[[suggestion]]
Mikronesien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Palikir

Etniska grupper

Chuukeser 49,3 %, pohnpeianer 29,8 %, kosraener 6,3 %, yapaser (från de inre öarna) 5,7 %, yapeser (från de yttre öarna) 5,1 %, polynesier 1,6 %, asiater 1,4 %, andra 0,8 % (2010)

Språk

Engelska (officiell), chuukese, kosrean, pohnpeian, yapese, ulithian, woleaian, nukuoro, kapingamarangi

Religion

Katoliker 54,7 %, protestanter 41,1 %, mormoner 1,5 %, andra 1,9 %, ospecificerad/ingen 0,8 % (2010)

Befolkningsantal

105 216 (2015)

Demokrati och statsskick

Konstitutionellt styre i fri association med USA

Area

702 kvadratkilometer

Valuta

US dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

3 509 PPP$

Nationaldag

10 maj

Andra landsidor

Geografi

Mikronesien består av 607 öar i de östra och centrala delarna av ögruppen Karolinerna, öster om Filippinerna. Öarna delas in i fyra grupper som är delstater i den mikronesiska federationen. Öarna Pohnpei, Kosrae samt öarna i Chuuklagunen är bergrika och av vulkaniskt ursprung. Huvudön i Yap är däremot av kontinentalt ursprung. Nästan alla de resterande öarna är platta korallatoller som består av en eller flera småöar. Den största ön är Pohnpei som på egen hand utgör hälften av hela federationens landyta. På ön ligger även huvudstaden Palikir. Klimatet är tropiskt och det är varmt året runt. Nederbördsmängden är stor och Pohnpei är känt för att vara en av världens mest fuktiga platser med en årlig nederbördsmängd på 4900 mm. Ön drabbas ibland av naturkatastrofer som orkaner och torka.

Historia

Mikronesiernas förfäder bosatte sig på Karolinerna för över 4000 år sedan. På öarna var det traditionella samhällen som styrdes av hövdingar. De största samhällena var på ögrupperna Yapi och Pohnpei. Portugiserna kom till öarna när de letade efter kryddöar på 1500-talet och spanjorerna kom kort därefter och grundade en koloni i området. Tyskland köpte öarna från Spanien år 1899. År 1914 blev Mikronesien ockuperat av Japan och år 1944 av amerikanska styrkor. Efter andra världskriget blev öarna en del av ett tillsynsområde under FN, förvaltat av USA. Fyra av områdets ögrupper ratificerade den nya grundlagen år 1979 och grundade Mikronesiska federationen. Grannområdet Palau, Marshallöarna och Nordmarianerna bestämde sig för att inte bli medlemmar i denna federation och blev egna stater. Mikronesien har sedan år 1986 haft en viss anknytning till USA genom ett avtal om fri association. Försvaret sköts av USA som får tillgång till de strategiskt viktiga öarna i utbyte mot ekonomiskt bistånd.

Samhälle och politik

Den högsta lagstiftande myndigheten i federationen är kongressen som har 14 senatorer. Fyra av senatorerna väljs av delstaterna och sitter i fyra år. De övriga tio väljs för två år från mindre kretsar som är indelade efter befolkningsstorlek. Den utövande makten har presidenten som väljs av kongressens fyra delstatsrepresentanter. Presidentämbetet skiftar mellan delstaterna. I kongressen finns det inga formella politiska partier och den har ganska liten makt i lokala frågor som till exempel budgetfrågor, som delstaterna själva bestämmer över. Varje delstat har en hög grad av självstyre med en egen författning, val till lagstiftande församlingar och guvernörer. Delstaterna har också särskilda kulturella och historiska traditioner. Landsbygden leds på traditionellt vis.

Ekonomi och handel

Mikronesien har ett dåligt utvecklat näringsliv. Landet är beroende av ekonomiskt stöd från USA, något som nu gradvis blivit reducerat. Textilindustrin, som huvudsakligen drivs på ögruppen Yapi, sysselsätter 500 människor och är därmed landets största privata näringsverksamhet. Andra näringar, som jordbruk och fiske, utgörs av cirka 25 procent av bruttonationalprodukten (BNP), men statistiken är problematisk. För att minska beroendeförhållandet till USA antogs år 1995 en ekonomisk utvecklingsplan med stöd från den Asiatiska utvecklingsbanken. Ett mål var att reducera statens roll som arbetsgivare och stötta den privata näringsverksamheten. Man gjorde även satsningar på fiske- och turistnäringen, som i Mikronesien har stor potential som goda intäktskällor. Landets utveckling begränsas dock av öarnas isolerade läge och den dåliga infrastrukturen. Under de senaste åren har fiskeindustrin och turismen ökat markant.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Mikronesien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  98 020 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  16,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  41,20
  Procent
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,627
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  70
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  68
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  66,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  166
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  Data saknas
  Hektar per person
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  150
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,45
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  7,2
  Procent
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  1
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  74,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  32
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  69
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  100
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  17
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  44
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  165
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  84,0
  Procent
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  0,00
  Procent
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  75,4
  Procent
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  336 427 500
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 188
  US Dollar
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  Data saknas
  Procent internetanvändare
 •  

  Mikronesien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  531 996
  1000 invånare