[[suggestion]]
Libyen

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tripoli

Etniska grupper

Araber och berber 97 %, andra/ospecificerad/ingen 3 %

Språk

Arabiska, italienska, engelska

Religion

Sunni 98%, andra/ospecificerat/ingen 3%

Befolkningsantal

5 670 688 (2006)

Area

1 759 541 kvadratkilometer

Valuta

Libysk dinar

Nationaldag

17 februari

Andra landsidor

Geografi

Libyen ligger mitt på den nordafrikanska platån, en långsträckt bergsformation som sträcker sig från Atlantkusten till Röda havet. I landets centrala delar finns flera bergskedjor med toppar upp till 3500 meter över havet. Inlandet är kargt, med långsträckta sandslätter utan vegetation eller bebyggelse. Detta område har ökenklimat nästan utan nederbörd och med extrema temperaturväxlingar under året. Den glesa befolkningen fördelas på en handfull spridda oaser. Längs den västra kustremsan ligger bördiga fält som är väl lämpade för jordbruk. Här är bebyggelsen mycket tätare och flera av de större städerna ligger i denna region som har ett typiskt milt Medelhavsklimat. Öster om Sidrabukten övergår kusten i låga bergåsar som också är tätbefolkade. Trots stora skillnader mellan regionerna är bristen på regn en konstant faktor i Libyen. I ökenområdena kan det gå år mellan varje regn medan regnmängden i kustområdena maximalt uppgår till 4-500 mm per år. Libyens största miljöproblem är förknippade med landets klimat och läge – landet har mycket dålig tillgång till rent dricksvatten och kämpar med ökenspridning och erosion på grund av dålig jordmån och dåligt reglerade jordbruk.

Earth Earth Ecoprint

2.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Libyen, skulle vi behöva 2.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

De libyska kustområdena erövrades 96 f.Kr. från fenicierna av det romerska riket. Landet förblev en romersk provins till mitten av 400-talet då imperiet började sin långa nedgång. I mitten av 600-talet inlemmades området i det arabiska imperiet som introducerade islam och arabisk kultur och språk. De libyska områdena skickades fram och tillbaka mellan olika arabiska sultaner under de kommande århundradena. När det Osmanska riket tog kontroll över Libyen på 1500-talet överlämnades landets styre till legosoldater och libyska hamnar användes av de osmanska pirater som härjade i Medelhavet under de kommande århundradena. Under hela 1800-talet började osmanerna förlora allt fler områden och 1911 invaderade Italien Libyen och gjorde det till en italiensk provins. Tusentals italienare flyttade till landet och stora väg- och industriprojekt påbörjades. Under andra världskriget invaderades Libyen av brittiska styrkor och blev 1951 självständigt, som ett av de första länderna i Afrika. Den nya regimen hade enorma problem med fattigdom och underutveckling och var helt beroende av utländskt bistånd innan man upptäckte olja 1959. 1969 fälldes regeringen genom en militärkupp ledd av överste Muammar al-Khadaffi som utvisade alla utlänningar och ville bygga en ny social och politisk ordning från grunden.

Gaddafi styrde landet med järnhand i 42 år. All makt låg hos honom och en grupp släktingar och säkerhetschefer. Landet blev snabbt ett av Afrikas rikaste i termer av BNP tack vare oljeresurser. En stor del av intäkterna användes för militär upprustning. Dessutom satte han igång större utvecklingsprojekt, som att leda grundvatten från Sahara till kusten. Gaddafi drog på sig många fiender och kämpade inklusive USA och Israel genom att stödja militanta grupper runt om i världen. Detta innebar att landet stod inför FN: s sanktioner, som drabbade landets ekonomi. Medan landet var mycket isolerat från resten av världen.

2011 utbröt uppror mot Gaddafi-regimen. Upproret uppstod i den västra delen av landet, där regimen var starkast. Upproret spreds snabbt även till de östra delarna. Många som arbetade i det militära hoppade av och anslöt sig till demonstrationerna med vapen i hand. I Benghazi uppstod ett nationellt övergångsråd, med den avhoppade justitieministern Mustafa Abdeljalil  i spetsen. Gaddafis armé var fortfarande överlägsen, och närmade sig snabbt Benghazi. Sedan FN: s säkerhetsråd ville skydda civila "med alla medel", gavs det mandat till internationell insats med stridsflyg. Styrkorna leddes av Nato, med Frankrike, USA och Storbritannien i täten. Alla attacker från Nato-styrkorna var riktade mot Gaddafiregimen och regeringen. I augusti samma år nådde rebellerna huvudstaden Tripoli och i oktober dödades Gaddafi.

Sommaren 2012 tog ett styre över makten från de opponerande som året innan hade förstört Gaddafis envälde. Styret bildade regering som skulle skapa en ny konstitution för landet. 2014 hölls nytt val, även om de inte hade nått en överenskommelse om en ny konstitution. Samtidigt är situationen i Libyen är mycket kaotisk och det råder inbördeskrig i landet. Otaliga grupper slåss om pengar och mark.

Samhälle och politik

Landets oljeresurser har gett Libyen en ganska hög levnadsstandard, med ett väl utvecklat välfärdssystem. Sedan 1970-talet har regeringen erbjudit befolkningen boenden, fri utbildning, hälsovård, sysselsättning inom den offentliga sektorn och subvention av vissa livsmedel. Nästan alla barn vaccineras, och landet har låg barnadödlighet. Medellivslängden är hög, 78 år. Två tredjedelar av befolkningen är under 30 år.

Nästan 80 % av befolkningen på 7 miljoner bor i städer. De flesta längs kusten i de två största städerna, Tripoli och Benghazi. Libyer är huvudsakligen sunnimuslimer, med en liten minoritet kristna.

Ekonomi och handel

Med afrikanska mått mätt är den libyska ekonomin solid och landet har en av kontinentens högsta bruttonationalprodukter (BNP). Under den tid då landet var isolerat från omvärlden stagnerade en stor del av ekonomin på grund av sanktioner från FN och USA, hög korruption och stora investeringar i utveckling av massförstörelsevapen. Under de senaste åren har landet haft en stadig tillväxt, men ekonomin varierar i takt med världsmarknadspriset på olja vilket försvårar långsiktig planering. Oljeindustrin utgör hela 95 procent av ekonomin men mycket av intäkterna från denna sektor kommer inte medborgarna till godo. Många av de anställda inom oljeindustrin kommer utifrån och tar med sig pengarna de tjänar ut ur landet. Näst efter oljan är jordbruket Libyens främsta inkomstkälla. Landet är fortfarande mycket beroende av livsmedelsimport och producerar bara en fjärdedel av sitt livsmedelsbehov. Arbetslöshet och liten korrelation mellan utbildning och arbetsmarknad bidrar till att den ensidiga ekonomin stagnerat. Försök att starta upp nya branscher har hittills inte lett till stora förändringar.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Libyen för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  431 870 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,007
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,706
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  78
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  73
  År
  Lyckoindexet
  5,53
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  77,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  4
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  4,3
  Hektar per person
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  56 996
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  9,19
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,5
  Procent
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  404
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  20 668
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  56 208
  Personer
  Fredsindex
  3,262
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  221 000
  Internflyktingar
  Korruption
  17
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  55,77
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  94,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  2
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  11,4
  Procent av BNP
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  6,5
  Procent
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  12
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  75
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  9
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  7
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  11
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  40
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,6
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  86,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  98,1
  Procent
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,167
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  24,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  15,96
  Procent
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  26
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 857
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  98,5
  Procent
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  50,3
  Procent
  Arbetslöshet
  17,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  38 107 728 083
  US Dollar
  BNP per invånare
  5 978
  US Dollar
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  21,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Libyen

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  8 904
  Personer
  Befolkningsantal
  6 470 956
  1000 invånare