[[suggestion]]
Lettland

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Riga

Etniska grupper

Letter 59,3 %, ryssar 27,8 %, vitryssar 3,6 %, ukrainare 2,5 %, polacker 2,4 %, litauer 1,3 %, andra/ospecificerad/ingen 3,1 % (2009)

Språk

Lettiska (officiell) 58,2 %, ryska 37,5 %, litauiska och andra 4,3 % (2000)

Religion

Protestanter 19,6 %, ortodoxa 15,3 %, andra kristna 1,% andra/ospecificerad/ingen 64,1 % (2006)

Befolkningsantal

1 965 686 (2016)

Area

64 589 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

25 587 PPP$

Nationaldag

18 november

Andra landsidor

Geografi

Lettland är ett lågtliggande slättland där mer än hälften av landet ligger under 100 meter över havet. Längs kusten till Östersjön i växt sträcker sig en kustslätt med sanddynor och laguner. Lettland har över 2000 insjöar och de flesta av dem är i öst. Nästan hälften av landet är täckt av skog där gran och tall är de vanligaste träsorterna. Alskogen är kraftigt reducerad. Landets enda stora flod, Daugava, rinner från Valdaj i Ryssland och mynnar ut i Rigabukten. Lettland har kustklimat i väst och inlandsklimat i öst.

Industrin från sovjettiden och de sovjetiska militärbaserna har orsakat allvarlig försurning av vatten och mark. Lettland har sedan 1990 arbetat hårt med att reducera försurningen och återställa miljöskadorna.  Under de senaste tjugo åren har försurningen från industrin minskat med 46 % och mängden avloppsvatten med 44 %. Idag prioriteras förbättringen av drickvattnet, sophantering och luftkvalitet. Lettland är en pionjär när det gäller hotade djurarter.  Bland annat har landet tagit vara på vargen och vargbeståndet var år 1998 på ungefär 1000 vargar.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Lettland, skulle vi behöva 3.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Fram till 1200-talet var Lettland självständigt. Då erövrade tyskarna området och år 1230 var majoriteten av Lettland under tyskt kontroll. På 1500-talet blev tyskarna besegrade och Litauen-Polen tog över stora delar av landet. År 1629 tog Sverige kontrollen över norra Lettland. Under Sverige blev lettiska infört som undervisningsspråk och bibeln översattes till lettiska. Tyska behölls dock som administrationsspråk. Ryssland ville länge få en ökad kontroll över Östersjön och genomförde flera misslyckade erövringsförsök. Efter det stora nordiska kriget tvingades Sverige ge ifrån sig sina områden i Lettland till Ryssland år 1721. Den långa perioden av fred präglades av återbyggnad och landet upplevde en positiv ekonomisk utveckling. Påverkan från Ryssland var omfattande.

Ryssland blev allvarligt skakat av revolutionen år 1917 och två år senare förklarade Lettland sig självständigt. Under mellankrigstiden prioriterade Lettland att värna om sin självständighet och att förhålla sig neutral till stormakterna. I ett hemligt icke-agressionspakt mellan Tyskland och Sovjetunionen år 1939 blev landet, tillsammans med Estland, införlivat i Sovjetunionen medan Litauen gick till Tyskland. Tyskland ockuperade emellertid Lettland mellan 1941 och 1944. Efter 1944 tillhörde Lettland Sovjetunionen fram till Sovjetunionen upplöste år 1991.  

Samhälle och politik

All nationalism under sovjetperioden slog hårt ned och en massiv invandring av ryssar hotade att göra lettiskorna till minoritet. Med Michail Gorbatjov som ny partiledare för Sovjetunionens kommunistparti år 1985 förde Sovjetunionen en mildare politik och självständighetsrörelsen i Lettland växte under 1980-talet. År 1991 blev Lettland självständigt. Stränga lagar om medborgarskap infördes vilket medförde att ungefär 17 % av Lettlands befolkning saknar rösträtt. De flesta av dessa är ryssar vilket har skapat en konflikt med Ryssland.

Politiken har sedan självständigheten varit präglat av oenighet. De många koalitionsregeringarna har varit ostabila, korta och utsatta för korruptionsskandaler. Regeringspartiet har varit i centrum eller till höger i den politiska skalan. Presidenten väljs för fyra år av nationalförsamlingen och kan maximalt sitta två perioder på rad.

År 2004 blev Lettland medlem i EU efter flera år med stram budget för att få ekonomin på fötter. Övergången till marknadsekonomi har medfört stora sociala klyftor och ökad fattigdom på landsbygden. Hälsoförhållandena är dåliga i Lettland i relation till andra EU-länder. Sjukvården räcker inte till, något som bland annat skylls på att sjukvårdspersonal har flyttat till andra EU-länder med högre lön. Lettland är också ett transitland för narkotika från Centralasien via Ryssland till Västeuropa.

I januari 2014 fick Lettland en ny regering ledd av den tidigare jordbruksministern Laimdota Straujuma, som blev landets första kvinnliga premiärminister. Hon bildade en bred regering med representanter för fyra av parlamentets fem partier, förutom hennes eget parti Enhet även Reformpartiet, Nationella alliansen och det tidigare oppositionspartiet De grönas och böndernas förbund. Kvar i opposition blev bara Harmonicentern.

Ekonomi och handel

Övergången från planekonomi till marknadsekonomi efter självständigheten var tufft för Lettland. Fram till år 1991 hölls industrin och jordbruket igång av statliga subsidier och sektorerna var beroende av sovjetiska råvaror och marknader. Ett år efter självständigheten minskade industriproduktionen med nästan 50 %. Jordbruket blev hårt drabbat och arbetslösheten ökade, särskilt på landsbygden. Inflationen steg kraftigt på grund av fri prissättning. Lettland fick beviljat ett lån från IMF som innebar att landet tvingades till kraftiga nedskärningar för att få bukt med ekonomin.

På mitten av 1990-talet ökade produktionen och fram till den globala finanskrisen år 2008 förekom det en kraftig ekonomisk tillväxt i landet. Finanskrisen drabbade Lettland hårt och landet har fått krislån från bland annat IMF och EU. Idag arbetar de flesta inom privata företag och den privata sektorns andel av bruttonationalprodukten (BNP) låg på runt 70 % år 2006. Tjänstesektorn dominerar och jordbruket har stagnerat sedan självständigheten på grund av bristande konkurrenskraft på den europeiska marknaden. Skogs- och byggindustrin har däremot ökat och det sker en positiv utveckling inom möbel- och textilindustrin. Fisket är viktigt och mer än två tredjedelar av sillfångsten exporteras. Lettland handlar mest med andra EU-länder men handeln med Ryssland har ökat under de senaste åren.

Vid nyår 2014 bytte Lettland valuta från lats till euro och blev det 18:e landet i eurozonen. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Lettland för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  22,50
  Procent
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,847
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,759
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  79
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  69
  År
  Lyckoindexet
  5,94
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  67,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  31
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  5,6
  Hektar per person
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  6 975
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,50
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,9
  Procent
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  265
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  728
  Personer
  Fredsindex
  1,689
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  58
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  19,53
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  44,9
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,7
  Procent av BNP
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  18
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  18
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  32
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,9
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  96,3
  Procent
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,191
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  46,3
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  50,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  16,00
  Procent
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  81,9
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  78
  Procent
  Vattenkonsumtion
  1,3
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 507
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  18,4
  Procent
  Arbetslöshet
  7,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  30 463 302 414
  US Dollar
  BNP per invånare
  15 685
  US Dollar
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  81,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Lettland

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  239
  Personer
  Befolkningsantal
  1 929 938
  1000 invånare