[[suggestion]]
Kazakstan

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Astana

Etniska grupper

Kazaker 63,1 %, ryssar 23,7 %, uzbeker 2,9 %, ukrainare 2,1 %, uigurer 1,4 %, tatarer 1,3 %, tyskar 1,1 %, andra/ospecificerade/ingen 4,4 % (2009)

Språk

Kazakiska 74%, ryska 94,4% (2009)

Religion

Muslimer 70,2 %, kristna (mestadels rysk-ortodoxa) 26,2 %, ateister 2,8 %, ospecificerat/annat 0,7 % (2009)

Befolkningsantal

18 360 353 (Juli 2016)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

2 724 900 kvadratkilometer

Valuta

Tenge

Bruttonationalinkomst per invånare

25 286 PPP$

Nationaldag

25 oktober

Andra landsidor

Geografi

Kazakstan är lika stort som hela västeuropa. Större delen av landet består av torr savann som är täckt av gräs och sand. I områdena i öst ligger de kalla och ödsliga Altabergen. Landet har kustlöst och har ett kontinentalt klimat med kalla vintrar och varma somrar. När landet var en del av Sovjetunionen använde sovjetiska myndigheter regionen till att testa kärnvapen och till dumpning av giftigt avfall. Detta har lett till omfattande miljöproblem och utgör en stor hälsorisk för landets befolkning.

Enstaka områden är radioaktiva, och dessutom är många av floderna mycket förorenade. Aralsjön betecknas som en av världens värsta miljökatastrofer. Vattenförsörjning till industri och jordbruk från tillförselfloderna har lett till att Aralsjön idag har krympt med 70 procent. Kemiska miljögifter ligger kvar i de uttorkade områdena och blåser runt med vinden som hälsofarligt damm.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kazakstan, skulle vi behöva 3.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Kazakstan har sedan stenåldern varit befolkat av olika nomadstammar. På 1400-talet hade stammarna utvecklat ett gemensamt språk, kultur och ekonomi. Historikerna menar att kazakstanierna antagligen var de första att tämja och rida på hästar. Hotet om en mongolisk invasion i början på 1700-talet gjorde att stammarna sökte den ryska tsarens beskydd. Kazakstanierna såg på alliansen som något tillfälligt, medan ryssarna uppfattade Kazakstan som en ny landsdel.

År 1920 blev Kazakstan en rysk republik, och år 1936 sovjetisk republik. Ett kommunistiskt styre upprättades och påtvingad kollektivisering av jorden ledde till hungersnöd. Sovjetunionen lanserade på 1950- och 1960-talet ”Det jungfruliga landsprojektet”. Målet var att uppodla större delen av de nordliga betesmarkerna. Ryssar uppmanades att flytta till Kazakstan för att bruka jorden. Resultatet blev att många av de traditionella nomadstammar förlorade sitt levebröd, och att den massiva migrationen ledde till rysk majoritet i befolkningen. Då Kazakstan blev självständig år 1991, flyttade stora delar av den ryska befolkningen tillbaka till Ryssland.

Samhälle och politik

Formellt är Kazakstan en demokratisk republik idag. Sedan självständigheten år 1991 har president Nursultan Nazarbajev, med sitt kommunistiska parti Nur-Otan (fosterlandets ljus), suttit vid makten. Presidenten är överbefälhavare för försvaret och han kan lägga veto mot parlamentets lagförslag. Presidenten utnämner regeringen, och kan avsätta densamma om han vill. Presidenten kan också upplösa parlamentet, som väljs vart femte år. Grundlagsdomstolen har blivit ersatt av ett konstitutionellt råd där presidenten har vetorätt.

År 2000 utvidgade Nazarbajev sin makt och gjorde det möjligt för sig själv att vara Kazakstans president på livstid. Det finns lite respekt för yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna i landet, även om situationen är aningen bättre än under sovjettiden. Oppositionen i landet, samt internationella valobservatörer, menar att det under de senaste valen förekommit omfattande valfusk och att valen inte uppfyllt internationell standard. Nazarbajev har ingått ett tätt politiskt samarbete med en av sina döttrar. Hon är bland annat representerad i parlamentet med ett eget parti, samt att hon äger stora delar av tv- och radioinstitutionerna i landet.

Ekonomi och handel

Kazakstan framstår som ett föregångsland bland de tidigare sovjetstaterna. En ordnad ekonomi och en marknadsliberal lagstiftning har lockat utländska investerare, och efter övergången från planekonomi till marknadsekonomi på 1990-talet har ekonomin varit stabil. Stora fyndigheter av olja och gas i Kaspiska havet har medfört en snabb ekonomisk tillväxt och landet har kunnat betala av sina lån till Internationella valutafonden (IMF). Landet har haft en något lägre tillväxt efter finanskrisen år 2008-09 och då oljepriserna föll år 2014. Detta har särskilt drabbat landets fattiga.

Oljeledningar har gjort exporten av olja enklare. Export av råmaterial som fossilgas och mineraler som koppar, järn och guld är också viktiga inkomstkällor. Kazakstan är emellertid präglat av fattigdom och stor arbetslöshet. Det är i huvudsak en liten grupp som har tjänat på privatiseringen och den ekonomiska tillväxten. En stor andel av befolkningen är sysselsatt inom jordbruket där korn och bomull odlas och får, grisar och nötkreatur föds upp.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kazakstan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  59 140 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,002
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  2,70
  Procent
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,737
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  53,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  248 315
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  14,36
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,974
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  31
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  52,82
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  63,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,8
  Procent av BNP
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,1
  Procent
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  10
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,4
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  68
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  12
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  31
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  66
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,8
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  87,6
  Procent
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,202
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  37,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  27,10
  Procent
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  5 600
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  6,0
  Procent
  Arbetslöshet
  4,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  162 886 867 832
  US Dollar
  BNP per invånare
  9 030
  US Dollar
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  76,4
  Procent internetanvändare
 •  

  Kazakstan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  93
  Personer
  Befolkningsantal
  18 403 860
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  5 938
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  817
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,800
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  73
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  62
  År
  Lyckoindexet
  5,81
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)