[[suggestion]]
Malawi

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Lilongwe

Etniska grupper

Chewa 32,6 %, lomwe 17,6 %, yao 13,5 %, ngoni 11,5 &, tumbuka 8,8 %, nyanja 5,8 %, sena 3,6 %, tonga 2,1 %, ngonde 1 %, andra/ospecificerad/ingen 3,5 %

Språk

Chichewa (officiell) 57,2 %, chinyanja 12,8 %, chiyao 10,1 %, chitumbuka 9,5 %, chisena 2,7 %, chilomwe 2,4 %, chitonga 1,7 %, andra 3,6 % (1998)

Religion

Kristna 82,7 %, muslimer 13 %, andra 1,9 %, ingen 2,5 % (1998)

Befolkningsantal

16 407 000 (2013)

Area

118 484 kvadratkilometer

Valuta

Malawisk kwacha

Bruttonationalinkomst per invånare

1 169 PPP$

Nationaldag

6 juli

Andra landsidor

Geografi

Malawi är en inlandsstat i sydöstra Afrika. Det mesta av landarealen ligger på 1000-1500 meter över havet och består av högplatåer och berg. Den östafrikanska Riftdalen löper genom landet från norr till söder. Här ligger Malawisjön som är den tredje största sjön i Afrika. Sjön står för 20 % av landets areal. I låglandet finns viltreservat med nästan 200 däggdjursarter. Ungefär 82 % av Malawis befolkning bedriver jordbruk. Torka och översvämningar utgör dock ett hot mot näringen. Avskogning är ett stort miljöproblem i Malawi. Fiskbestånden i Malawisjön hotas av föroreningar, överfiske och minskande vattennivåer.

Ecoprint

0.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Malawi, skulle vi behöva 0.5 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Under 1800-talet bedrev arabiska handelsmän omfattande slavhandel med malawier. År 1859 anlände den skotska upptäcktsresanden och missionären David Livingstone som ville få slut på slaveriet. Hans ankomst följdes av brittiska missionärer som spred det kristna budskapet och år 1891 blev Malawi en brittisk koloni. Britterna kallade landet Nyasaland, sjölandet, men när landet blev självständigt år 1964 antog landet namnet Malawi. Med självständigheten försvann monarkin och enpartistaten med Hastings Banda som president skapades. Bandas konservativa politik mötte stort motstånd. År 1971 utropades Banda till president på livstid. I och med detta ökade protesterna i omfattning och år 1992 fick malawierna rösta om de ville ha demokrati eller ett fortsatt enpartisystem. Med en klar majoritet för demokrati i folkomröstningen hölls fria val två år senare. Detta ledde till Bandas fall och seger för Malawis nya president – Bakili Muluzi. 

Samhälle och politik

Den nuvarande presidenten Bingu wa Mutharika vann ett omstritt presidentval år 2004. Mutharika bröt med sin föregångares parti och bildade partiet Democratic Progressive Party. Han är nu inne på sin andra period som Malawis president. Mutharika främsta mål är att skapa ekonomiskt välstånd och att bekämpa den korruption som varit utbredd sedan Bandas tid. Sedan han kom till makten har flera före detta politiker gripits och anklagats för korruption. År 2009 åtalades förre presidenten Bakili Muluzi för över 80 fall av korruption. Medellivslängden i Malawi är 52 år för män och 54 år för kvinnor, och barnadödligheten är hög. Detta beror på faktorer som bristfällig kost och dålig tillgång till medicinsk behandling. AIDS är en anledning till att många barn växer upp utan föräldrar. Även om barnarbete är förbjudet så arbetar många barn inom jordbruket. 

Ekonomi och handel

Efter införandet av demokrati har också ekonomin reformerats. Det statliga ägandet och engagemanget i näringslivet har minskat betydligt. Under perioden 2006-2008 kunde Mutharika peka på en rekordhög ekonomisk tillväxt. Landets livsmedelsproduktion genererade ett överskott och exporten ökade avsevärt tack vare presidentens stödprogram för utsäde och gödningsmedel. Malawi är främst ett jordbruksland och ett av få afrikanska länder som vanligtvis är självförsörjande på mat. Jordbruket, och därmed ekonomin, är dock känslig för variationer i klimatet, bortfall av arbetskraft och prisfluktuationer på exportartiklar. Tobak står för över hälften av landets exportintäkter. Andra exportvaror är socker, te och kaffe. Malawisjön ligger till grund för ett omfattande fiske och lockar turister.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Malawi för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  1 515 470 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  71,4
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,244
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  50,70
  Procent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,332
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  15,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  66,7
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  1 276
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,07
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,811
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  32
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,36
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  85,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,8
  Procent av BNP
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  26,3
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,7
  Procent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  55
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  5,0
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  2,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  55
  År
  Spridning av malaria
  231,1
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  1 080
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  23
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  136
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  131
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  72,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  62,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  9
  År
  Andel barn i grundskolan
  96,3
  Procent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,614
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  15,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,2
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  16,67
  Procent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  11,0
  Procent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  9,0
  Procent
  Arbetslöshet
  5,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  6 303 292 264
  US Dollar
  BNP per invånare
  338
  US Dollar
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  13,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Malawi

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  14 499
  Personer
  Befolkningsantal
  19 164 728
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  3 670
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  34 973
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,477
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  55
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  55
  År
  Lyckoindexet
  3,41
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)