[[suggestion]]
Kap Verde

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Praia

Etniska grupper

Kreol 71 %, afrikanskt ursprung 28 %, europeiskt ursprung 1 %

Språk

Portugisiska (officiell), kreol (bladning av portugisiska och västafrikanska)

Religion

Katoliker med influenser från afrikansk tro, protestanter

Befolkningsantal

499 000 (2013)

Area

4 033 kvadratkilometer

Valuta

Kapverdisk escudo

Bruttonationalinkomst per invånare

6 551 PPP$

Nationaldag

5 juli

Andra landsidor

Geografi

Kap Verde är ett land som består av 10 större öar och några obebodda småöar. Öarna är huvudsakligen av vulkaniskt ursprung och floran är fattig. Ögruppen ligger i Sahelbältet i Afrika och är därför förhållandevis ofta utsatt för torka. Det är jord- och vattenbrist på Kap Verde, något som medfört att över hälften av befolkningen bor utomlands.

Under 10 procent av landytan används till jordbruk och bristen på vatten gör Kap Verde beroende av matimport.

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kap Verde, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

De obebodda Kap Verde-öarna upptäcktes och kolonialiserades på 1400-talet. På grund av öns strategiska placering användes öarna som en mellanstation för slavhandeln till Latinamerika och Europa. Slavhandeln förbjöds år 1876 och tillsammans med en allvarlig torka hamnade Kap Verde öarna i en ekonomisk nedgångstid. Under kolonialtiden fick förhållandevis många från Kap Verde utbildning och användes till administrationen i andra länder. Ögruppens status blev år 1951 ändrat från koloni till en provins och år 1961 gavs alla invånare i Kap Verde ett portugisiskt medborgarskap.

Efter självständigheten år 1975 hade Kap Verde ett enpartisystem fram till en ny grundlag antogs år 1990. Förhållandet med den tidigare portugisiska kolonin Guinea-Bissau på fastlandet har varit nära och det fanns ett mål under frigörelsekampen att de två staterna skulle förenas. Statskuppen i Guinea-Bissau år 1080 satte stopp för unionsarbetet och Kap Verde bestämde sig för att fortsätta gå vidare ensam.  

Samhälle och politik

Kap Verde har alltid varit en viktig knutpunkt för sjöfart mellan Europa, Afrika och Latinamerika. Efter statskuppen i Guinea-Bissau blev de diplomatiska förbindelserna brutet och partiet Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) grundades.  Partiet var det enda fram till år 1990 då ett flerpartisystem infördes efter att den politiska oppositionen tvingade fram en folkomröstning om frågan. Kap Verde blev därmed det första av de fem portugisisktalande länderna i Afrika som införde ett demokratiskt styrelsesätt. Demokratin har sedan dess varit stabil.

En ny grundlag antogs år 1992 och den andra republiken inleddes med bland annat en ny flagga och nationalsång. En grundlagsändring öppnade även möjligheten att göra kreol jämställt med portugisiska som officiellt språk.

Torka, knappa resurser och en stor arbetslöshet har lett till att många har emigrerat och idag bor det fler kapverdianer utanför än innanför landets gränser.

Ekonomi och handel

Kap Verde har begränsade naturresurser och bristen på jord och färskvatten har hämmat den ekonomiska utvecklingen. Den tidigare kolonialmakten Portugal är den viktigaste handelsförbindelsen (både för import och export) och biståndsgivare. Kapverdianer utomlands bidrar också med mycket till landets ekonomi genom finansiella transaktioner till hemlandet.  

Även om jordbruket är underutvecklat arbetar cirka 50 procent av landets befolkning i jordbruket. Landet har flera rika fiskeförekomster men dessa har inte utnyttjats till fullo. Det förväntas dock att exporten av fisk kommer att öka starkt inom några år. Landets geografiska position har gjort transport till en viktig näring och sedan 1990-talet har turismen ökat.

Arbetslösheten är fortfarande hög; runt 20 procent. Kap Verde har trots detta en högre nationalinkomst per invånare än de flesta andra afrikanska länder. Landets rikedomar är dock skevt fördelade och en av tre lever i fattigdom.  

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kap Verde för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  123 000 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  8,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  35,00
  Procent
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,511
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  61,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  491
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,93
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  3,6
  Procent
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  57
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  19,81
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  68,0
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,5
  Procent av BNP
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  12,3
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  17
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,1
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  3,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  95
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  10
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  80
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  134
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  86,8
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  86,2
  Procent
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  43,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  47,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  23,61
  Procent
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  92,6
  Procent
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  17,6
  Procent
  Arbetslöshet
  12,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 772 706 451
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 244
  US Dollar
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  57,2
  Procent internetanvändare
 •  

  Kap Verde

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  553 335
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  194
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,654
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  78
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)