[[suggestion]]
Moldavien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Chisinau

Etniska grupper

Moldaver 75.8 %, ukrainare 8.4 %, ryssar 5.9 %, gagauzer 4.4 %, rumäner 2.2 %, bulgarer 1.9 %, andra/ospecificerade 1,4 % (2004)

Språk

Moldaviska (officiell) 58,8 %, rumänska 16,4 %, ryska 16 %, ukrainska 3,8 %, gagauziska 3,1 %, bulgariska 1,1 %, andra/ospecificerade 0,7 % (2004)

Religion

Ortodoxa 93,3 %, babtistet 1,1 %, andra kristna 1,2 %, andra/ingen/ospecificerad 3,6 % (2004)

Befolkningsantal

3 546 847 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

33 851 kvadratkilometer

Valuta

Moldavisk leu

Bruttonationalinkomst per invånare

5 332 PPP$

Nationaldag

27 augusti

Andra landsidor

Geografi

Moldavien är en liten inlandsstat. Landskapet består av ett delvis kuperat slättlandskap med djupa dalar och många floder och bäckar. I väst rinner Prutfloden och i öst rinner Dniesterfloden. Centralt i landet ligger åsen Codru där landets högsta punkt, Dealul Bălănești, ligger, endast 430 meter över havet. Huvudstaden Chişinău ligger mitt i landet och andra viktiga städer är bland annat Tiraspol, Bălţi, Bender och Comrat. Comrat är centrum för den autonoma regionen Gagauzia.

Tre fjärdedelar av landet har mycket bördig jord. Jorden i södra Moldavien är dock sämre. Den omfattande användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel under det senaste decenniet har försämrat kvaliteten på jorden och blivit ett av landets största miljöproblem. Avskogning och jordbruk på brant mark har bidragit till att jorderosion jordskred är ökande problem.

Earth Ecoprint

1.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Moldavien, skulle vi behöva 1.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Större delen av Moldavien ligger i det gamla området Bessarabien och landets strategiska läge har genom historien gjort att området varit en viktig trafikled mellan Asien och Sydeuropa. Greker, romare, hunner och bulgarer har styrt området innan det blev en del av Mongolriket på 1200-talet. 

Sovjetunionen ockuperade området år 1940 och grundlade den moldoviska socialistiska sovjetrepubliken som en del av Östeuropas socialistiska folkrepubliker. Rumänien försökte att återta området och anslöt sig till Tyskland under andra världskriget. Tyska trupper erövrade området och skickade Bessarabiens judar till koncentrationsläger i Transnistrien. Bara ett fåtal av de 185 000 judar som skickades till lägret överlevde när Sovjetunionen erövrade området år 1944.

År 1990 valde det högsta rådet i Moldaviens sovjetsocialistiska republik den tidigare kommunistpartimedlemmen Mircea Snegur till landets president. Snegur var för Moldaviens självständighet och försökte få staten erkänd av Västvärlden. År 1991 förklarades Moldavien självständigt från Sovjetunionen och antog namnet Republiken Moldavien.

Samhälle och politik

Den lagstiftande instansen i Moldavien är parlamentet som har 101 medlemmar och väljs genom allmänna val vart fjärde år. Den utövande makten är delad mellan presidenten och regeringen, som båda väljs vart fjärde år. Presidenten väljs av parlamentet och regeringen utgår från och är ansvarig för parlamentet. 

Vid parlamentsvalet år 2009 fick kommunistpartiet majoritet men oppositionspartierna anklagade kommunistpartiet för valfusk. Stora demonstrationer bröt ut. Oppositionen nekade att rösta i parlamentet och detta gjorde att landet varken kunde välja en ny president eller regering. Ryssland och Kina meddelade sitt stöd till kommunistpartiet. Sedan dess har det funnits många stora svårigheter i politiken, särskilt med tanke på oenighet om rysk tillhörighet. Den nuvarande regeringen vill bekämpa korruption och stärka förbindelserna med EU.

Området Gagauzia, där befolkningen har turkiska rötter, och Transnistrien, där slaverna är majoritet, är autonoma regioner. Det har tidvis förekommit väpnade konflikter om Transnistrien där regionens slaviska majoritet vill ha självständighet och rysk anknytning. Regionens status är därför fortfarande oklar och lokala myndigheter har anklagats för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Ekonomi och handel

Tjänstesektorn står för mer än hälften av Moldaviens BNP och jordbruket och industrin står för cirka 15 procent vardera. Många är självförsörjande. Landet har inga egna mineralresurser vilket gör att kol, olja och gas måste importeras från andra länder. Efter Sovjetunionens fall har bristen på energi varit ett hinder för industriproduktionen och Moldavien försöker att utveckla alternativ och förnybara energikällor. Sovjetunionens upplösning utlöste en ekonomisk kris för Moldavien som idag det Europas fattigaste land och beroende av bistånd från IMF, EU och USA. Moldavien strävar efter europeisk integration och ekonomiska reformer har lett till framgångar i den ekonomiska utvecklingen, men förändringen går sakta. 2012 ingick Moldavien ett frihandelsavtal med EU.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Moldavien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  241 030 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  9,60
  Procent
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  46,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  4 932
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,39
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,0
  Procent
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  585
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,939
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  33
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  31,21
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  69,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,4
  Procent av BNP
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,9
  Procent
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  16
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  70
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  28
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  12
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  27
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  95
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  86,5
  Procent
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,232
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  42,0
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  22,77
  Procent
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  70,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 386
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  12,3
  Procent
  Arbetslöshet
  3,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  8 128 493 432
  US Dollar
  BNP per invånare
  2 290
  US Dollar
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  76,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Moldavien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  149
  Personer
  Befolkningsantal
  4 041 065
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  5 768
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  482
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,700
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  73
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  66
  År
  Lyckoindexet
  5,53
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)