[[suggestion]]
Litauen

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Vilnius

Etniska grupper

Litauer 84 %, polacker 6,1 %, ryssar 4,9 %, vitryssar 1,1 %, andra/ospecificerad/ingen 3,9 %

Språk

Litauiska (officiell) 82 %, ryska 8 %, polska 5,6 %, andra/ospecificerad 4,4 %

Religion

Katoliker 79 %, rysk-ortodoxa 4,1 %, protestanter (inkluderar lutheraner och evangeliska kristna baptister) 1,9 %, andra/ospecificerad 5,5 % , ingen 9,5 %

Befolkningsantal

2 971 905 (2013)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

65 300 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

29 862 PPP$

Nationaldag

16 februari

Andra landsidor

Geografi

Litauen har ett moderat inlandsklimat med en medeltemperatur mellan - 5 °C och 18 °C. Runt en tredjedel av landet är täckt av skog, i huvudsak gran och tall. Blandskogar av ek, alm, avenbok, lind, lönn och ask är också vanligt. 

Få ställen i landet når över en höjd på 200 meter över havet och majoriteten av Litauen ligger under 100 meter under havet. De mellersta delarna av landet är ett svagt kuperat slättlandskap med breda floddalar. Längs kusten sträcker sig ett bälte med sanddynor, som i norr vänder direkt mot Östersjön.

Miljöproblemen i Litauen är särskilt försurning av jorden och grundvattnet på grund av petroleumprodukter samt från kemikalier i områden runt militärbaser. 

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Litauen, skulle vi behöva 3.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Litauen hade handelsförbindelser med medelhavsområdet redan under romerskt tid och med Skandinavien under vikingatiden. De flesta litauiska stammarna har varit bosatt inne i Litauen, isolerat från handelsvägarna, något som gjorde att de levde relativt mycket i fred. Detta gjorde också att de behöll sin förkristna tro fram till 1300-talet, vilket är längre än något annat område i Europa.

Den första politiska samlingen av litauer skedde år 1236 av furst Mindaugas. I slutet av 1300-talet ingick Litauen, genom äktenskap, en polsk-litauisk union som varade till slutet av 1700-talet. Sedan dess var majoriteten av dagens Litauen under Ryssland fram till självständigheten år 1991. Litauen var självständigt mellan år 1919 och 1940 men år 1940 ockuperades Litauen av sovjetiska trupper som proklamerade Litauen en unionsrepublik till Sovjetunionen. Det förekom under hela tiden ett starkt motstånd och mycket gerillaverksamhet mot ockupationsmakten. Landet fick sin självständighet i september år 1991, efter ett års öppen konflikt med Moskva. Litauen blev snabbt erkänt av flera länder och blev medlem i FN samma år.

Samhälle och politik

Litauen kämpar, i likhet med alla ex-sovjetstater, med efterverkningarna efter sovjettiden. Däremot var inte "ryssifieringen" av Litauen lika stark som i grannländerna. I likhet med Estland och Lettland är den ryska minoriteten i Litauen liten, endast 9 procent. Förhållandet till Ryssland är idag en viktig del av litauisk utrikespolitik, särskilt när det gäller energipolitik. Litauen är idag fortfarande beroende av Ryssland är det gäller olje- och gasleveranser.

Litauen var ett av de länder som stöttade USA:s invasion av Irak år 2003 tillsammans med bland annat de andra baltiska staterna samt Polen och Tjeckien. Landet fick alltså emot den fransk-tyske linjen i Irakfrågan.

Den politiska situationen i Litauen har sedan frigörelsen varit ostabil med många nya partier. Både på 1990-talet och år 2003 tvingades Litauens politiska ledare att avgå efter korruptionsskandaler. Våren 2004 blev Litauen medlem i både EU och NATO och år 2007 gick Litauen med i Schengensamarbetet.

Ekonomi och handel

Före andra världskriget Litauen ett typiskt jordbruksland och hade en aktiv marknadsekonomi. Efter den sovjetiska ockupationen 1940 infördes planekonomi och landet industrialiserades. Marknadsekonomi återinfördes efter självständigheten 1991 och idag är tjänstesektorn den viktigaste. Ekonomin föll kraftigt under finanskrisen 2009 och landet tvingades ta stora utländska lån. Efter tuffa åtstramningsåtgärder stabiliserade sig ekonomin igen. Tillväxten de senaste åren handlar främst om ökad efterfrågan på den inhemska marknaden, i synnerhet inom sektorer som energi, bygg, anläggning och handel. Litauen blev en del av eurosamarbetet 2014 och använder från och med 1 januari 2015 euro som valuta. Landet har brist på kvalificerad arbetskraft vilket bland annat beror på att många emigrerar. Enligt officiell statistik har mer än 10 procent av den totala befolkningen lämnat landet sedan självständigheten 1991.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Litauen för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  22,20
  Procent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,858
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,757
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  78
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  67
  År
  Lyckoindexet
  6,15
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  67,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  46
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  5,8
  Hektar per person
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  12 838
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,38
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,2
  Procent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  159
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  2 011
  Personer
  Fredsindex
  1,749
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  59
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  22,06
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  39,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,7
  Procent av BNP
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  73
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  10
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  14
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  50
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,8
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  98,3
  Procent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,121
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  39,3
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  50,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  21,28
  Procent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  91,7
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  61
  Procent
  Vattenkonsumtion
  19,9
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  10 852
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 821
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  18,4
  Procent
  Arbetslöshet
  6,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  47 544 459 559
  US Dollar
  BNP per invånare
  16 810
  US Dollar
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  77,6
  Procent internetanvändare
 •  

  Litauen

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  142
  Personer
  Befolkningsantal
  2 876 475
  1000 invånare