[[suggestion]]
Liechtenstein

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Vaduz

Etniska grupper

Liechtensteinare 66,3 %, andra/ospecificerad/ingen 33,7 % (2013)

Språk

Tyska (officiell) 94,5 %, italienska 1,1 %, övriga 4,3 % (2010)

Religion

Katoliker 75,9 %, protestanter 7,8 %, muslimer 5,4 %, andra/ospecificerad/ingen 10,9 % (2010)

Befolkningsantal

37 624 (2015)

Demokrati och statsskick

Ärftlig konstitutionell monarki

Area

160 kvadratkilometer

Valuta

Schweizisk franc

Nationaldag

15 augusti

Andra landsidor

Geografi

Liechtenstein är en av Europas minsta stater och ligger inklämt mellan Österrike och Schweiz. Landet är 25 km långt och 10 km brett. Det består av en platt slätt på östsidan av Rhenflodens övre lopp samt den västra delen av de Rätiska alperna. Den 6 km breda slätten ligger cirka 450 meter över havet och var tidigare träskmark som dränerades på 1800-talet. Bergen, som består av kalksten, når en höjd på 2599 meter över havet. Växt- och djurlivet är varierat och är typiskt för Alperna. Tillsammans med Uzbekistan är Liechtenstein det enda landet i världen som är så kallat dubbelt kustlöst, det vill säga att de bara gränsar till länder som i sin tur inte gränsar till något hav.

Historia

Under antiken var Liechtenstein en del av den romerska provinsen Rhaetia. Under folkvandringstiden på 400-talet e.kr bosatte sig germanska alemanner sig i området och senare blev området en del av det Tysk-romerska riket. Furstendömet Liechtenstein grundades 1719. Då köpte den österrikiska furstefamiljen Liechtenstein två grevskap och slog ihop dem. Landet blev helt självständigt 1866.

Fram till slutet av första världskriget hade Liechtenstein ett nära band till Österrike. Senare blev Schweiz landets närmaste samarbetspartner. Liechtenstein var neutralt under andra världskriget. Efter kriget utvecklades landet från att vara en jordbruksnation till ett rikt industriland och ett viktigt finanscentrum. 

Samhälle och politik

Liechtenstein är en konstitutionell monarki och ett furstendöme. Makten har gått i arv från son till son i flera hundra år. Parlamentet antar nya lagar och landet har inslag av direkt demokrati. Invånarna kan lägga fram lagförslag och be om folkomröstning om saker parlamentet har antagit. Samtidigt är landet den enda monarkin i Europa där större delen av makten ligger hos regenten. Fursten bestämmer vem som ska sitta i regeringen. Han utnämner domare och kan lägga in veto mot lagförslag. En lagreform 2003 ökade furstens makt. Senare förslag om att begränsa den har blivit nedtystade. Många menar att fursten garanterar stabilitet i landet. Liechtenstein har fått internationell kritik för styrelseordningen och Europarådet har uttryckt bekymmer för den demokratiska utvecklingen i landet.

Ekonomi och handel

Liechtenstein är ett av världens rikaste länder. Under efterkrigstiden har landet gått från att vara en jordbruksnation till ett högindustrialiserat samhälle. Ekonomin är nära knuten till Schweiz som tidigare ingått en tullunion med Liechtenstein. Statens intäkter är högre än dess utgifter och sysselsättningen är hög. Fördelaktiga skatteregler är en av orsakerna till landets ekonomiska uppsving. Utländska företag, som av skattemässiga orsaker är registrerade i Liechtenstein, utgör en viktig inkomstkälla. Landets banker är kända för diskretion och sekretess. Detta har lett till att pengatvätt bedrivs via landets bankkontor. Andra västländer har krävt att Liechtenstein skärper tillsynen av bankerna och avskaffar den strikta sekretessen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Liechtenstein för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,916
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  14,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  237
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  Data saknas
  Hektar per person
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  44
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,19
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  0
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  245
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  20,49
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  Data saknas
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  4
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  Data saknas
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  92,1
  Procent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  12,00
  Procent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  100,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  99
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  6 214 633 651
  US Dollar
  BNP per invånare
  164 993
  US Dollar
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  98,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Liechtenstein

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  68
  Personer
  Befolkningsantal
  38 155
  1000 invånare