[[suggestion]]
Kina

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Beijing

Etniska grupper

Den kinesiska regeringen erkänner officiellt 56 etniska grupper. Hankineser 91,6 %, zhuang 1,3 %, Andra 7,1 % (2010)

Språk

Mandarin, kantonesiska, wu, minbei, xiang, gan, hakkadialekter och andra mindre språk

Religion

Officiellt ateistiskt. Buddhist 18.2%, Kristna 5.1%, Muslimer 1.8%, Folkreligioner 21.9%, Hinduer < .1%, Judar < .1%, Andra 0.7%, Oidentifierade 52.2% (2010)

Befolkningsantal

1 367 485 388 (juli, 2015)

Area

9 596 960 kvadratkilometer

Valuta

Yuan

Bruttonationalinkomst per invånare

15 529 PPP$

Nationaldag

1 oktober

Andra landsidor

Geografi

Kinas storlek, samt regionala skillnader i förhållande till höjd och avstånd till havet, skapar stora variationer i landets klimat och natur. Den västliga delen av landet består i huvudsak av fjäll och torra områden, medan landet mot öst är täckt av fruktbara slätter. Monsunvindarna har stor påverkan på landets klimat. Om vintern dominerar de polara vindarna, medan varma och tropiska vindar kommer till landet om sommaren. Utvinning av olja, amt kolproduktionen har lett till en omfattande luftförorening. Flera av de kinesiska städerna är rangerade bland världens mest förorenade. Vidare har utsläpp från industrin lett till knapphet på vatten. Avskogning och jorderosion är några av orsakerna till att Kina sedan 1949 har förlorat en femtedel av landets odlingsbara områden. I Kina finns världens största damm och vattenkraftverk, de tre ravinernas damm. Dammen har varit väldigt omdiskuterad bland annat på grund av att över 1,2 miljoner människor blivit tvångsflyttade av bygget och för att bygget kan ha rubbat ekosystem och skapat permanenta skador på miljön. 

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kina, skulle vi behöva 2.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

I flera århundraden var Kina en av de mest avancerade civilisationerna i världen. De stora uppfinningarna som kompass, krut, papper och boktryckarkonsten kommer från Kina. Landet har blivit styrt av ett antal dynastier och var en lång period under mongolisk styre. År 1912 blev den kinesiska republiken upprättad, samtidigt som Kinas sista kejsardynasti avslutades. Det nationalistiska partiet Guomindang och det kommunistiska partiet kämpade om makten i många år, men ingen av dem fick full kontroll över landet. År 1937 bröt det ut ett krig mellan Kina och Japan. Oenigheterna mellan de två partierna lades åt sidan för att slå Japan. Då Kina vann i kriget år 1945, bröt det omedelbart ut inbördeskrig som kostade 12 miljoner människor livet. Kommunisterna, med Mao Zedong i spetsen, vann och upprättade Folkrepubliken Kina år 1949. Anhängare av det nationalistiska partiet drog sig tillbaka och bosatte sig på ön Taiwan, där de upprättade Republiken Kina. Mao styrde med järnhand och lanserade bland annat år 1966 den stora proletära kulturrevolutionen. Målet var, enligt Mao, att utrota alla gamla sedvanor och bruk i det kinesiska samhället och ersätta dem med kommunistisk ideologi. Maos död år 1976 förde till ett uppgör med de mer radikala elementen i kommunismen.

Samhälle och politik

Kina är en enhetsstatlig folkrepublik med kommunistpartiet som den enda tillåtna partiet. Kommunistpartiet styr landet och det finns ingen reell opposition. Presidenten och statsministern blir valda på den nationella folkkongressen som är Kinas högsta politiska organ. Kongressens utövande kommitté, som är kontrollerat av kommunistpartiet, fungerar som lagstiftande församling resten av året. Respekten för de mänskliga rättigheterna är liten, och landets opposition motarbetas.

De mänskliga rättigheterna i landet är begränsade. Korruption anses vara ett stort problem, och årligen straffas hundratals människor med döden för ekonomiska förbrytelser. Myndigheterna har länge drivit en sträng befolkningspolitik och tillåter som regel bara familjer att få ett barn, dock har denna politik mjukats upp de senaste åren. Kinesiska myndigheter blir särskilt kritiserade av Väst för deras ockupation av Tibet samt deras krav om att Taiwan bör ansluta sig till fastlands Kina som en provins.

Ekonomi och handel

Den ekonomiska politiken i Kina har sedan Maos död gradvis blivit mer liberal. Myndigheterna har bland annat öppnat upp för utländska investeringar och väldigt många utländska företag har etablerat sig i landet. Kina blev år 2001 medlem av WTO (World Trade Organisation). Idag har Kina världens snabbast växande ekonomi och sedan 2010 har landet varit världens näst största ekonomi (efter USA). Kina har lyft miljoner människor ur absolut fattigdom, men fattigdomen är fortfarande utbredd på landsbygden. Cirka 18 procent av Kinas arbetande befolkning är sysselsatt i jordbruket. Kina är rik på naturresurser, som bland annat kol, olja och järnmalm. Huvudexporten består av textilier, elektroniska produkter, olja och oljeprodukter, kemikalier och lättare industrivaror och vapen. De senaste åren har också servicenäringen växt kraftigt. EU, USA och Japan är Kinas viktigaste handelspartners, men exporten till nya marknader i Afrika och Asien ökar mest. Kinas investeringar i utlandet har ökat på senare år i Afrika, Europa och Nordamerika.

Utrikespolitik

Hänsyn till social stabilitet och ekonomisk tillväxt är styrande för kinesisk politik. Den starka ekonomiska tillväxten i landet har lett till att skillnaden i levnadsstandard mellan rik och fattig samt stad och landsbygd har ökat.

Kinas utrikespolitik är i utveckling i takt med att landet växer fram som en ekonomisk stormakt och sitt behov att iaktta växande intressen utomlands för fortsatt ekonomisk tillväxt. Utrikespolitiken styrs av en önskan för stabilitet i närområdet och goda förbindelser med viktiga handelspartners för att säkra sin egna sociala och ekonomiska utveckling. Samtidigt försöker Kina att försäkra omvärlden att landet har fredliga avsikter. Önskan om att bli uppfattad som en ansvarstagande internationell aktör och en regional stormakt börjar bli allt mer viktig.

Kina investerar mycket i olika afrikanska länder och handeln mellan Kina och länder på den afrikanska kontinenten fortsätter att öka kontinuerligt. Exempelvis i Angola där Kina bygger infrastruktur som tågräls i utbyte mot olja. Många afrikanska länder är också en viktig marknad för kinesiska varor. Kinas närvaro på den afrikanska kontinenten skapar blandade känslor där vissa kallar det för ny kolonisering medan andra istället menar att det gynnar afrikanska länders ekonomiska utveckling. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kina för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Kina

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  9 562 911
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  11,3
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  22,1
  Procent
 •  

  Kina

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  1 415 045 928
  1000 invånare
  Antal fertila
  1,7
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,164
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,843
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
 •  

  Kina

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  132 538
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kina

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  1,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  25,2
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  9,3
  Procent
 •  

  Kina

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  467
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  297 059
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  322 439
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Kina

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  5
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,243
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Kina

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  68
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Kina

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  7,54
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  3,7
  Hektar per person
 •  

  Kina

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  Data saknas
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,954
  Skala
  Avrättningar
  1 000
  Antal avrättade
  Korruption
  39
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  25,7
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  72,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Kina

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  96,4
  Procent
 •  

  Kina

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  95,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  77
  Procent
 •  

  Kina

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  12,3
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  Data saknas
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  959 510 000 000
  US dollar