[[suggestion]]
Mali

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bamako

Etniska grupper

Mande (bambara, malinke, soninke), peul 17 %, voltaikere 12 %, songhai 6 %, tuareg och maurere 10 %, andra/ospecificerade/ingen 5 %

Språk

Franska (officiell), bambara samt olika afrikanska språk

Religion

Muslimer 90 %, kristna 1 %, traditionell tro 9 %

Befolkningsantal

14 517 176 (2009)

Area

1,240,192 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BCEAO)

Bruttonationalinkomst per invånare

2 126 PPP$

Nationaldag

22 september

Andra landsidor

Geografi

Mali är en inlandsstat i det västra Afrika. Landytan är den åttonde största i Afrika och majoriteten av landet består av öken eller halvöken. Det nordliga Mali hör till Saharaöknen. Sahels slättlandskap delar landet på mitten. I sydväst och i inlandsdeltat finns det savanner och bördig jord. Klimatet är tropiskt men i söder gör floderna Niger och Senegal klimatet kyligare och våtare. Det är regnperiod mellan juni och oktober.

Malis största miljöproblem är torka. Ökenspridning leder till jorderosion och till att skogar och betesmarker reduceras.Från 1960-talet och framåt har torka allt blivit vanligare och detta har kommit att påverka djurhållningen i landet, detta har även orsakat problem för folk som lever som nomader i Mali.

Dessutom är det brist på rent dricksvatten. Malis växt- och djurliv hotas också av torka samt av tjuvskytte och ödeläggelse av naturskyddsområden. Regeringen har etablerat naturskyddsområden men dessa har inte lyckats stoppa tjuvskytte eller olovlig avverkning av skog.

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Mali, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Mali var länge ett kultur- och handelscentrum i nordvästra Afrika. Mellan 600-talet och slutet av 1500-talet var området styrt av tre mäktiga kungariken. År 1591 blev landet invaderat av muslimska styrkor från Marockoområdet. Detta var början på en period med mycket oro och strider mellan muslimer och icke-muslimska afrikanska folkgrupper. I slutet av 1800-talet blev landet en fransk koloni med namnet franska Sudan. En självständighetsrörelse växte fram efter andra världskriget och år 1960 fick Mali sin självständighet. År 1968 tog en grupp unga officerare makten genom en statskupp och Moussa Traoré blev landets diktator. I slutet av 1980-talet började krav om demokrati och ett flerpartisystem att uppkomma. Traoré avsattes genom en militärkupp år 1991. Statskuppen leddes av Amadou Toumani Touré och banade vägen för ett flerpartisystem. En ny grundlag antogs efter en folkomröstning år 1992. Trots ett fredsavtal på 1990-talet fanns det en stor oenighet mellan regeringen och de nomadiska tuaregerna, som krävde självstyre i norra Mali. Den svajande demokratiska utvecklingen i landet fortsatte till år 2012 då en ny militärkupp avsatte presidenten. Statskuppen möttes dock av starkt internationellt fördömande och kuppmakarna bestämde sig för att utlysa nyval.

Samhälle och politik

Enligt grundlagen från år 1992 är Mali en presidentstyrd republik där presidenten väljs vart femte år. Presidenten utnämner statsministern som i sin tur utnämner resten av regeringen. Den lagstiftande makten har parlamentet med 147 säten. Allmänna val till parlamentet sker vart femte år. Mali har ett flerpartisystem men enligt grundlagen är det inte tillåtet för partierna att vara baserade på etnisk eller religiös tillhörighet. Landets politik är präglat av konflikten mellan regeringen och tuaregerna, som gör krav på Malis norra områden. Betesmarker och knappa vattenresurser är centrala teman i konflikten. År 1992 var militären missnöjda med hur regeringen hanterade tuarege upproret och genomförde en statskupp i mars. Kort därefter deklarerade tuarege och islamistiska grupper en egen stat i norr, med namnet Azawad. Under sommaren drev islamister ut tuaregerna från Azawad och införde Sharialagar. Detta, och det faktum att al-Qaida har ett starkt fäste i landet, har medfört internationellt bekymmer.

När rebellerna i årsskiftet 2012/2013 började röra sig söderut mot huvudstaden Bamako gick Frankrike och flera andra in i Mali för att bistå med militär hjälp till Malis regering. Den 25 april 2013 instiftade FN den fredsbevarande operationen The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) som övertog Frankrikes roll i Mali.

Ekonomi och handel

Mali räknas som ett av världens fattigaste länder och är beroende av bistånd. Näringslivet är i stor grad baserat på jordbruk som sysselsätter 80 procent av befolkningen. Huvudprodukterna från jordbruket är bomull, nötkreatur och kornprodukter. 10 procent av befolkningen lever som nomader och det finns lite industri i landet. Malis viktigaste exportprodukter är bomull, guld och nötkreatur. Mali exporterar även mycket fisk till andra länder i Västafrika. Detta gör att ekonomin är beroende av hur världsmarknaden ser ut samt att en torka i landet kan ha katastrofala följder för ekonomin i landet Landet har stora mineralresurser men dessa är inte utnyttjade. Mali är Afrikas tredje största guldproducent efter Sydafrika och Ghana. Landet har upplevt betydande ekonomisk tillväxt från 1990-talet och har genomfört reformer för att diversifiera ekonomin och bekämpa fattigdomen.  

Oroligheterna i landet har gjort situationen värre. Nästan all hjälp utifrån har avbrutits tillfälligt. En stor majoritet av befolkningen lever på vad de själva producerar. Industrin är landet är generellt underutvecklad.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Mali för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  1 356 390 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  49,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,457
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  43,60
  Procent
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,427
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,282
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  53
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  51
  År
  Lyckoindexet
  4,39
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  34,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  56,3
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  15
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  1 412
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,08
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  345
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  169 182
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  27 457
  Personer
  Fredsindex
  2,686
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  120 000
  Internflyktingar
  Korruption
  32
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  35,23
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  93,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  13 913
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  3,1
  Procent av BNP
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  6,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  13,5
  Procent
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  106
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,5
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  52
  År
  Spridning av malaria
  386,2
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  587
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  35
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  174
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  55
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  49,4
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  33,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  6
  År
  Andel barn i grundskolan
  61,2
  Procent
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,689
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  43,8
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  8,84
  Procent
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  35,1
  Procent
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  11,0
  Procent
  Arbetslöshet
  9,6
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  15 334 336 144
  US Dollar
  BNP per invånare
  827
  US Dollar
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  12,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Mali

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  637
  Personer
  Befolkningsantal
  19 107 706
  1000 invånare