[[suggestion]]
Kongo

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Brazzaville

Etniska grupper

Kongoleser 58 %, sangha 20 %, teke 17 %, m'bochi 12 %, andra/ospecificerade/ingen 3 %

Språk

Franska, lingala, monokutuba, kikongo, flera andra lokala språk

Religion

Kristna 50%, animister 48%, muslimer 2%

Befolkningsantal

4 366 266 (2012)

Area

342 000 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BEAC)

Bruttonationalinkomst per invånare

5 717 PPP$

Nationaldag

15 augusti

Andra landsidor

Geografi

Den nordöstra delen av Kongo består mestadels av högland med tät skog och berg mot öst. Kongofloden rinner genom högslätten och skapar en naturlig gräns till grannlandet den Demokratiska Republiken Kongo. Landet har en liten kustremsa ut mot Atlanten. Klimatet är tropiskt och det är varmt och fuktigt i hela landet. Läget längs ekvatorn gör säsongsvariationerna små. Kongos snabba och okontrollerade urbanisering på 1960-talet orsakade luft- och vattenförorening i storstäderna. Kongos unika regnskog hotas av skogsskövling sedan att regeringen privatiserat skogsindustrin. Olaglig jakt är ytterligare ett problem som gjort att flera sällsynta djurarter hotas av utrotning.

Ecoprint

0.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kongo, skulle vi behöva 0.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

När portugiserna kom till Kongos kust på slutet av 1400-talet mötte de stora kungariken med flera miljoner invånare. De första mötena med lokalbefolkningen var få och försiktiga. Detta kom att ändras när portugiserna koloniserade Brasilien år 1500 och behövde slavar för att utvinna naturresurserna. Portugiserna tog kontroll över kungadömet vid Kongos kust och de kommande hundra åren kom mer än 350 000 människor att säljas som slavar. År 1891 blev landet en fransk koloni och år 1910 blev hela landet en del av kolonin Franska Ekvatorial-Afrika. År 1960 blev Kongo självständigt och tre år senare (1963) genomfördes en vänsterradikal revolution. Landet förblev socialistiskt fram till år 1992 och flera militärkupper genomfördes. Oppositionens valseger år 1992 resulterade i en stor oro och det politiska styret föll samman. Konflikten mellan de politiska partierna utvecklades till ett inbördeskrig som varade åren 1992-1993 och 1997-1999.

Samhälle och politik

Kongo är enligt grundlagen från år 2002 en demokratisk republik. Landets president väljs för en sjuårsperiod och leder regeringen. Presidenten har mycket makt och kan upplösa parlamentet och utlysa nyval. Landet styrs av president Denis Sassou-Nguesso och hans socialistiska arbetarparti som suttit vid makten sedan år 1997. Befolkningen är sammansatt av många olika etniska grupper och friktionen mellan dessa bidrog till oron som ledde fram till inbördeskriget år 1997. Sammansättningen av de politiska partierna är fortfarande mycket påverkat av regional och etnisk tillhörighet. Kongo kämpar med omfattande korruption och rebellgrupper härjar fortfarande i södra Kongo. Invånarna i Kongo saknar tillgång till utbildning och grundläggande hälsotjänster. Trots höga intäkter från oljeproduktionen lever befolkningen i extrem fattigdom. Landet präglas också av brott mot de mänskliga rättigheterna och har en liten grad av yttrandefrihet.

Ekonomi och handel

Under senaste 30 åren har ekonomin och näringslivet i Kongo genomgått stor förändring. Landet har gått från att vara beroende av jordbruk och timmer till att bli en betydande oljeexportör. Utvinningen av landets oljeresurser började redan när Kongo blev självständigt, men tog fart på allvar under 1980-talet. Idag står denna sektor för mer än 50 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP). Den största delen av oljeindustrin styrs av utländska företag och oljan har inte bidragit till många jobb för kongoleserna. Det ensidiga beroendet av oljan har gjort landet sårbart för ändringar i den internationella oljemarknaden. Andra viktiga exportvaror är naturgas, matprodukter och olika mineraler. Det är flest industrier i de södra delarna vid huvudstaden Brazzaville. I de norra delarna drivs mestadels jordbruk och mineralutvinning. Ekonomin gick ned ordentligt under inbördeskriget åren 1997-1999 och landet kämpar fortfarande med återuppbyggandet av Kongo efter kriget.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kongo för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  107 970 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  37,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,185
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  46,50
  Procent
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,469
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  63,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  46,9
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  3 095
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,64
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  51
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,343
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  19
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  36,04
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  93,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  6,2
  Procent av BNP
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  37,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  8,2
  Procent
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  48
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  4,7
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  1,6
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  58
  År
  Spridning av malaria
  197,6
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  442
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  19
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  147
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  376
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  80,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  79,3
  Procent
  Förväntade år i skolan
  9
  År
  Andel barn i grundskolan
  85,8
  Procent
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,592
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  11,26
  Procent
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  37,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  197
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  56,6
  Procent
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  12,0
  Procent
  Arbetslöshet
  10,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  8 701 334 800
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 654
  US Dollar
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  8,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  3 199
  Personer
  Befolkningsantal
  5 399 895
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  Data saknas
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,606
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  108 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  59
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  57
  År
  Lyckoindexet
  4,81
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)