[[suggestion]]
Mauritius

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Port Louis

Etniska grupper

Indomauritier 68 %, kreoler 27 %, sinomauritier 3 %, franskmauritier 2 %

Språk

Kreolspråk 86,5 %, bhojpuri 5,6 %, franska 4,1 %, tvåspråkiga 1,4 %, övrigt 2,6 % (inklusive engelska som är officiellt språk men som talas av mindre än 1 % av befolkningen), ospecificerat 0,1 % (2011)

Religion

Hinduer 48,5 %, katoliker 26,3 %. muslimer 17,3 %, övriga kristna 6,4 %, övrigt 0,6 %, ingen 0,7 %, ospecificerad 0,1 % (2011)

Befolkningsantal

1 233 000 (2011)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

2 040 kvadratkilometer

Valuta

Mauritisk rupie

Bruttonationalinkomst per invånare

21 103 PPP$

Nationaldag

12 mars

Andra landsidor

Geografi

Mauritius består av huvudön Mauritius, den lilla vulkanön Rodrigues, de två Alegaöarna och St. Brandonöarna. Östaten är en del av ögruppen Maskarenene i den indiska oceanen och ligger 900 km öster om Madagaskar. Mauritius skapades för omkring 10 miljoner år sedan av ett underhavs vulkanutbrott. Mauritius högsta punkt är Oiton de la Rivière på 828 meter över havet. Landets huvudstad Port Louis ligger på ön Mauritius. Mauritius kämpar med miljöproblem som är typiska för östater; avskogning, erosion och brist på färskvatten. Mauritius var på 1990-talet nummer tre på FN:s lista över de länder med flest utrotningshotade arter.

Earth Ecoprint

1.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Mauritius, skulle vi behöva 1.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Portugisiska sjöfarare besökte ön på 1500-talet men bosatte sig inte på ön. Den första europeiska kolonialiseringen genomfördes av Nederländerna år 1598 som gav ön namnet Mauritius och etablerade handelsstationer på ön. Nederländerna lämnade kolonin år 1710 och fem år senare ockuperade fransmännen ön på nytt. Mauritius blev en välstående koloni under det franska Ostindiska kompaniet. Fransmännen byggde ut plantageekonomin med socker som den viktigaste produkten och med slavar från östra Afrika och Madagaskar som arbetskraft. Mauritius ockuperades av Storbritannien år 1810 och blev formellt en brittisk koloni år 1814 som blev en marinbas under Napoleonkrigen. Mauritius fick ökat självstyre år 1961 och blev självständigt inom det brittiska samväldet år 1968. Keoler i Mauritius är ättlingar till de tidigare sockerplantageägarna och slavarna och indo-mauritierna härstammar från indiska immigranter som ankom till ön på 1800-talet för att arbeta efter det att slavhandeln förbjöds år 1835.

Samhälle och politik

Mauritius blev en republik år 1992. Detta innebar att Mauritius fick en egen president som statsöverhuvud istället för att officiellt vara underkastad den brittiska tronen. Presidenten har huvudsakligen ceremoniella uppgifter och makten ligger hos parlamentet och statsministern. Parlamentet har en kammare och val hålls vart femte år. Mauritius är ett av de få länderna i Afrika som har ett fungerande flerpartisystem. Landets politiska liv präglas av koalitioner och alliansbyggande. De flesta partier koncentrerar sig i mitten av politiken och reflekterar en nationell konsensus som stöttar de demokratiska värdena och en relativt öppen ekonomi med en stark privat sektor. De demokratiska rättigheterna är välutvecklade och valsystemet säkrar att de olika etniska grupperna blir representerade i parlamentet.  

Ekonomi och handel

Mauritius har länge haft en av Afrikas starkaste ekonomier. Mauritius har gått från att vara en jordbruksekonomi, med fokus på export av socker, till en allsidig ekonomi inom industri, finans och turism. Under de senaste decennierna har landets ekonomiska tillväxt varit förhållandevis stabil, vilket har fördubblat landets intäkter per invånare och ökat välståndet. Mauritius har en stark privat sektor baserad på starka traditioner inom privat näringsverksamhet. Sedan början av 2000-talet har Mauritius satsat mycket på informations- och kommunikationsteknologi. Socker är tillammans med industrivaror de viktigaste exportartiklarna.  

 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Mauritius för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  11 640 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  7,90
  Procent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,790
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,683
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  70
  År
  Lyckoindexet
  5,89
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  41,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  623
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,5
  Hektar per person
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  4 228
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,35
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,3
  Procent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  458
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  15
  Personer
  Fredsindex
  1,548
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  51
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  28,46
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  40,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,2
  Procent av BNP
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  5,8
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  13
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  53
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  8
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  24
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  12
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  93,2
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  95,8
  Procent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,380
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  30,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  39,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  11,59
  Procent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  2 183
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  98,8
  Procent
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  18,4
  Procent
  Arbetslöshet
  6,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  13 266 427 697
  US Dollar
  BNP per invånare
  10 491
  US Dollar
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  55,6
  Procent internetanvändare
 •  

  Mauritius

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  1 268 315
  1000 invånare