[[suggestion]]
Kosovo
Kosovo

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Pristina

Etniska grupper

Albaner 92%, andra (serber, bosniaker, gorani, romer, turkar, ashkali, egyptier 8% (2008)

Språk

Albanska (officiellt), Serbiska (officiellt) Ett antal minoritetspråk, bl a bosniska och turkiska

Religion

Islam, serbisk-ortodoks kristendom og romersk-katolsk kristendom

Demokrati och statsskick

Republik

Valuta

Euro

Nationaldag

17 februari

Geografi

Kosovo är omringat av bergskedjor där den högsta toppen, Deravica, mäter 2656 meter över havet. Innanför bergskedjorna ligger slättland som delas av i två av de lägre bergskedjorna. Från bergen rinner flera älvar och landet har många bördiga områden. Halvparten av Kosovos yta används till jordbruk och betesmarker och 40 % av landets yta är täckt av skog. Landet har ingen kust och har ett inlandsklimat med varm och torr sommar och kall vinter.

Miljöproblemen är stora, inte minst runt kolkraftverken. Vatten från kranen bör inte drickas och luftföroreningar är ett stort problem, särskilt under vintern. Miljön är ännu inte ett viktigt politiskt område.

Historia

Området där Kosovo ligger idag har varit bebott sedan förhistorisk tid. Under antiken blev Kosovo först styrt av grekerna och därefter romarna. Under medeltiden var Kosovo centrum för det serbiska riket. Denna guldålder ledde till att serberna såg Kosovo som sin kulturella och nationella vagga. Då serberna förlorade slaget vid Kosovo år 1389 föll området under osmanskt styre som varade under 500 år. Under denna period flyttade många turkar och albaner till området.

Efter balkankriget (1912-1913) där osmanerna drevs tillbaka, upprättades en egen albansk stat, Albanien. Vid denna tidpunkt bestod Kosovo av tre fjärdedelar albaner och en fjärdedel serber. Kosovo blev dock inte en del av Albanien utan övertogs istället av Serbien. Mellan 1918 – 1929 var Kosovo därefter en del av det nya kungadömet med serber, kroater och slovener.

År 1929 ledde interna spänningar mellan folkgrupperna i kungadömet till att kungen upplöste parlamentet. Han förbigick därmed grundlagen och utsåg sig själv till enväldig härskare över kungariket Jugoslavien. Efter andra världskriget blev Kosovo en självstyrande provins i Serbien styrt av president Josip Broz Tito. Kosovo var vid denna tidpunkt en del av det socialistiska Jugoslavien.

Då president Tito gick bort påbörjades en uppluckring av Jugoslavien och under 1980-talet ökade kraven på ett självständigt Kosovo, vilket fick Serbien att strama åt greppet om Kosovo. Efter att diplomatiska ansträngningar misslyckats inledde NATO i mars 1999 bombanfall. Hundratusentals kosovoalbaner drevs på flykt och över tiotusen människor dödades. I juni år 1999 drog sig serberna tillbaka och NATO avblåste sina bombangrepp. FN övertog administrationen i området och NATO-styrkan KFOR blev utplacerat. Kosovo förklarade sig självständigt den 17:e februari 2008 men Serbien menar att denna förklaring inte är giltig och anser fortfarande att Kosovo är en provins i Serbien. I juli 2010 meddelade den internationella domstolen i Haag att Kosovos självständighetsförklaring inte brutit mot internationell rätt.

Samhälle och politik

Kosovo förklarade sig som självständigt år 2008. Landet har ett parlamentariskt system som innebär att regeringen utgör majoriteten i parlamentet. Enligt den nya konstitutionen är presidenten landets statschef. Presidenten väljs av parlamentet med två tredjedels majoritet. Parlamentet är en lagstiftande församling med 120 medlemmar, där 20 platser är reserverade till etniska minoriteter. De politiska partierna i landet grundas kring starka ledarpersoner med förankring i en viss region eller folkgrupp, den politiska ideologin spelar en mindre roll.

De flesta politiska partierna är eniga om att landet ska sträva efter att bli medlemmar i EU och NATO. Kosovo präglas av etniska spänningar, främst mellan kosovoalbaner och serber. Fördomar och brist på tillit mellan grupperna har funnits sedan många decennier tillbaka. Under 2015 fortsatte förhandlingarna kring detaljer om Serbiens normalisering av Kosovo, vilken påbörjades år 2013. Parterna kom bland annat överens om att ett serbisktdominerat område i Kosovo skulle få en stor grad av självstyre och att barrikaden på bron som delar byn Mitrovica skulle tas bort. Avtalet har mött mycket motstånd i Kosovo och har inte kunnat genomföras. Barrikaden har blivit borttagen, men Serbien har därefter byggt en mur på sin sida.

Eftersom Ryssland är allierade med Serbien, och dessa har vetorätt i FN:s säkerhetsråd, får Kosovo inte igenom sin medlemskapsansökan till FN även om 100 av FN:s 193 länder idag erkänner Kosovos suveränitet.

Ekonomi och handel

Kosovo är ett av Europas fattigaste länder. Jordbruk och gruvdrift är grunden i ekonomin, men bristen på modern utrustning, pengar och kunskap ger dålig avkastning. När landet var en del av Jugoslavien fick de ekonomiskt stöd från de rikare delarna av Jugoslavien, men infrastrukturen i Kosovo är fortsatt illa. Den jugoslaviska upplösningen och kriget under 1990-talet försämrade den ekonomiska situationen.

På senare tid har Kosovo gjort framsteg på vägen till marknadsekonomi. Den största andelen av de statliga institutionerna är privatiserade och regeringen prioriterar ekonomiska reformer för att stimulera industrin och locka till sig utländska investerare.

Landet får nu ekonomisk stöttning av det internationella samhället. Kosovo är medlem i Världsbanken och IMF och har lyckats hålla inflationen låg, mycket på grund av införandet av euron som valuta. Pengar som kosovoalbaner skickar hem från andra länder är en viktig inkomstkälla. Kosovo är beroende av importerade varor och har ett stort underskott i sin officiella handelsbalans. Den svarta ekonomin bestående av narkotikahandel, cigarettsmuggling, prostitution och människohandel spås vara omfattande.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kosovo för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,6
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  Data saknas
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  Data saknas
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  Data saknas
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  Data saknas
  Hektar per person
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  Data saknas
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  Data saknas
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  Data saknas
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  Data saknas
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  Data saknas
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  Data saknas
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  Data saknas
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  Data saknas
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  Data saknas
  Procent internetanvändare
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  Data saknas
  1000 invånare