[[suggestion]]
Madagaskar

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Antananarivo

Etniska grupper

Malayo-indoneser, cotiers, fransmän, indier, kreoler, komorer

Språk

Franska (officiell), malagassiska (officiell), engelska

Religion

Traditionellt troende 52 %, kristna 41 %, muslimer 7 %

Befolkningsantal

24 235 000

Area

587 040 kvadratkilometer

Valuta

Ariary

Bruttonationalinkomst per invånare

1 506 PPP$

Nationaldag

26 juni

Andra landsidor

Geografi

Madagaskar är världens fjärde största ö efter Grönland, Nya Guinea och Borneo. Ön löste sig, så vitt man vet, från Afrikas kontinent för cirka 165 miljoner år sedan och från Indiens kontinent 85 miljoner år senare. Därefter har öns fauna och flora utvecklats isolerat och unika arter har uppstått. Madagaskars kustområden består för det mesta av tropisk regnskog och de mellersta delarna av bergområden. På öns östra kust ligger en 60 mil lång kedja av insjöar, konstgjorda sjöar och kanaler med namnet Canal des Pangalanes. Omkring 90 procent av Madagaskars djur- och växtliv är endemiskt, det vill säga de finns inte någon annan stans i världen. Landets myndigheter har gjort stora delar av öns landyta till naturskyddsområden. Trots detta är avskogning ett allvarligt miljöproblem och hotar öns djur- och växtliv. Regnskogen på Madagaskar är med på UNESCO:s världsarvslista.

Ecoprint

0.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Madagaskar, skulle vi behöva 0.5 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Madagaskars befolkning kommer huvudsakligen från Asien och Afrika och man tror att ön varit bebott av sjöfolk från Sydostasien som kom till ån på 100-talet. Befolkningen är av blandad etniskt ursprung och är uppdelade i 18 etniska grupper eller stammar. Den första nedskrivna historien är från 600-talet när araberna började etablera handelscenter på Madagaskars nordöstliga kust. Den första kontakten med européerna skedde på 1500-talet när portugisiska handelsskepp kom och på 1600-talet grundade fransmän handelsstationer på ökusten. Merina kungadömer har under en längre tid kontrollerat stora delar av Madagaskar. Britterna fick ökad inflytande i området och år 1817 ingick merianernas härskare ett avtal med den brittiska guvernören som innebar bland annat att slavhandel förbjöds. År 1885 blev Madagaskar ett franskt protektorat och tio år senare tog Frankrike makten över ön och avskaffade merianernas monarki. Under de båda världskrigen deltog malagassiska styrkor i striderna tillsammans med fransmännen i Frankrike, Marocko och Syrien. En nationalistisk rörelse växte fram på ön och ett uppror år 1947 slogs ned av franska styrkor. År 1956 genomförde Frankrike ändringar i sitt styre och införde allmän rösträtt. Två år senare blev landet erkänt som ett autonomt område av det franska samväldet och år 1960 blev Madagaskar självständigt. Efter självständigheten har landet varit präglat av kupper och uppror. Oberst Didier Ratsiraka blev president 1975 och var kvar vid makten i 16 år. Han implementerade en radikal socialistisk politik. Från slutet av 1980-talet växte det fram en stark demokrativåg i Madagaskar med krav som flerpartistyre och fria val. Efter demonstrationer infördes år 1990 ett flerpartisystem och censuren upphävdes. Tio år senare efter en folkomröstning fick landet en ny grundlag.

Samhälle och politik

Även om Madagaskar har gått från att vara en enpartistat till en demokrati präglas landet fortfarande av politisk oro. Nästan alla maktskiften har byggts på politiska kupper.  Efter varje maktskifte har den nya presidenten gjort ändringar i grundlagen som har gynnat dennes ställning. Perioden 2009 till 2014 präglades av att det politiska systemet sattes i gungning. Detta på grund av att huvudstadens borgmästare utförde en politisk kupp. Mot slutet av 2013 höll landet val och en folkvald president kom till makten.

Madagaskar är en presidentstyrd republik och landets statsminister leder både regeringen och parlamentet som har två kamrar. Parlamentets generalförsamling har 127 representanter och senaten har 33 där 11 utnämns av presidenten. Parlamentets generalförsamling väljs vart fjärde år, senaten vart sjätte år och presidenten vart femte år. De politiska partierna är ofta förankrade i en folkgrupp, en region eller en person. Ideologi spelar mindre roll. Befolkningen i Madagaskar är av blandad etnisk börd och är uppdelad i 18 etniska grupper. Genom historien har det varit konflikter mellan höglandsbefolkningen och kustbefolkningen.

Ekonomi och handel

Trots att Madagaskar är rikt på naturresurser är landets invånare bland världens fattigaste. Ekonomiska reformer infördes i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet på grund av press från internationella finansiella organisationer. Jordbruket och företag privatiserades och man prövade med att främja exporten, något som har lett till en långsam tillväxt. Trots de strukturella reformerna förblev korruption ett stort problem och antalet fattiga har inte blivit mindre. Den politiska oron har också hindrat utvecklingen. Kuppen 2009 skrämde bort både investerare och turister, samtidigt som den globala finanskrisen bidrog till nedgång.

Jordbruket, fiskeriet och skogsindustrin är Madagaskars viktigaste näringar. Dessa sektorer utgör över en fjärdedel av landets bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsätter 80 % av befolkningen. Industrivaror – särskilt textilier utgör en viktig exportintäkt. Olja, ädelstenar och mineraler är också relevanta exportintäkter, men dessa utgör enbart 1 procent av BNP. Den informella ekonomin är stor i landet. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Madagaskar för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  779 590 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  77,6
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,453
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  70,70
  Procent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,519
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,385
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  69
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  65
  År
  Lyckoindexet
  3,93
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  31,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  77,2
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  44
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,0
  Hektar per person
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  3 077
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,13
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,7
  Procent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  417
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  150
  Personer
  Fredsindex
  1,766
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  2 000
  Internflyktingar
  Korruption
  25
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  27,76
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  83,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,6
  Procent av BNP
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  43,1
  Procent
  Under normalvikten barn
  15,2
  Procent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  44
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  67
  År
  Spridning av malaria
  90,9
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  353
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  18
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  152
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  238
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  76,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  71,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  7
  År
  Andel barn i grundskolan
  77,7
  Procent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  31,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,9
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  19,21
  Procent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  22,9
  Procent
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  3,9
  Procent
  Arbetslöshet
  1,7
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  11 499 803 807
  US Dollar
  BNP per invånare
  450
  US Dollar
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  9,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Madagaskar

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  8
  Personer
  Befolkningsantal
  26 262 810
  1000 invånare