[[suggestion]]
Marocko

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Rabat

Språk

Arabiska (officiellt), tamazight (officiellt)

Religion

Muslimer 99 %, kristna 1 %, omkring 6000 judar (2010)

Befolkningsantal

32,3 miljoner

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

446 550 km²

Valuta

Marockanska dirham (MAD)

Bruttonationalinkomst per invånare

7 857 PPP$

Nationaldag

30 juli

Andra landsidor

Geografi

Marocko är det enda landet i Afrika som har kust vid både Medelhavet och Atlanten. I norra Marocko ligger det viktiga Gibraltarsundet som förbinder Medelhavet med Atlanten. Sundet utgör också en naturlig gräns mot Spanien. Marocko är ett bergrikt land. Atlasbergen sträcker sig genom landet i riktningen sydväst-nordöst och i norr finner man Rifbergen. Majoriteten av Marockos befolkning bor norr om dessa berg eftersom söder om bergen finns ökenlandskap. Det mesta av den sydöstliga delen av landet är en del av Saharaöknen och därmed är befolkningen liten och det ekonomiska produktionsvärdet från området är lågt. I södra Marocko ligger det omstridda Västsahara, en tidigare spansk koloni, som ockuperades av Marocko år 1975. Landets huvudstad är Rabat men den största staden är hamnstaden Casablanca. Marockos miljöproblem är vattenbrist och jorderosion. Försurning från industriverksamheten är också ett problem.

Ecoprint

1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Marocko, skulle vi behöva 1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

På grund av sitt strategiska läge har Marocko genom historien varit ett eftertraktat området. Berberna har bott i området sedan förhistorisk tid. Senare styrde fenicier, romare, västgoter, vandaler och greker från det bysantinska riket området. På 600-talet erövrade araberna området och omvandlade området till ett islamiskt samhälle. Området splittrades upp i två provinser och flera dynastier växte fram. De europeiska stormakterna började intressera sig för Marocko i början av 1400-talet och Portugal ockuperade flera städer vid Atlantkusten för att kontrollera sjöhandeln. Från 1830 tog den franska armén kontroll över Marocko och år 1912 ingick Frankrike ett avtal med sultanen som gjorde delar av landet till ett franskt protektorat. Marocko blev därmed indelat i ett spanskt och ett franskt protektorat medan hamnstaden Tanger förblev under internationell kontroll. En nationaliströrelse växte fram på 1930-talet och ett självständighetsparti, Istiqlal-partiet, grundades.

År 1953 skickade Frankrike sultan Muhammed V i exil till Madagaskar. Muhammed V efterföljdes av den impopulära Muhammed Ben Arafa. Detta utlöste en aktiv opposition mot det franska protektoratet och frankrike tvingades att låta Muhammed V att återvända år 1955. Marocko blev ett självständigt kungarike år 1956.

Samhälle och politik

Marocko är enligt grundlagen en konstitutionell monarki. Kungen har mycket makt genom att kungen är överbefälhavare för armén och utnämner statsministern. Marocko är indelat i 16 förvaltningsområden som leds av kungligt utnämnda ämbetsmän. Ända sedan självständigheten har politiska partier varit lagliga och val till parlamentet har genomförts. Emellertid har parlamentet lite makt i förhållande till kungen. Det är förbjudet att grunda partier som grundar sitt budskap i religion, språk, etnicitet eller geografisk placering. Detta innebär att den största upprorsrörelsen, som är en islamisk rörelse, inte tillåts ställa upp i val. Efter den arabiska våren medförde demonstrationer med krav om ökade demokratisering antogs ändringar i grundlagen som gav mer makt åt parlamentet på kungens bekostnad. Trots detta är det klart att kungen styr landet. Bland annat är det är olagligt att kritisera kungens beslut.

Rättssystemet är präglat av korruption och även om situationen för de mänskliga rättigheterna har förbättrats efter att den sittande kungen satte sig på tronen rapporteras det fortfarande om brott mot de oppositionellas rättigheter. Marockos utrikespolitik präglas av konflikten om Västsahara. Den nationalistiska rörelsen Polisario har förklarat området som självständigt med stöd från Algeriet, något som har gjort Marockos förhållande till grannlandet ansträngt. Trots flera rundor av förhandlingar har man inte funnit en politisk lösning på konflikten.

Ekonomi och handel

Den marockanska ekonomin är stabil men med liten tillväxt. Landet genomför reformer för att skapa nya arbetstillfällen. Särskilt i städerna är arbetslösheten ett stort ekonomiskt och socials problem. Marocko är beroende av nederbörd under vintern för att jordbruket, som står för hälften av landets sysselsättning, ska tjäna pengar. Tjänstesektorn utgör hälften av landets bruttonationalprodukt (BNP). Marocko är världens största exportör av fosfater. Dessutom är turism och valutatransaktioner från marockaner utomlands en viktig intäkt. Frankrike, Spanien, Storbritannien och Italien centrala handelspartners. De viktigaste exportvarorna är kläder, textil, elektronik, fosfater, gödsel, oljeprodukter, citrusfrukter, grönsaker och fisk.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Marocko för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  1 884 890 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,085
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  8,90
  Procent
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,462
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  56,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  13,1
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  59 864
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,74
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,2
  Procent
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  207
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,979
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  43
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  43,98
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  74,0
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  3,2
  Procent av BNP
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  3,9
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,3
  Procent
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  23
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  73
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  121
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  14
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  32
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  99
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  91,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  69,4
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  96,8
  Procent
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,494
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  12,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  24,2
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  20,51
  Procent
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  68,8
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  38
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  901
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  18,9
  Procent
  Arbetslöshet
  9,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  109 708 728 849
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 023
  US Dollar
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  61,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Marocko

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1 832
  Personer
  Befolkningsantal
  36 191 805
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  9 982
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  6 779
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,667
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  75
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  70
  År
  Lyckoindexet
  5,21
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)