[[suggestion]]
Kroatien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Zagreb

Etniska grupper

Kroater 90 %, serber 5 %, andra/ospecificerad/ingen 5 %

Språk

Kroatiska (officiell), serbiska

Religion

katoliker 88 %, andra kristna 5 %, muslimer 1 %

Befolkningsantal

4 284 889 (2011)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

56 594 kvadratkilometer

Valuta

Kuna

Bruttonationalinkomst per invånare

23 422 PPP$

Nationaldag

25 juni

Andra landsidor

Geografi

Den sydvästliga delen tillhör de dinariska alperna och bergen är på flera ställen runt 1500-1900 meter över havet. Det ekonomiskt viktigaste området är de platta och bördiga markerna i nordöstliga Kroatien där floderna Sava och Drava rinner ut till Donau. Utanför den långa kusten ligger även många öar. Vegetationen i inlandet består i låglandet av lövskogar medan i bergen består vegetationen av bok-, silvergran-, tall- och granskog. På bergen vid kusten är vegetationen stegvis artrik. I låglandet vid kusten och på öarna är mycket av den ursprungliga vegetationen borta. Däggdjursfaunan består av 76 arter, bland annat vildsvin, rådjur och räv. Björn och varg finns i avskilda områden. 370 fågelarter är registrerade och rovdjursfaunan omfattar många typer av örnar, gamar och falkar.

De miljöproblemen Kroatien kämpar med är luftföroreningarna, särskilt från utvinning av metaller, något som skapar sur nederbörd och skadar skogarna. Det finns även betydande förorening längs kursen från både industri- och hushållsavfall.  

Earth Earth

2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kroatien, skulle vi behöva 2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det har bott folk i området sedan 1200 år f.kr. och både greker och romarna har haft kolonier längs kusten. Den kroatiska fursten Trpimir grundade år 845 den första kroatiska dynastin. Kroatien var underställt ungerskt styre mellan 1102 och 1918 men behöll sin egna identitet. År 1918 bröt Kroatien med Österrike-Ungern och samma år blev Serbernas, Kroaternas och Slovenernas kungariket etablerat.

Efter Tysklands och Italiens erövring av Jugoslavien år 1941 blev den oberoende staten Kroatien proklamerat. Då påbörjades en brutal etnisk rensning av den serbiska befolkningen och över 300 000 serber miste livet i den fascistiska kroatiska staten. År 1945 blev Kroatien en av de sex delrepubliker i diktator Josip Broz Titos kommunistiska stat. Under 1970-talet förekom det ett brett folkligt motstånd mot Tito, med önskan om självständighet, men dessa slogs ned. Kommunisterna behöll makten fram till år 1990. Kroatien förklarade sig självständigt år 1991 vilket ledde till ett inbördeskrig.

Samhälle och politik

Förhållandet till serbiska enklaver i Kroatien skapade ett inbördeskrig mot den jugoslaviska armén, som stöttade serberna. Tusentals människor dödades under den väpnade konflikten och en kvarts miljon fördrevs på flykt. FN placerade år 1992 en fredsbevarande styrka i de serbiskkontrollerade områdena inne i Kroatien. Senare samma år erkände Jugoslavien Kroatien med samma gränser som innan inbördeskriget på villkor att de serbiska områdena skulle garanteras en särskild status. Trots fredsavtalet angrep den kroatiska militären de serbiska områdena både år 1993 och 1995 och flera hundra tusen serber flydde. Efter det sista fredsavtalet år 1995 hade Kroatien alla områden som de hade haft från självständighetsförklaringen.

Politiken har sedan dess varit präglat av en auktoritär och nationalistisk hållning. Vid valet år 2010 blev Ivo Josipović vald till president på löften om att skapa ett modernt och europeiskt Kroatien. Landet blev medlem i NATO år 2009 och den 1:e juli 2013 blev Kroatien EU:s 28:e medlemsland.

Ekonomi och handel

Under 60- och 70-talet skedde en stark uppbyggnad av industrisektorn. Innan upplösningen av Jugoslavien var Kroatien det mest välstående och mest industrialiserade delen av landet. Ekonomiskt blev Kroatien starkt skadad av krigen och särskilt blev den viktiga turistnäringen drabbad. Sedan 2000 har landets ekonomi har en positiv utveckling, bland annat på grund av en ny tillväxt i turistnäringen.

Cirka 36 % av Kroatien är täckt av skog och skogsbruket är en viktig näringsgren. Kroatisk ek, som används i möbelproduktion, är mycket efterfrågad på världsmarknaden. Kroatien är också rikt på mineraler som bland annat kol, petroleum och naturgas. En tredjedel av landets totala arbetskraft är sysselsatt inom industrirelaterad verksamhet. Kroatiens industrier omfattar bland annat skeppsbyggande, aluminium-, järn-, och stålindustri, kemisk industri och inte minst en omfattande maskin- och elektroteknisk industri.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kroatien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  131 550 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  19,50
  Procent
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,831
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,756
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  80
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  73
  År
  Lyckoindexet
  5,43
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  57,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  75
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,6
  Hektar per person
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  16 843
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,97
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,0
  Procent
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  826
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  24 188
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 007
  Personer
  Fredsindex
  1,639
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  2 100
  Internflyktingar
  Korruption
  48
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,03
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  48,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,4
  Procent av BNP
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  77
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  8
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  10
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  10
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  87,5
  Procent
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,141
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  29,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,3
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  18,54
  Procent
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  90,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  60
  Procent
  Vattenkonsumtion
  1,5
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 714
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  42,0
  Procent
  Arbetslöshet
  8,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  55 213 087 271
  US Dollar
  BNP per invånare
  13 387
  US Dollar
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  67,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Kroatien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  119
  Personer
  Befolkningsantal
  4 164 783
  1000 invånare