[[suggestion]]
Maldiverna

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Male

Etniska grupper

Sydindier, singaleser, araber

Språk

Maldivisk dhiveli (officiell), engelska

Religion

Sunni (officiell)

Befolkningsantal

328 536 (2012)

Area

298 kvadratkilometer

Valuta

Rufiyaa

Bruttonationalinkomst per invånare

15 348 PPP$

Nationaldag

26 juli

Andra landsidor

Geografi

Maldiverna räknas som det lägst liggande landet i världen eftersom korallöarna har en genomsnittshöjd på två meter över havet. Ögruppen består av 26 atoller och omfattar runt 1190 småöar. Atollerna skapades i kraterområdet i den maldiviska åsryggen, som en gång var en del av kontinenten Gondwana. Kokospalmen är den vanligaste växten på öarna och vita stränder tillsammans med låga, tropiska palmskogar präglat lanskapet på Maldiverna. Maldivernas korallrev och sjödjur är hotat av korallgruvor som etablerats av smyckesindustrin, sandmuddring och förorening. Ett annat miljöproblem är att många av öarna är hotade av erosion då många av de naturliga reven som skyddat öarna har förstörts. Öarnas låga höjd över havet utgör ett stort problem eftersom en stigning i havsnivån, på grund av klimatförändringar, kan lägga öarna under havsnivån. På grund av hotet från klimatförändringarna och ständigt fler översvämningar har Maldiverna upprättat en sparfond åt sina invånare som ska användas till att köpa nya landområden om Maldiverna förlorar sina öar på grund av att havsnivån höjs.

Historia

Maldivernas tidiga historia är mestadels okänd. De första invånarna kom sannolikt från södra Indien och Sri Lanka. På 1100-talet etablerade sig östafrikaner och araber på öarna och de nuvarande invånarna är en blandning av dessa grupper. Enlig en berömd legend kom den singalesiska prinsen Koimala till ön med sin fru, som var dottern till Sri Lankas kung, och styre ön som sultan. Genom århundradena har ön besökts och påverkats av sjöfarare från Arabiska havet och den Indiska oceanen. Det ursprungliga buddistiska folket konverterades till islam på 1100-talet och maldiverna blev ett muslimskt sultanat. Portugiserna lyckades erövra och kontrollera öarna mellan år 1558 och 1573. År 1573 blev portugiserna besegrat av krigsherren Muhammed Thakurufar Al-Azam. Även om öarna styrdes som ett islamskt sultanat under majoriteten av perioden mellan år 1153 och 1968 var Maldiverna ett brittiskt protektorat mellan år 1887 och 1965. År 1953 försökte man införa en republikansk styrelseform vilket misslyckades och det muslimska styret fortsatte på öarna. År 1965 blev Maldiverna självständigt och tre år senare blev landet en republik och landet fick sitt nuvarande namn.

Samhälle och politik

Amir Ibrahim Nasir, som var Maldivernas statsminister under sultanatet, var örepublikens första president under tio år. Nasir efterföljdes av Maumoon Abdul Gayoom som valdes år 1978 och förblev Maldivernas president i 30 år. Efter att ha stoppat flera kuppförsök och uppror inledde presidenten flera politiska reformer år 2004. Politiska partier var förbjudet i Maldiverna fram till år 2005. Landets parlament, Majlis, har 77 representanter som väljs för fem år åt gången. Presidenten, som är statsöverhuvud, godkänns genom allmänna val efter att ha blivit nominerad av parlamentet. Det första demokratiska flerpartivalet genomfördes år 2008. Mohammes Nasheed van valet och lovade att stärka demokratin och utvidga pressfriheten i Maldiverna. Politiken i Maldiverna präglas av demokratiska reformer, hanteringen av ekonomiska utmaningar och klimatförändringens direkta påverkning av ögruppen. Religion och turism är också centrala teman i maldivisk inrikespolitik.

Ekonomi och handel

Trots att öriket har en liten och spritt befolkning och knappa naturresurser har Maldiverna haft en mycket god ekonomisk tillväxt sedan 1970-talet. Den ekonomiska tillväxten har skapat en markant förbättring av levnadsstandarden. Enligt FN lever en procent av invånarna under en dollar om dagen. Ekonomin är huvudsakligen baserad på turism och fiske. Turismen står för nästan en fjärdedel av Maldivernas bruttonationalprodukt (BNP). Fiske är mer utbrett än jordbruket eftersom jorden inte lämpar sig för jordbruk. Det fiskas mycket tonfisk som exporteras både färskt och inlagd. Maldiverna är till stor del beroende av matvaruimport. Bara 200 av de 1191 öarna är bebodda och den mest folkrika ön är Kaafu där huvudstaden ligger. Bristen på dricksvatten och odlingsbar jord har begränsat spridningen av bebyggelse. Många öar är så kallade turistöar där alla hotellen ligger. Tsunamin i den Indiska oceanen år 2004 drabbade flera av öarna och medförde stora materiella skador, men Maldivernas ekonomi har återhämtat sig efter katastrofen med hjälp av turism och effektiv återuppbyggnad.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Maldiverna för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  41 890 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  7,3
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,007
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  15,70
  Procent
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,717
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,549
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  79
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  76
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  40,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  1 454
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  Data saknas
  Hektar per person
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  1 335
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,27
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  45,5
  Procent
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  106
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  31
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  32,16
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  72,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  11,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  10,2
  Procent
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  8
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  77
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  68
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  13
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  39
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,3
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  98,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  99,5
  Procent
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,312
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  19,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  26,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  5,88
  Procent
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  29,2
  Procent
  Arbetslöshet
  6,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  4 865 546 027
  US Dollar
  BNP per invånare
  11 151
  US Dollar
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  63,2
  Procent internetanvändare
 •  

  Maldiverna

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  444 259
  1000 invånare