[[suggestion]]
Malta

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Valletta

Språk

Maltesiska (officiell) 90,2 %, engelska (officiell) 6 %, flerspråkliga 3 %, andra 0,8 % (2005)

Religion

Katolicism (officiell) 98 %, andra/ospecificerad/ingen 2 %

Befolkningsantal

452 515 (2011)

Area

316 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

37 928 PPP$

Nationaldag

21 september

Andra landsidor

Geografi

Ögruppen består av öarna Malta, Gozo, Camino och flera obebodda klippor. Öarna ligger i Medelhavet, 93 kilometer söder om Sicilien. De ligger på ett grund havsområde som utgör resterna av den landbron som en gång förband Sicilien och Afrika. Öarnas robusta klippkust är fördelaktiga ställen för hamnar och tack vare sitt centrala läge har Malta genom historien varit en viktig plats för handel och sjöfart. Landskapet är präglat av låga åsar med terrassjordbruk. Vattenförsörjning är ett problem under de torra sommarmånaderna. Landet har ett utpräglat Medelhavsklimat. Flera fågelarter, som tillbringar sina somrar i Nordeuropa, flyger över Malta.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Malta, skulle vi behöva 2.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Malta har varit bebott sedan den yngre stenåldern (3000 f.kr). Befolkningen bestod av kulturer som tillbad moder jord och de byggde världens äldsta megalitiska monument innan sumererna och egyptiernas arkitektur existerade. De första erövrarna som kom till området var fenicierna och efter dem kom kartagerna som etablerade handelscentrar och hamnar. Malta blev en del i Romarriket år 218 f.kr och det Bysantinska riket år 534. År 870 blev Malta erövrar av araberna. Araberna hade stort inflytande på maltesisk kultur innan normanderna erövrade Malta år 1090 och införlivade landet i kungariket normanderna hade grundat. Malta var under de efterkommande 440 åren underkastade flera kungadömen. Mellan år 1530 och 1798 var Malta ockuperat av johanniteriddarna (Maltaordern). De byggde många kyrkor, kloster, palats och fästningar. Napoleon erövrade Malta år 1798 men malteserna gjorde uppror och, med hjälp av britterna, fördrev de fransmännen från ön. Malta blev frivilligt en del av det brittiska imperiet och utgjorde en viktig bas för britterna i Medelhavet. Under andra världskriget blev Malta omringat av tyskarna och italienarna men de allierade bröt blockaden för att leverera drivmedel och mat till malterserna, något som anses vara en viktig vändpunkt för landets historia. Malta fick fullständig självständighet år 1964 och de sista brittiska soldaterna lämnade landet år 1979.  

Samhälle och politik

Malta är en parlamentarisk demokrati innanför det brittiska samväldet. Grundlagen från självständigheten år 1964 ändrades tio år senare och landet blev en republik. Tidigare var den brittiska drottningen (Queen Elizabeth II) Maltas statsöverhuvud. Landets statsöverhuvud är idag en president som utnämns av parlamentet. Presidenten har primärt formella uppgifter. Den utövande makten har regeringen som utgår från parlamentet. Parlamentet har 65-69 representanter som väljs vart femte år. Politiken har sedan självständigheten varit dominerat av två jämnstora partier; Partit Laburista (MLP) och Partit Nazzjonalista (PN). Konservativ katolsk religion spelar en viktig roll i maltesisk politik och skilsmässor och abort är förbjudet. Landet har länga följt en neutralitetsprincip i sin utrikespolitik, även om de blev medlemmar i EU år 2004. Läget mellan Nordafrika och Europa gör Malta till en naturlig ingångsport till EU och landet har problem med illegal invandring. Malta får stöd från EU för att hantera invandringsströmmarna.

Ekonomi och handel

Malta har begränsade naturresurser och är beroende av handel med andra länder. Malta importerar mat och råvaror medan de exporterar industrivaror. Turism är en mycket viktig del i Maltas ekonomi och landet besöks årligen av cirka en miljon turister. År 2007 stod turismen för omkring en tredjedel av landet bruttonationalprodukt (BNP). Maltas ekonomi var tidigare mycket beroende av brittiska marinanläggningar. Idag används de militära hamnarna till att bygga och reparera båtar. Finans- och försäkringsverksamhet är också en viktig del i landets ekonomi. Malta ingick i eurosamarbetet år 2008. Eftersom Maltas ekonomi är beroende av utrikeshandel drabbades landet hårt av den globala finanskrisen år 2008.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Malta för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  11 040 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,805
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  94,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  2 347
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  5,40
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  2,7
  Procent
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  0
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  54
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,74
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  36,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,5
  Procent av BNP
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  6
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,4
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  80
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  15
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  11
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  11
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  93,3
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,6
  Procent
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,217
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  28,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  39,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  11,94
  Procent
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  99,9
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  93
  Procent
  Vattenkonsumtion
  52,3
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  4 925
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  12,3
  Procent
  Arbetslöshet
  4,6
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  12 518 134 319
  US Dollar
  BNP per invånare
  26 748
  US Dollar
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  80,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Malta

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  178
  Personer
  Befolkningsantal
  432 089
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  4
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  9 378
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,878
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  82
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  78
  År
  Lyckoindexet
  6,73
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)