[[suggestion]]
Kenya

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Nairobi

Etniska grupper

Kikuyu, luhya, luo, kalenjin, kamba, kisii, meru

Språk

Engelska, kiswahili, andra

Religion

Protestanter 45 %, katoliker 33 %, muslimer 10 %, traditionella 10 %, andra/ospecificerade/ingen 2 %

Befolkningsantal

46 748 617

Area

580 370 kvadratkilometer

Valuta

Kenyansk shilling

Bruttonationalinkomst per invånare

3 155 PPP$

Nationaldag

12 december

Andra landsidor

Geografi

Landskapet i Kenya bär på stor variation. Från savann i söder, till tropisk regnskog i väst och öken i norr. Landet delas upp av den enorma Riftdalen (Great Rift Valley) som sträcker sig längs hela Afrikas östkust. På savannen i söder lever elefanter, lejon, giraffer, zebror och antiloper. Den vulkaniska aktiviteten i dalen, som upphörde för flera tusen år sedan, har bildat stora sjöar som Victoriasjön och höga toppar som Mount Kenya, Afrikas näst högsta berg. Landet är även känt för Turkanasjön, en av världens största ökensjöar. Från den låglänta kusten i öster reser sig landskapet till en bördig högslätt mitt i landet där merparten av befolkningen är bosatt. Söder om högslätten ligger långsträckta savanner. Här finns kända nationalparker som Masai Mara och Tsavo.

Klimatet varierar beroende på höjden över havet. Kustklimatet är tropiskt med höga temperaturer året runt. På höglandet är det mer tempererat, med en tydligare skillnad mellan årstiderna. Nederbörden i landet är mycket ojämnt fördelad och kan variera kraftigt från år till år. Kenya har mycket dålig vattenkvalitet och stora delar av landsbygden saknar helt tillgång till rent vatten. Illegal avverkning av tropiska skogar i västra delen av landet har lett till jorderosion som har ödelagt stora områden.

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kenya, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Handelsmän från den arabiska halvön slog sig ned längs Kenyas kust på 700-talet. Vid denna tidpunkt fanns det inga större riken i inlandet och de flesta av landets befolkning bodde i små byar och ägnade sig åt enkel jakt och jordbruk. Araberna stannade tills portugiserna anlände på 1500-talet och invaderade kuststäderna. Inlandet var fortfarande orört medan städerna längs kusten var viktiga centra för slavhandeln. På 1800-talet erövrade engelsmännen kusten och började tränga längre in i landet där de etablerade handelsstationer och planteringar. Under perioden 1920 till 1963 var Kenya en brittisk koloni och den lokala befolkningen förtrycktes hårt. Bara vita kunde äga mark och de svarta saknade helt grundläggande rättigheter.

På 1940-talet uppstod en befrielserörelse som kämpade för likabehandling. 1952 utbröt en revolt och landet hamnade i ett politiskt kaos som varade fram till slutet av 1950-talet. Kenya blev självständigt 1963 och under de första 15 åren styrdes landet av den socialistiske frihetsledaren Jomo Kenyatta. Under perioden 1978 till 2002 styrdes landet av president Daniel Arap Moi som gjorde landet till en korrupt enpartistat.

Regeringspartiet Kanu tappade makt under valet 2002 och en regeringsallians upprättades, med Mwai Kibaki som president. Ekonomin fick ett lyft men spänningarna var stora. Oroligheterna nådde ytan efter valet 2007 då president, parlament och kommunstyrelse skulle väljas samtidigt. Det stod mellan tre kandidater; Kibaki (sittande), Odinga och Musiyoka. Befolkningen delades i två läger. Resultaten förfalskades systematiskt till förmån för den sittande presidenten. Det slutgiltiga resultatet visade att den sittande presidenten vunnit med knapp marginal. Odinga krävde initialt en omräkning av rösterna men Kibaki fick stöd av den egna talrika folkgruppen, kikuyu, och även de nära besläktade grupperna embu och meru anslöt efter att deras egen kanditat, Musyoka, fått vicepresident-posten. Odinga har etniskt sett stöd från folkgrupperna i de västra delarna av landet: luo, luhya och kalenjin. Han har även stöd vid kusten, i nordöstra provinsen samt i de största städerna. 

Det omfattande våldet efter valet 2007 var inte bara en spontan reaktion på valfusket, utan även en av Odinga planerad kampanj för att spela det etniska kortet, och för att sprida oro vid Kibakis eventuella vinst. Kibaki, på den andra sidan, planerade milisangrepp och utövade våld mot andra folkgrupper. Polisen bidrog också till att över 1000 människor dödades och över 300 000 fördrevs från sina hem. Regeringen beskyllde Odinga för organiserad etnisk rensning medan Odinga anklagade regeringen för folkmord. Våldsamma sammandrabbningar mellan milisgrupper grundade sig även i kampen om att kontrollera kriminell verksamhet, bland annat sprithandeln. Flera rättsprocesser pågår nu för att lagföra händelserna efter valet 2007.

Valet 2013 gick fredligt till och den förre presidentens son, Uhuru Kenyatta, segrade. Kenya har sedan 2011 deltagit i Afrikanska Unionens styrkor i Somalia, för att ta itu med hotet från al-Shabaab. Från och med 2013 har det erfarits att al-Shabaab har genomfört attacker innanför Kenyas gränser.

Samhälle och politik

Kenya har ett republikanskt statsskick där presidenten leder regeringen och är statens formella överhuvud. Ett flerpartistyre infördes år 1991 och idag finns en mängd olika partier. Valsystemet är sådant att den kandidat som får flest röster väljs och ingen absolut majoritet krävs. För att bli president måste man också väljas som parlamentsledamot. Dessutom måste man ha minst 25% av rösterna i fem av de åtta provinserna i landet. Det sista kravet är att garantera en viss geografisk och följaktligen etnisk representation i maktapparaten. Valen domineras av kandidaternas etniska tillhörighet.

Kenya har mer än 50 olika folkgrupper. Det etniska bosättningsmönstret sammanfaller med geografiska gränser. Luofolket lever huvudsakligen runt Victoriasjön , medan kikuyufolket bor i den centrala provinsen. Luhyaene bor i väster vid gränsen mot Uganda, medan kalenjin bor i Riftdalen. De etniska motsättningarna grundar sig i en mycket ojämn fördelning av jordbruksmark efter kolonialtiden, ett problem som fortfarande inte lösts. Men det är inte bara en fråga om fördelning av mark. Staten samlar in skattepengar som går till att bygga skolor, vägar, vårdcentraler och liknande. Dessa pengar distribueras sytematiskt till de områden där statens anställda bor, vilket bygger upp ilska hos övriga grupper. Luofolket upplever att de blivit förrådda upprepade gånger.

År 2010 röstade majoriteten av kenyanerna om en ny grundlag som skulle begränsa presidentens makt och ge regionerna större inflytande. Grundlagsändringen anses som ett stort steg mot ett mer demokratiskt styrelsesätt i Kenya.

Ekonomi och handel

Kenya är ett jordbruksland med stora arealer som är lämpliga för många olika grödor. Mer än 60 procent av befolkningen arbetar inom jordbruket. Te och kaffe hör till de viktigaste exportvarorna. Kenyas beroende av jordbruket har gjort landet sårbart för ojämn nederbörd och fluktuationer i den internationella handelsmarknaden. Stora delar av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen trots att den politiska eliten har löner i nivå med västerländsk medelklass. Kenya är ett fattigt land och helt beroende av internationellt bistånd. I början av 1990-talet genomgick landet en ekonomisk kris på grund av regeringens vanstyre och Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) gick då in med stora lån och program. Organisationerna avbröt dock stödet när Kenya inte kunde uppfylla de skyldigheter som följde med lånen. Under perioden efter år 2002 har ekonomin sakta börjar återhämta sig efter den långa nedgången. Korruption och bristande modernisering av industrin är fortfarande stora hinder för landets fortsatta ekonomiska utveckling.

Turism till de berömda nationalparkerna som ligger i anslutning till savannen är Kenyas viktigaste källa till utländska valuta. Kenya är också ett viktigt transitland för handel med grannländerna Uganda, Rwanda, Burundi, DR Kongo och Sydsudan.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kenya för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  2 474 760 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  36,8
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,179
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  36,10
  Procent
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,434
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  23,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  56,0
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  14 287
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,31
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,2
  Procent
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  85
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,354
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  27
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  32,44
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  97,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  24,2
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,0
  Procent
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  46
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  4,1
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  1,4
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  58
  År
  Spridning av malaria
  70,8
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  510
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  21
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  96
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  319
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  86,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  78,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  81,8
  Procent
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,565
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  21,78
  Procent
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  33,2
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  167
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  56,0
  Procent
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  17,6
  Procent
  Arbetslöshet
  9,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  79 263 075 749
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 595
  US Dollar
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  17,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Kenya

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  34 011
  Personer
  Befolkningsantal
  50 950 879
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  13 315
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  488 415
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,590
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  159 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  59
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  57
  År
  Lyckoindexet
  4,51
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)