[[suggestion]]
Libanon

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Beirut

Etniska grupper

Araber 95 %, armenier 4 %, andra/ospecificerad/ingen 1 %

Språk

Arabiska, franska, engelska, armeniska

Religion

Muslimer 54 % (sunnimuslimer 27 %, shiamuslimer 27%), kristna 40,5 %, Druze 5,6 %

Befolkningsantal

6,184,701 (2015)

Area

10 452 kvadratkilometer

Valuta

Libanesiskt pund

Bruttonationalinkomst per invånare

14 309 PPP$

Nationaldag

22 november

Andra landsidor

Geografi

Libanon är ett land med många höga berg. De två bergskedjor Libanon och Antilibanon har båda toppar vid omkring tre tusen meter som är snötäckta från december till maj. En bördig slätt följer kusten längs Medelhavet och landet har ett medelhavsklimat med fuktiga, milda vintrar och torra, varma somrar. Jorderosion och förorening av grundvattnet hotar det libanesiska jordbruket, som annars har goda naturliga förutsättningar.

Earth Ecoprint

1.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Libanon, skulle vi behöva 1.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det område som idag utgör Libanon styrdes av fenicier, assyrier och perser, innan den kristna delen av det romerska riket, Bysans, tog makten på 300-talet f. Kr. Araberna tog kontrollen på 600-talet och området styrdes av olika muslimska krafter i över tusen år. Efter att ha legat under det ottomanska imperiet, blev Libanon et franskt mandatområde efter första världskriget. Frankrike ville skapa en kristen allierad stat i Mellanöstern. Området Libanon låg i amfattade emellertid också många muslimer - både sunni- och shiamuslimer. Libanon blev självständigt 1946. Då hade libaneserna kommit överens om en nationell pakt som bestämde hur makten i landet skulle fördelas mellan de olika religiösa grupperna. Trots detta präglades landet av sjudande konflikter mellan de som ville behålla detta system och fästa sig till väst, och de som ville att muslimer skulle ha mer makt. År 1970 etablerades den palestinska befrielseorganisationen (PLO) i Libanon. PLO blev ett slags "stat i staten" och detta gjorde konflikten i landet ännu mer komplicerad. År 1975 utbröt inbördeskrig mellan religiösa och politiska grupper. Både Syrien och Israel ingrep i kriget, som varade fram till 1990. 

Samhälle och politik

Den nationella pakten som fördelar makten mellan religiösa grupper gäller fortfarande. I den står det att presidenten måste vara Maronite (kristen), att statsministern måste vara sunnimuslim och att parlamentets ledare måste vara shiitiska. Dessutom finns regler om hur många muslimer och kristna det bör vara i riksdagen. Alla de tre grupperna bör vara representerade i regeringen. På grund av detta är religiös tillhörighet fortfarande mycket viktigt i libanesisk politik, och många av de meningsskiljaktigheter som ledde till inbördeskriget finns fortfarande kvar. Även om PLO inte längre verkar i Libanon har landet fortfarande en stor palestinsk befolkning, som inte har medborgarskap. Förhållandet till Israel är spänt och det har vid upprepade tillfällen brutit ut väpnad konflikt mellan Israel och den shiitiska gruppen/partiet Hizbollah. Förhållandet till Syrien är ett annat tema som präglat libanesisk politik i årtionden. Efter det syriska inbördeskriget bröt ut har över en miljon syrier flytt till Libanon. Hizbollah har gått in i kriget på de syriska myndigheternas sida och man fruktar att kriget i Syrien kommer att sprida sig till Libanon.

Ekonomi och handel

Innan inbördeskriget var Libanon regionens ledande finansiella och kommersiella centrum. Under kriget försvann turisterna och många utländska företag och banker lämnade landet. Efter kriget investerades det stort i att återuppbygga ställningen som finanscentrum, både från libaneser i utlandet och från investerare på den arabiska halvön. Ekonomin började snabbt att växa igen. Idag domineras ekonomin av tjänstesektorn. Bank och finans, turism och byggbranschen är viktiga industrier. Libanon har få naturtillgångar och få egna industriprodukter. Därför är landet starkt beroende av import av varor. Det syriska inbördeskriget har bromsat tillväxten i Libanons ekonomi och befarandet att konflikten ska sprida sig till Libanon har oroat många utländska investerare och turister. Syriska flyktingar kostar enligt Världsbanken $ 7,5 miljarder per år, vilket motsvarar ungefär 1/6 av Libanons BNP (2014).

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Libanon för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  1 305 520 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  27,40
  Procent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,594
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  87,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  53,1
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  24 070
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,30
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,4
  Procent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  74
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,778
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  28
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  32,44
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  86,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  10 518
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  4,5
  Procent av BNP
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  10,9
  Procent
  Under normalvikten barn
  6,6
  Procent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  8
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  73
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  15
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  17
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  12
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  91,2
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  86,3
  Procent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,381
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  8,4
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  24,8
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  3,13
  Procent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  47,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  20
  Procent
  Vattenkonsumtion
  57,3
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  2 893
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  22,2
  Procent
  Arbetslöshet
  6,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  53 576 985 687
  US Dollar
  BNP per invånare
  8 809
  US Dollar
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  78,2
  Procent internetanvändare
 •  

  Libanon

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  7 434
  Personer
  Befolkningsantal
  6 093 509
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  14 625
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 483 778
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,757
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  11 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  75
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
  Lyckoindexet
  5,20
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)