[[suggestion]]
Liberia

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Monrovia

Etniska grupper

Afrikanska folkgrupper 95%, amerikansk-liberianer 2,5%, kongo-härstammande 2,5%

Språk

Engelska (offisiellt) och cirka 20 afrikanska stammespråk

Religion

Kristna 40%, muslimer 20%, andra/ospecificerad/ingen 40%

Befolkningsantal

4 128 572 (2011)

Area

111 369 kvadratkilometer

Valuta

Liberiansk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

813 PPP$

Nationaldag

26 juli

Andra landsidor

Geografi

Liberia är ett långt och smal land. Hela kusten består av sandstränder där det finns både sumpmark och laguner. I inlandet finns slättlandskap med mycket skog. I de norra delarna går landskapet över i mindre bergskedjor. Flera älvar rinner ned från bergen och ut i Atlanten. Klimatet är tropiskt med hög luftfuktighet och temperaturer runt 20 till 35 grader, året runt. Regntiden varar från april till november, och mellan januari till mars är det som varmast då torra vindar från Sahara drar in över landet. Bristande direktiv inom skogsindustrin och flera skogsområden har förvandlats till savanner med dålig jordmån. Landet har liten tillgång av färskvatten där bara 13 procent av landsbebyggelsen kan få rent vatten. Efter många år av inbördeskrig saknar landet även ett ordentligt renhållnings- och kloaksystem. Det är något som bidragit till stora hälsoproblem för invånarna.

Ecoprint

0.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Liberia, skulle vi behöva 0.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

När portugiserna kom till Liberias kust år 1461 var landet bebott av flera mindre stammar som bedrev jordbruk i inlandet. Européerna och stammarna påbörjade en omfattande slavhandel sinsemellan. År 1821 flyttade frigivna slavar från USA till landet och området som idag är huvudstaden Monrovia. Inom loppet av en period på 20 år kom mer än 13 000 frigivna slavar till Liberia och år 1847 blev landet en självständig republik, styrt av den amerikansk-liberiska eliten. Landet har sedan dess varit ett socialt grupperat land. De tidigare slavarna från Amerika blev en del av en överklass grundad på kristen tro och amerikansk kolonialstil, skiljt från ursprungsfolken. Den ursprungliga befolkningen blev särbehandlat och hade inte rösträtt. Så sent som år 1930 blev den styrande makten beskylld för att bedriva regelrätt slaveri. År 1944 blev William Tubman president och styrde landet till sin död år 1971. Tubman kämpade för lika rättigheter mellan befolkningen, och genomförde omfattande reformer för att åstadkomma det. Efter hans död gick Liberia in i en nedgångsperiod som slutade med en statskupp år 1980 och inbördeskrig som varade från 1990 till 1996.

Samhälle och politik

Liberia har alltid mottagit stora bistånd från USA och det politiska systemet är baserat på det amerikanska. Parlamentet är tvådelat och landet styrs av en president som väljs för sex år åt gången. Landet har många olika folkgrupper och det har speciellt varit spänningar mellan amerikansk-liberianerna och mindre stammar. De senaste 35 åren har landet haft åtta statskupper och flera inbördeskrig. Mer än 250 000 människor har mist livet och storstäderna saknar elektricitet och rent vatten. Landet har akut behov av läkare och annan sjukvårdspersonal i takt med att aidsepidemin brer ut sig allt mer. Flera landsbygder styrs av upprorsgrupper eller gäng och huvudstaden Monrovia är till stora delar ödelagt. Det senaste inbördeskriget avslutades år 2003 då presidenten Charles Taylor gick i exil. År 2005 fick Afrika sitt första kvinnliga statsöverhuvud då Ellen Johnson-Sirleaf blev vald till president för Liberia. Johnson-Sirleaf har börjat arbetet med att bygga upp landet från grunden. De största utmaningarna som landet har framför sig är att bekämpa korruptionen och säkra tillgången till el och rent vatten, samt avväpna de många upprorsgrupperna.

Ekonomi och handel

Största delen av Liberias ekonomi utgörs av jordbrukssektorn. Landet är rikt på naturresurser och har i långa perioder vart en av världens största gummiproducenter. Andra viktiga intäktskällor är palmolja, timmer och mineraler. Under Charles Taylors styre på 1990-talet utvecklade Liberia en krigsekonomi. Syftet med all ekonomisk aktivitet var att skaffa intäkter för att köpa vapen som kunde bidra till att vinna inbördeskriget. Stora mängder diamanter och andra värdefulla mineraler blev smugglade ut ur landet. Vid krigets slut hade landet ingen formell ekonomisk struktur och samfundet var genomsyrat av korruption. Liberia kämpar idag med att bli av med en enorm utlandsskuld. Världsbanken drog sig ur 1989 och Internationella Valutafonden har nekat att bevilja flera lån. Trots den explosiva inflation nu är på tillbakagång fortsätter så många som 85 procent av invånarna vara arbetslösa. Stort beroende av byte med varor och tjänster för att överleva gör byteshandeln mycket större än den vanliga ekonomin.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Liberia för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  621 650 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  38,6
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,331
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  54,10
  Procent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,298
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  47,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  65,7
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  935
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,21
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,3
  Procent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  1 787
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,931
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  32
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  31,49
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  92,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  1 712
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,6
  Procent av BNP
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  38,8
  Procent
  Under normalvikten barn
  5,6
  Procent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  75
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  4,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,5
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  58
  År
  Spridning av malaria
  192,6
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  725
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  25
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  149
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  308
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  49,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  42,9
  Procent
  Förväntade år i skolan
  4
  År
  Andel barn i grundskolan
  36,8
  Procent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,649
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  20,0
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  9,86
  Procent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  19,8
  Procent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  4,9
  Procent
  Arbetslöshet
  2,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  3 285 455 000
  US Dollar
  BNP per invånare
  694
  US Dollar
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  8,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Liberia

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  46
  Personer
  Befolkningsantal
  4 853 516
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  9 438
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  11 159
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,435
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  23 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  59
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  56
  År
  Lyckoindexet
  3,98
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)