[[suggestion]]
Makedonien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Skopje

Etniska grupper

Makedoner 64,2 %, albaner 25,2 %, turkar 3,9 %, romer 2,7 %, serber 1,8 %, andra/ingen/ospecificerad 2,2 % (2002)

Språk

Makedonska (officiell) 66,5 %, albanska (officiell) 25,1 %, turkiska 3,5 %, romani 1,9 %, serbiska 1,2 %, annan 1,8 % (2002)

Religion

Makedonsk-ortodoxa 64,7 %, muslimer 33,3 %, andra kristna 0,37 %, andra/ingen/ospecificerad 1,63 (2002)

Befolkningsantal

2 096 015 (2015)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

25 713 kvadratkilometer

Valuta

Denar

Bruttonationalinkomst per invånare

14 942 PPP$

Nationaldag

8 september

Andra landsidor

Geografi

Makedonien är en inlandsstat mitt på Balkanhalvön och består av ett bergrikt landskap med djupa dalar. Landet har tre stora insjöar: Ohrid, Prespa och Dojran. Dessa gränsar till grannländerna. Ohridsjön uppskattas vara 5 miljoner år gammal och därmed en av världens äldsta insjöar. Landet har tre naturskyddsområden, som ligger i obebodda områden. Industristäder har fabriker från det socialistiska Jugoslavien som fortfarande används. Landets största miljöproblem är luftförorening och avfall. På sommaren har landet även lokala vattenförsörjningsproblem på grund av sitt varma Medelhavsklimat. Begränsningar i vattenkonsumtionen är därför vanligt under varma perioder.

Historia

Genom historien har många människor stridit om makten i Makedonien. Området har bland annat varit en del av Alexander den stores rike, Bysans och det Osmanska riket. Efter balkankriget delades Makedonien upp mellan Grekland, Bulgarien och Serbien. Under andra världskriget var landet ockuperat av Bulgarien och Italien. Efter kriget blev Makedonien en av sex delrepubliker i forna Jugoslavien, som leddes av Josip Broz Tito. På slutet av 1980-talet ledde kommunismens fall i Östeuropa, och Titos död, till att flera av delrepublikerna förklarade sig självständiga. År 1991 gjorde Makedonien detta och var den enda staten i det tidigare Jugoslavien som blev självständig på ett fredligt vis. I början av 2000-talet blev det emellertid nästan inbördeskrig mellan slavisktalande makedonier och albaner. Den albanska minoriteten identifierade sig inte som makedonier då området var en del av Jugoslavien, och ställde krav på större inflytande. 2001 ingicks ett fredsavtal som gav landets minoriteter fler rättigheter.

Samhälle och politik

Makedonien är en parlamentarisk demokrati. Parlamentet väljs vart fjärde år och presidenten väljs vart femte år. Konflikten mellan makedonierna och albanerna har länge dominerat politiken. Efter fredsavtalet 2001 har konstitutionen ändrats så att albanerna fått fler rättigheter och större inflytande. Idag går den politiska skiljelinjen främst mellan det makedonska nationalistiska regeringspartiet, VMRO-DPMNE, och oppositionen socialdemokratiska spetsen, SDSM. Makedonien vill gå med i Nato och EU. Båda har stoppats av Grekland, som tror att "Makedonien" är namnet på en grekisk provins, och att landet bör kallas något annat.

Ekonomi och handel

Trots att Makedonien haft en relativt god tillväxt under början av 2000-talet är landet fortfarande på en lägre ekonomisk nivå än när det var en del av Jugoslavien. Ekonomin är känslig för svängningar i världen. Tillväxten i Makedonien stoppades exempelvis under eurokrisen 2012. Jordbruk och industri var länge stora industrier, men under de senaste åren har tjänstesektorn vuxit. Arbetslösheten är bland de största i Europa och unga drabbas särskilt hårt. Nästan en tredjedel av befolkningen beräknas vara fattiga av Världsbanken (2013). Många invånare är beroende av pengar från släktingar som arbetar utomlands, eller inkomster från den informella ekonomin.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Makedonien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  149 950 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  5,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,010
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  21,50
  Procent
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,661
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  59,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  7 510
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,61
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  72
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,058
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  37
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  31,66
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  64,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,0
  Procent av BNP
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  4,1
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,8
  Procent
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  14
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,4
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  75
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  10
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  11
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  16
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  13
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,6
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  97,8
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  91,7
  Procent
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,160
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  24,0
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  39,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  37,50
  Procent
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  83,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 497
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  52,1
  Procent
  Arbetslöshet
  21,6
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  11 279 509 014
  US Dollar
  BNP per invånare
  5 415
  US Dollar
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  76,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Makedonien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1 551
  Personer
  Befolkningsantal
  2 085 051
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  5 708
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  446
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,757
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  140
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  73
  År
  Lyckoindexet
  5,27
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)