiska (officiell), kreol (bladning av portugisiska och västafrikanska)

Religion

Katoliker med influenser från afrikansk tro, protestanter

Befolkningsantal

499 000 (2013)

Area

4 033 kvadratkilometer

Valuta

Kapverdisk escudo

Bruttonationalinkomst per invånare

6 551 PPP$

Nationaldag

5 juli

Andra landsidor

Geografi

Kap Verde är ett land som består av 10 större öar och några obebodda småöar. Öarna är huvudsakligen av vulkaniskt ursprung och floran är fattig. Ögruppen ligger i Sahelbältet i Afrika och är därför förhållandevis ofta utsatt för torka. Det är jord- och vattenbrist på Kap Verde, något som medfört att över hälften av befolkningen bor utomlands.

Under 10 procent av landytan används till jordbruk och bristen på vatten gör Kap Verde beroende av matimport.

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kap Verde, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

De obebodda Kap Verde-öarna upptäcktes och kolonialiserades på 1400-talet. På grund av öns strategiska placering användes öarna som en mellanstation för slavhandeln till Latinamerika och Europa. Slavhandeln förbjöds år 1876 och tillsammans med en allvarlig torka hamnade Kap Verde öarna i en ekonomisk nedgångstid. Under kolonialtiden fick förhållandevis många från Kap Verde utbildning och användes till administrationen i andra länder. Ögruppens status blev år 1951 ändrat från koloni till en provins och år 1961 gavs alla invånare i Kap Verde ett portugisiskt medborgarskap.

Efter självständigheten år 1975 hade Kap Verde ett enpartisystem fram till en ny grundlag antogs år 1990. Förhållandet med den tidigare portugisiska kolonin Guinea-Bissau på fastlandet har varit nära och det fanns ett mål under frigörelsekampen att de två staterna skulle förenas. Statskuppen i Guinea-Bissau år 1080 satte stopp för unionsarbetet och Kap Verde bestämde sig för att fortsätta gå vidare ensam.  

Økologiske fotavtrykk

0.9

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kap Verde ville vi trenge 0.9 jordkloder.

Samhälle och politik

Kap Verde har alltid varit en viktig knutpunkt för sjöfart mellan Europa, Afrika och Latinamerika. Efter statskuppen i Guinea-Bissau blev de diplomatiska förbindelserna brutet och partiet Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) grundades.  Partiet var det enda fram till år 1990 då ett flerpartisystem infördes efter att den politiska oppositionen tvingade fram en folkomröstning om frågan. Kap Verde blev därmed det första av de fem portugisisktalande länderna i Afrika som införde ett demokratiskt styrelsesätt. Demokratin har sedan dess varit stabil.

En ny grundlag antogs år 1992 och den andra republiken inleddes med bland annat en ny flagga och nationalsång. En grundlagsändring öppnade även möjligheten att göra kreol jämställt med portugisiska som officiellt språk.

Torka, knappa resurser och en stor arbetslöshet har lett till att många har emigrerat och idag bor det fler kapverdianer utanför än innanför landets gränser.

Menneskelig utvikling

124 av 186

Kap Verde er nummer 124 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Ekonomi och handel

Kap Verde har begränsade naturresurser och bristen på jord och färskvatten har hämmat den ekonomiska utvecklingen. Den tidigare kolonialmakten Portugal är den viktigaste handelsförbindelsen (både för import och export) och biståndsgivare. Kapverdianer utomlands bidrar också med mycket till landets ekonomi genom finansiella transaktioner till hemlandet.  

Även om jordbruket är underutvecklat arbetar cirka 50 procent av landets befolkning i jordbruket. Landet har flera rika fiskeförekomster men dessa har inte utnyttjats till fullo. Det förväntas dock att exporten av fisk kommer att öka starkt inom några år. Landets geografiska position har gjort transport till en viktig näring och sedan 1990-talet har turismen ökat.

Arbetslösheten är fortfarande hög; runt 20 procent. Kap Verde har trots detta en högre nationalinkomst per invånare än de flesta andra afrikanska länder. Landets rikedomar är dock skevt fördelade och en av tre lever i fattigdom.  

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kap Verde för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Gå til statistikken for landet