[[suggestion]]
Komorerna

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Moroni

Etniska grupper

Analote, cafre, makoa, oimatsaha, sakalava

Språk

Arabiska (officiell), franska (officiell), shikomoro (blandning av swahili och arabiska)

Religion

Sunnimuslimer 98 %, katoliker 2 %

Befolkningsantal

798 000 (2010)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

2 235 kvadratkilometer

Valuta

Komorisk franc

Bruttonationalinkomst per invånare

1 522 PPP$

Nationaldag

6 juli

Andra landsidor

Geografi

Komorerna ligger i Moçambiquekanalen och består av fyra större vulkanöar. Öarna är huvudsakligen uppbyggd av basalt och är omgivet av korallrev. Det högsta berget är den aktiva vulkanen Kartala på 2361 meter över havet. Öarna har ett tropiskt, maritimt klimat med små årliga temperaturvariationer och mycket nederbörd. Den ursprungliga däggdjursfaunan består av sex fladdermusarter och två halvaparter. 150 fågelarter har registrerats där nästan häften av de 43 arterna finns endast på öarna och är utrotningshotade. Den ursprungliga vegetationen var en blandning av skog och gräsmark. All skog är idag borta och majoriteten av jorden används till jordbruket. Ett stort miljöproblem är jorderosionen på grund av odling i bergsdalarna utan terrassering.

Ecoprint

0.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Komorerna, skulle vi behöva 0.5 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Komorerna var förmodligen först befolkade av melanisiskt-polynesiskt folk från 500-talet. Senare emigrerade folk från Afrikas östkust och Indonesien, Madagaskar, Persien och andra arabiska områden. Öarna var underkastade många sultaner och i början av 1500-talet upptäcktes öarna av europeiska sjöfarare. De efterkommande åren bosatte sig portugiser, nederländare och fransmän på Komorerna. Frankrike erövrade Mayotte år 1843 och de tre andra öarna hamnade under franskt beskydd år 1886. Öarna fick status som franskt territorium år 1947 med egen representation i den franska nationalförsamlingen. År 1961 fick Komorerna inre självstyre och landet fick självständighet år 1974. Den ena av Komorernas fyra öar, Mayotte, valde att förbi franskt vid en folkomröstning. Konflikten om Mayottes status har senare varit en central fråga i Komorernas och Frankrikes relation där Komorerna vill överta ön medan Frankrike vill låta Mayottes egen befolkning bestämma. Komorerna har varit präglade av politisk oro och det har genomförts 21 statskupper och kuppförsök i Komorerna sedan landet blev självständigt.

Samhälle och politik

Förutom alla statskupper förklarade sig två av de tre öarna självständiga stater år 1997, något som ledde till mer orolighet och våld. År 1999 blev landet enigt om ett maktfördelningsavtal som gör att presidentskapet ska rotera mellan de tre öarna och att varje ö ska ha en egen regering. År 2006 blev president Sambi vald i ett val som anses vara det första fredliga demokratiska maktövertagandet i landets historia. Komorerna har upprättat nära band med den tidigare kolonialmakten Frankrike, även om förhållandet periodvis varit ansträngt. Särskilt frågan om ön Mayotte, som anses vara strategiskt viktigt för Frankrike eftersom de har militärbaser på Mayotte, har försämrat relationerna. Frankrike är Komorernas viktigaste handelspartner som även get ekonomiskt bistånd till Komorerna.

Ekonomi och handel

Komorerna är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder. Komorerna har få naturresurser och politiskt vanstyre har gjort landet till ett av världens fattigaste. Landet är nästan helt beroende av internationellt bistånd och pengatransaktioner från landsmän som arbetar utomlands. Överbefolkning, få naturresurser och lite jordbruksmark har gjort att cirka en tredjedel av Komorernas befolkning bor utomlands (de flesta bor i Frankrike). Näringslivet är svagt utvecklat och jordbruket är en viktig näring. Det drivs i huvudsak självförsörjningsjordbruk, men landet exporterar dock vanilj, parfymväxter och kokosnötter. Stor politisk oro under många år har bidragit till den svaga utvecklingen på Komorerna. Bristande stabilitet har varit ett hinder för att locka utländska investeringar, turister och bistånd.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Komorerna för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  66 830 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  18,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,181
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  42,00
  Procent
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,503
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,275
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  63
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  60
  År
  Lyckoindexet
  3,97
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  28,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  69,6
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  437
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  154
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,20
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,8
  Procent
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  56
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 139
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  27
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  27,91
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  82,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  11,1
  Procent
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  69
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  62
  År
  Spridning av malaria
  4,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  335
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  32
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  70
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  35
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  71,6
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  49,2
  Procent
  Förväntade år i skolan
  8
  År
  Andel barn i grundskolan
  79,8
  Procent
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  26,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  42,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  6,06
  Procent
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  77,8
  Procent
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  38,0
  Procent
  Arbetslöshet
  3,7
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 068 124 330
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 312
  US Dollar
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  8,5
  Procent internetanvändare
 •  

  Komorerna

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  832 347
  1000 invånare