[[suggestion]]
Lesotho

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Maseru

Etniska grupper

Sotho 99.7%

Språk

Sesotho, engelska, zulu, xhosa

Religion

Kristna 80 %, olika urfolks religioner

Befolkningsantal

2 067 000 (2009)

Demokrati och statsskick

Monarki

Area

30 355 kvadratkilometer

Valuta

Loti, rand

Bruttonationalinkomst per invånare

2 951 PPP$

Nationaldag

4 oktober

Andra landsidor

Geografi

Lesotho är ett litet bergland som är ungefär lika stort som Belgien. Hela landet ligger på över 1000 meter över havet och det högsta berget är på 3482 meter. Floden Oranje har skurit djupa dalar i västra Lesotho och här ligger även en landremsa med bördig jord. Här ligger också huvudstaden Maseru. Bristen på jord att odla på och det intensiva utnyttjandet av betesmarker har orsakat allvarliga jorderosionskador och både växt- och djurlivet har blivit utarmat. Den ursprungliga skogen är nästan borta, men snabbväxande trädsorter som eukalyptus har planterats för att motverka jordödeläggelsen. Däggdjursfaunan består av 50 arter. Elefanter, lejon och leoparder förekommer men dessa är utrotningshotade. Med 323 registrerade fågelarter är fågelfaunan ganska rik i förhållande till Lesothos storlek.

Ecoprint

0.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Lesotho, skulle vi behöva 0.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det har levt människor i Lesotho i över 50 000 år. De första som bodde där var jägare och samlare från sanfolket. Från 1400-talet invandrade flera bantufolkgrupper, bland annat sesothotalande folk, som idag utgör landets befolkning. Lesotho blev inte ett land förrän kung Moshoeshoe (år 1786-1870) blev den samlade ledaren för basothoene. På 1800-talet förekom det många krig mellan olika afrikanska folk samtidigt som boerna (europeiska bosättare, främst nederländare och fransmän) slog sig ned i Moshoeshoes kungadöme. Basothoene drog sig tillbaka till bergen där de kunde försvara sig bättre mot de militärtöverlägsna boerna. Samtidigt sökte kung Moshoeshoe stöd från britterna. Efter en del motstånd mot kolonialiseringen och väpnade uppror gick britterna till slut med på att göra Lesotho till ett brittiskt protektorat. Basutholand blev administrerat separat och undgick därmed att bli inkorporerad i Sydafrikaunionen när unionen etablerades år 1910. Britterna etablerade en viss grad av självstyre genom ett nationellt råd och en överhövding. Självständighet uppnåddes år 1966 och sedan dess har det förekommit mycket politisk oro i Lesotho.

Samhälle och politik

Lesotho är en demokratisk monarki men de lokala hövdingarna har stor makt. Sedan självständigheten år 1966 har det förekommit mycket politisk oro i landet. Det har förekommit flera statskupper och kungen har tvingats gå i exil flera gånger. Under parlamentsvalet år 1998 inträffade väpnade sammandrabbningar under demonstrationer vilket ledde till att sydafrikanska och botswanska soldater tvingades stötta regeringen och återupprätta ordningen i landet. Styrkorna drogs ut år 1999 varpå en process för att återinföra det demokratiska styrelsesättet påbörjades.

Under de senaste åren har landet präglats av oroligheter på grund av orenighet om valresultat och flera attentatförsök mot profilerade politiker. Lesotho är starkt knutet med Sydafrika, men förhållandet har varit ansträngt. Den första orsaken till detta är att Sydafrika har velat inkorporera Lesotho i Sydafrika och den andra orsaken är på grund av Lesothos fördömande av apartheidsystemet och mottagande av sydafrikanska flyktingar. Lesotho är ett av de länder i världen som drabbats värst av Hiv/AIDS och FN beräknar att runt 25-30 procent av befolkningen är smittad.

Ekonomi och handel

Lesotho har få naturresurser och endast 10 procent av jorden är odlingsbar. Trots detta livnär sig 70 procent av befolkningen i jordbruket - huvudsakligen djuruppfödning och självförsörjning. En fjärdedel av den yrkesföra befolkningen är sysselsatt i Sydafrika, många i gruvorna. När guldpriserna gick ned på 1990-talet blev det dock svårare att få jobb i Sydafrika och man räknar att antalet lesothier som arbetade i Sydafrika gick ned från 100 000 till 50 000 mellan år 1996 och 2005. Trots detta kommer fortfarande en tredjedel av landets bruttonationalprodukt (BNP) från gästarbetare utomlands. Lesotho har mycket vatten i bergområdena och det pågår en storskalig utbyggnad av vattenkraft. Det största vattenkraftsprojektet är Lesotho Highlands Water Project som påbörjades år 1986 och beräknas vara färdigt år 2020. Projektet har fått kritik för dess stora inverkan på miljön. Turismen har också varit en viktig näring i utveckling, men hindras av politisk oro.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Lesotho för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  146 790 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  59,6
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,146
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  57,10
  Procent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,520
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,359
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  48
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  50
  År
  Lyckoindexet
  3,80
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  26,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  50,8
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  74
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  2 468
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,15
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  68
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  46
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  95
  Personer
  Fredsindex
  2,144
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  41
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,74
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  80,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,2
  Procent av BNP
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  12,8
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,8
  Procent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  86
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  8,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  49
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  487
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  38
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  94
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  665
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  86,6
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  76,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  9
  År
  Andel barn i grundskolan
  80,9
  Procent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,549
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  36,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  22,13
  Procent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  2,2
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  29,7
  Procent
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  37,9
  Procent
  Arbetslöshet
  23,6
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  2 578 265 358
  US Dollar
  BNP per invånare
  1 154
  US Dollar
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  29,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Lesotho

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningsantal
  2 263 010
  1000 invånare